Marius Vicentiu Coltuc: Juridic: Altele

Legea veche a patronatelor versus noul proiect de lege in 2012

06 decembrie 2011, ora 15:15 | 390 afisari | in Altele
Aboneaza-te la: RSS   Trimite prin: LinkedIn
Functionarea patronatelor se va face dupa noi reguli, daca noul proiect de lege va fi aprobat. Organizatiile existente vor avea o perioada de tranzitie de un an, timp in care vor functiona conform legii acum in vigoare si vor depune actele pentru a fi inscrise in registrul special al instantei.

Patronatele sunt constituite pe activitati economice si organizate pe sectiuni, diviziuni, ramuri si la nivel national. Un numar de cel putin 15 persoane juridice inmatriculate sau persoane fizice autorizate potrivit legii poate constitui un patronat. Se pot constitui patronate si cu un numar de cel putin cinci membri in ramurile in care acestia detin peste 70% din volumul productiei. Patronatele isi pot constitui structuri organizatorice teritoriale proprii, cu sau fara personalitate juridica.

Structurile organizatorice teritoriale fara personalitate juridica isi desfasoara activitatea in baza statutului patronatului din care fac parte.

Patronatele se pot constitui in uniuni, federatii, confederatii sau in alte structuri asociative. Doua sau mai multe patronate pot constitui uniuni sau federatii patronale. Mai multe uniuni sau federatii patronale se pot asocia in confederatii patronale. Patronatele isi desfasoara activitatea in baza statutului si regulamentului proprii, potrivit prevederilor prezentei legi.

Confederatiile patronale reprezentative la nivel national, potrivit legii, se pot constitui intr-un organism de reprezentare a patronatelor, cu statut si regulament de organizare si functionare proprii, pentru reprezentarea unitara a miscarii patronale la nivel national si international. Patronatele au dreptul sa se afilieze la organizatii internationale.

Drepturi si obligatii

Patronatele reprezinta, sustin si apara interesele membrilor lor in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, in raport cu obiectul si scopul lor de activitate, atat in plan national, cat si international, potrivit propriilor statute si in acord cu prevederile prezentei legi. In vederea realizarii scopului pentru care sunt infiintate, patronatele:

a)      reprezinta, promoveaza, sustin si apara interesele economice, tehnice si juridice ale membrilor lor;

b)      activeaza pentru deplina libertate de actiune a patronilor in scopul dezvoltarii si eficientizarii activitatii acestora;

c)       promoveaza concurenta loiala, in conditiile legii, in scopul asigurarii de sanse egale fiecaruia dintre membrii lor;

d)      sunt consultate de guvern la initierea, elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economica si participa in structurile de coordonare si gestionare a programelor cu Uniunea Europeana;

e)      desemneaza, in conditiile legii, reprezentanti la negocierea si incheierea contractelor colective de munca, la alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice si cu sindicatele, precum si in structurile tripartite de conducere si de dialog social.

Patronatele asigura pentru membrii lor informatii, facilitarea de relatii intre acestia, precum si cu alte organizatii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanta si asistenta de specialitate, inclusiv in domeniul formarii fortei de munca.

Organizatiile patronale sunt abilitate sa asigure orice alte servicii cerute de membrii lor, cu respectarea legii.
Elaborarea statutelor, a regulamentelor de organizare si functionare, alegerea organelor de conducere, organizarea gestiunii si a activitatii sunt atribute proprii patronatelor.

Membrilor organelor de conducere alese ale patronatelor li se asigura protectia legii impotriva oricaror forme de discriminare, conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor, sub sanctiunea pedepselor prevazute de lege.

Patrimoniul si finantarea activitatii

Bunurile mobile si imobile apartinand patronatelor pot fi folosite numai in interesul acestora si potrivit scopului pentru care au fost infiintate prin lege.

1)      Patronatele pot dobandi, in conditiile prevazute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare in vederea realizarii scopului pentru care sunt infiintate.

2)      (2) Confederatiile si federatiile patronale reprezentative pot primi in locatie, pe baza unei cereri motivate, imobile sau spatii din fondul locativ de stat, pe care le vor folosi ca sedii si pentru care vor plati chirie calculata potrivit dispozitiilor privitoare la locuinte. Pentru construirea de sedii proprii, confederatiile si federatiile patronale reprezentative pot primi in concesiune sau cu chirie terenuri din proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale. Inchirierea sau concesionarea se face prin act administrativ emis de autori- tatea competenta.

Patronatul poate, in conditiile legii si ale statutului sau:
  1. sa acorde ajutor si credit mutual membrilor sai;
  2. sa editeze si sa tipareasca publicatii proprii;
  3. sa infiinteze si sa administreze, in interesul membrilor sai, unitati de cultura, invatamant si cercetare in domeniul activitatii patronale, unitati economico-sociale, comerciale, precum si banca proprie pentru operatiuni financiare in lei si in valuta.
Activitatea economico-financiara a patronatelor se desfasoara potrivit bugetului propriu de venituri si cheltuieli.
Sursele veniturilor patronatelor sunt: taxe de inscriere, cotizatii, contributii pentru fondul destinat negocierii contractelor colective de munca si activitati specifice, donatii, sponsorizari si alte venituri, potrivit statutelor si legilor in vigoare.

