Marius Vicentiu Coltuc: Juridic: Companii

Haosul legislativ in domeniul fiscal

03 iunie 2009, ora 15:04 | 2.397 afisari | in Companii
Aboneaza-te la: RSS   Trimite prin: LinkedIn
Controversata Ordonanta de Urgenta nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale a intrat in vigoare pe 25 mai 2009.OUG nr. 46/2009 modifica urmatoarele acte normative: Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare, Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal si Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Reprezentantii Consiliului National al IMM-urilor din Rom?nia au reclamat ca noua ordonanta ar contribui la cresterea birocratiei deoarece prevede plata impozitelor si taxelor in mod distinct pe fiecare buget.

Ce masuri fiscale aduce OUG nr. 46/2009?

Declararea inactivitatii contribuabililor

Potrivit OUG nr. 46/2009 contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica vor fi declarati inactivi, daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

a) nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;

b) se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

c) organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat.

Noi fapte inscrise in cazierul fiscal

OUG nr. 46/2009 prevede ca in cazierul fiscal al persoanelor fizice si juridice se inscriu si atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca, dupa caz, dar si inactivitatea fiscala, declarata potrivit legii.

ANAF nu va mai calcula majorari de intarziere, pentru firmele in dizolvare.

Potrivit OUG nr. 46/2009, "pentru creantele fiscale nascute anterior sau ulterior datei inregistrarii hotararii de dizolvare a contribuabilului la registrul comertului, incepand cu aceasta data nu se mai datoreaza si nu se calculeaza majorari de intarziere".

Repunerea in termen a inlesnirilor la plata care si-au pierdut valabilitatea ca urmare a efectelor crizei economice.

Debitorii care au beneficiat de inlesniri la plata obligatiilor fiscale restante acordate in baza reglementarilor legale in materie beneficiaza de mentinerea inlesnirilor pentru sumele ramase de plata, cu toate efectele prevazute de lege, in situatia in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) pana la data de 30 septembrie 2008 au respectat termenele de plata si conditiile de mentinere a valabilitatii inlesnirilor la plata acordate in baza prevederilor legale in materie;

b) depun la organul fiscal competent in a carui administrare fiscala se afla, conform legii, pana cel tarziu 30 iunie 2009 inclusiv, o cerere prin care solicita mentinerea efectelor inlesnirilor la plata, precum si o cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice. In certificatele de atestare fiscala pentru persoane juridice, organele fiscale emitente vor mentiona distinct atat sumele ramase de plata din esalonarile la plata acordate in baza reglementarilor legale in materie, cat si celelalte obligatii fiscale care nu au facut obiectul acestor inlesniri la plata, in cadrul bugetului pentru care a fost aprobata inlesnirea, cu exceptia celor prevazute la alin. (9);

c) pana la data de 31 iulie 2009 inclusiv fac dovada stingerii, prin orice modalitate prevazuta de lege, a sumelor restante cuprinse in rate si neachitate pana la aceasta data, precum si a altor obligatii fiscale decat cele care au facut obiectul inlesnirilor la plata in cadrul bugetului pentru care a fost aprobata inlesnirea la plata, cu termene de plata pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala mentionate in acesta;

d) fac dovada constituirii garantiei prevazute la alin. (7), dupa caz;

e) acordarea initiala a inlesniriior la plata s-a realizat cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat.

Pentru sumele restante si care urmeaza sa fie platite pana la data de 31 iuile 2009, se datoreaza majorari de intarziere in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Acestea se comunica de catre organul fiscal competent pana la data de 1 august 2009 si se achita nu mai tarziu de data de 1 noiembrie 2009.

In cazul in care garantia constituita la inceputul acordarii inlesnirii la plata s-a utilizat pentru stingerea creantelor fiscale, debitorul are obligatia constituirii unei noi garantii pentru sumele ramase de plata, pana la urmatorul termen de piata din noul grafic de esalonare. Garantiile pot fi constituite prin consemnarea de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului in a carei raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau sub forma unei scrisori de garantie bancara

Masuri pentru diminuarea evaziunii fiscale

Garda Financiara se organizeaza ca institutie publica de control, cu personalitate juridica, in subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice, finantata de la bugetul de stat. Garda Financiara exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care au ca efect frauda si evaziunea fiscala, precum si alte fapte date prin lege in competenta sa.

Garda Financiara poate, la solicitarea procurorului, sa efectueze constatari cu privire la faptele care constituie incalcari ale dispozitiilor si obligatiilor a caror respectare o controleaza, intocmind procese-verbale, prin care poate evalua prejudiciul cauzat aferent operatiunilor verificate, acte procedurale care pot constitui mijloace de proba, potrivit legiiGarda Financiara, in exercitarea atributiilor proprii, incheie, ca urmare a controalelor executate, acte de control pentru stabilirea starii de fapt fiscale, pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor, precum si pentru constatarea imprejurarilor privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala, sesizand, dupa caz, organele de urmarire penala competente. Controlul tematic se executa de catre comisarii Garzii Financiare in baza ordinelor date de catre ministrul finantelor publice, presedintele Agentiei Nationaie de Administrare Fiscala sau de catre comisarul general.

Deci, Garda Financiara are dreptul sa legitimeze persoanele suspecte de evaziune fiscala.

In acelasi timp, OUG nr. 46/2009 modifica Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare, urmarindu-se in principal realizarea evaluarii de catre Garda Financiara la solicitarea procurorilor a prejudiciului bugetar cauzat de faptele ce pot constitui infractiuni, prin procese verbale care pot reprezenta mijloace de proba.

Totodata, a fost prevazuta si posibilitatea dispunerii de catre Garda Financiara de masuri asiguratorii, in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala, in cazul constatarii si evaluarii prejudiciilor bugetare.

O alta prevedere se refera la legiferarea dreptului de legitimare si stabilire a identitatii administratorilor si a oricaror persoane implicate in savarsirea de contraventii sau fapte de evaziune fiscala, de catre comisarii Garzii Financiare aflati in exercitarea atributiilor de serviciu si nu in ultimul rand, monitorizari si verificari necesare pentru prevenirea si combaterea evaziunii si a fraudei.

Av. Coltuc Marius Vicentiu
Comentariile acestui material
 
Numele complet:*
ex: Ion Popescu
Adresa de email:*
Site personal:
ex: http://www.dailybusiness.ro/
Comentariul tau:*
ATENTIE! Camp obligatoriu.
 
 
 
ogi a spus:
24/06/2009 16:38
D-le avocat

Romania se afla in starea de acum datorita a doua sisteme proaste si total neprformante.Mai grav este ca si generatiile tinere care invata acum invata un sistem prost care are grija sa se perpetueze astfel.

1 sistemul juridic
2 sistemul economic
ambele de sorginte francofona

OARE CIND VOM AVEA SI NOI ACESET DOUA SISTEME PERFORMANTE???
 
Marius Vicentiu Coltuc
avocat titular Casa de avocatura Coltuc
Marius Vicentiu Coltuc
CASA DE AVOCATURA COLTUC "Pentru noi succesul a devenit o obligatie"-Coltuc Marius Fondata in anul... vezi profilul »
Categoriile blogului
Arhiva blogului
KeyJobs - Job-uri premium
portal sustinut de adevolution
Luni, 25 Mai 2020, 23:33
Alegeti frecventa cu care doriti sa primiti newsletterul:
Adresa dvs. de email:
Abonati-va la newsletter