Marius Vicentiu Coltuc: Juridic: Altele

Ce puteti face daca ati fost controlati de organele fiscale si s-au constatat ilegalitati?

17 mai 2012, ora 18:00 | 2.044 afisari | in Altele
Aboneaza-te la: RSS   Trimite prin: LinkedIn
Conform Codului de procedura fiscala, orice contribuabil are dreptul sa faca contestatie in urma unui control fie el de fond sau inopinat, sau cu tematica.

Contestatia se face impotriva Deciziei de Impunere si nu a Raportului de inspectie fiscala (acesta din urma facand parte integranta din decizie), la organul constatator. Urmeaza ca raspuns emiterea unei alte Decizii ( ce nu va data de acelasi organ constatator) prin care se va da un raspuns asupra problemelor contestate. Acest raspuns nu poate sa depaseasca termenul de 30 de zile.  

Daca nici acest raspuns nu va satisface, sau este doar partial satisfacator,se poate trece la judecata. 

Ca prima instanta de judecata in acest caz este tribunalul/sau instanta imediat superioara , asta in functie de anumite criterii prevazute in codul de procedura fiscal.

Contestatia este calea administrativa de atac, prevazuta de Codul de procedura fiscala la titlul IX, impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor acte administrative fiscale.  

Un lucru de stiut este ca baza de impunere si impozitul, taxa sau contributia stabilite prin decizie de impunere se contesta numai impreuna.
Contestatia se formuleaza doar in scris si va cuprinde in mod obligatoriu:
  • ·        datele de identificare a contestatorului;
  • ·        obiectul contestatiei;
  • ·        motivele de fapt si de drept;
  • ·        dovezile pe care se intemeiaza;
  • ·        semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia, precum si stampila in cazul persoanelor juridice.
Dovada calitatii de imputernicit al contestatorului, persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii. 

Obiectul contestatiei pot fi sumele si masurile stabilite si inscrise de organul fiscal in titlul de creanta sau in actul administrativ fiscal atacat precum si refuzul nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal. 

Contestatia este scutita de taxa de timbru si se depune la organul fiscal, respectiv vamal, al carui act administrativ este atacat. 

Contestatia trebuie depusa in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal atacat, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

Totusi contestatia poate fi depusa, in termen de 3 luni, in cazul in care actul administrativ nu specifica posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul fiscal la care se depune contestatia .  

Contestatia poate fi retrasa de contestator pana la solutionarea acesteia insa prin retragere totusi nu se pierde dreptul de a se inainta o noua contestatie in interiorul termenului general de depunere a acesteia.  

In solutionarea contestatiei, organul competent se pronunta prin decizie sau dispozitie, acestea fiind definitive in sistemul cailor administrative de atac.

Introducerea contestatiei nu va suspenda executarea actului administrativ fiscal insa contribuabilul are dreptul de a cere suspendarea executarii actului administrativ fiscal, in temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare. Instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune de pana la 20% din cuantumul sumei contestate, iar in cazul cererilor al caror obiect nu este evaluabil in bani, o cautiune de pāna la 2.000 lei.  

Contestatia poate fi admisa, in totalitate sau in parte, ori respinsa, prin decizie luata de organul competent. In cazul admiterii contestatiei se decide anularea totala sau partiala a actului atacat. Contestatia va fi respinsa daca se constata neindeplinirea unei conditii procedurale, fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei.

Decizia luata privind solutionarea contestatiei se comunica contestatorului, persoanelor introduse, precum si organului fiscal emitent al actului administrativ atacat. Deciziile emise in solutionarea contestatiilor pot fi atacate la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competent.
Comentariile acestui material
 
Numele complet:*
ex: Ion Popescu
Adresa de email:*
Site personal:
ex: http://www.dailybusiness.ro/
Comentariul tau:*
ATENTIE! Camp obligatoriu.
 
 
 
Marius Vicentiu Coltuc
avocat titular Casa de avocatura Coltuc
Marius Vicentiu Coltuc
CASA DE AVOCATURA COLTUC "Pentru noi succesul a devenit o obligatie"-Coltuc Marius Fondata in anul... vezi profilul »
Categoriile blogului
Arhiva blogului
KeyJobs - Job-uri premium
portal sustinut de adevolution
Duminica, 18 Aprilie 2021, 04:32
Alegeti frecventa cu care doriti sa primiti newsletterul:
Adresa dvs. de email:
Abonati-va la newsletter