Noul proiect de lege

Pentru construirea de sedii proprii, confederatiile si federatiile patronale reprezentative vor avea dreptul sa primeasca terenuri din proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.

Organizatiile patronale reprezentative vor avea dreptul sa primeasca spatii din fondul locativ de stat si terenuri cu chirie pentru propriile sedii, iar propunerile de legi vor fi formulate doar de structurile reprezentate national, au declarat surse guvernamentale. Prevederile sunt incluse in proiectul de modificare si completare a Legii patronatelor 356/2001, care urmeaza sa fie transmis Comisiei Europene inainte sa fie aprobat de guvern.

Documentul clasifica patronatele ca fiind forme autonome de asociere a patronilor, pe baza consimtamantului liber exprimat al membrilor, fara caracter politic si scop patrimonial, independente fata de autoritati publice, partide politice si organizatii sindicale, care participa la negocierea si incheierea contractelor colective de munca, la tratative si acorduri cu autoritatile publice si sindicatele, precum si in structurile specifice dialogului social.

Un patronat constituit pe criteriul apartenentei la acelasi domeniu de activitate economica sau criteriul teritorial va trebui sa cuprinda cel putin 15 persoane juridice, inmatriculate potrivit legii. Vor putea fi infiintate organizatii patronale si cu cel putin cinci membri, daca numarul total de intreprinderi din cadrul clasei CAEN este mai mic de 15 la nivel national.

Legea in vigoare prevede ca un patronat poate fi constituit de cel putin 15 persoane juridice inmatriculate sau persoane fizice autorizate sau, eventual, de cel putin cinci membri in ramurile in care acestia detin peste 70% din volumul productiei.

In noua lege se propune ca un patronat sa fie membru al unei singure structuri asociative constituite pe criteriul domeniului de activitate si al unei singure structuri asociative constituite pe principiul teritorial. Doua sau mai multe patronate vor putea constitui o federatie, iar doua sau mai multe federatii vor constitui o confederatie. Organizatiile patronale isi vor putea constitui filiale si sucursale, cu sau fara personalitate juridica.

Fata de legea in vigoare, care prevede ca patronatele pot dobandi, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare activitatii, in noul proiect se propune ca organizatiile patronale reprezentative sa aiba efectiv acest drept.

In acelasi sens, organizatiile patronale reprezentative vor avea dreptul sa primeasca, pe baza unei cereri motivate si in limita disponibilului, imobile sau spatii din fondul locativ de stat, pe care le vor folosi ca sedii si pentru care vor plati o chirie. Aceasta nu va fi calculata potrivit dispozitiilor privitoare la locuinte, ca in prezent, ci va fi o suma corespunzatoare celei pentru sediile partidelor.

Pentru construirea de sedii proprii, confederatiile si federatiile patronale reprezentative vor avea dreptul sa primeasca, in concesiune sau cu chirie si tot in limita disponibilului, terenuri din proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale. Fata de legea in vigoare, care stabileste ca patronatele pot adresa autoritatilor publice competente propuneri de legiferare in domeniile de interes patronal, noul proiect prevede ca astfel de propuneri sunt adresate de catre organizatiile patronale reprezentative la nivel national.

Pentru a obtine personalitate juridica, o organizatie patronala va trebui sa depuna o cerere la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul, impreuna cu procesul-verbal de constituire semnat de cel putin 15 membri fondatori, copia autentificata a statutului, lista membrilor, dovada sediului si de constituire a patrimoniului, urmand ca petitia sa fie solutionata de instanta in termen de zece zile. Instanta competenta va fi obligata sa tina un registru special in care vor fi inscrise denumirea, criteriul de organizare si sediul organizatiei patronale, lista membrilor, modificarile intervenite in structura organizatiei patronale.

Tranzitie

In proiect se arata ca organizatiile patronale care au dobandit personalitatea juridica anterior datei la care noua lege va intra in vigoare, vor continua sa functioneze conform Legii 356/2001 timp de un an, interval in care vor depune actele necesare pentru a fi inscrise in registrul special al instantei. In cazul in care nu se inscriu in registru in termen de un an, organizatiile patronale isi pierd dreptul de reprezentare in structurile de dialog social institutionalizat, precum si dreptul de negociere a contractelor colective de munca, pana la inscrierea in registrul special.
Comentariile acestui material
 
Numele complet:*
ex: Ion Popescu
Adresa de email:*
Site personal:
ex: http://www.dailybusiness.ro/
Comentariul tau:*
ATENTIE! Camp obligatoriu.
 
 
 
Marius Vicentiu Coltuc
avocat titular Casa de avocatura Coltuc
Marius Vicentiu Coltuc
CASA DE AVOCATURA COLTUC "Pentru noi succesul a devenit o obligatie"-Coltuc Marius Fondata in anul... vezi profilul »
Categoriile blogului
Arhiva blogului
KeyJobs - Job-uri premium
portal sustinut de adevolution
Marti, 26 Mai 2020, 00:19
Alegeti frecventa cu care doriti sa primiti newsletterul:
Adresa dvs. de email:
Abonati-va la newsletter