Marius Vicentiu Coltuc: Juridic: Finante-Banci

Cazierul fiscal: o necesitate a anului 2010?

21 ianuarie 2010, ora 12:34 | 4.663 afisari | in Finante-Banci
Aboneaza-te la: RSS   Trimite prin: LinkedIn
In scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, precum si in scopul intaririi administrarii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, Guvernul Romaniei a organizat cazierul fiscal al contribuabililor ca mijloc de evidenta si urmarire a disciplinei financiare a contribuabililor.

Cadrul legal

Inscrierea in cazierul fiscal a persoanelor fizice si juridice a inactivitatii fiscale si a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent fac parte din OUG 46/2009, care modifica Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal.

Ca urmare a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 2943/ 2009 (publicat in Monitorul Oficial nr. 764 din 10 noiembrie 2009) va incepe inscrierea efectiva a acestor fapte in cazierul fiscal deoarece s-au aprobat modelul si continutul formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, in sensul ca se introduc noi formulare in vederea inscrierii, respectiv a actualizarii inscrierilor in cazierul fiscal a inactivitatii fiscale si a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

Prin cazierul fiscal, organizat de Ministerul Economiei si Finantelor la nivel central si la nivelul unitatilor teritoriale competente, se tine evidenta persoanelor fizice si juridice, precum si a asociatilor, actionarilor si reprezentantilor legali ai persoanelor juridice, care au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara.
In cazierul fiscal se inscriu date privind:
- sanctiuni aplicate contribuabililor pentru savarsirea faptelor prevazute in anexa la HG nr. 31 / 2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75 / 2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal
- masuri de executare silita aplicate contribuabililor in legatura cu faptele prevazute in anexa la HG nr. 31 / 2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OG nr. 75 / 2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, ramase definitive si irevocabile potrivit prevederilor legale in vigoare.
Toate faptele care se inscriu in cazierul fiscal:

_ 1.08 _Asocierea in vederea savarsirii faptei prevazute de_Art. 8 alin. (2) din Legea nr. _Art. 8 alin. (2) din Legea nr. _Inchisoare de la 5 ani la _ _ _art. 8 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru _241/2005 pentru prevenirea si _241/2005 pentru prevenirea si _15 ani si interzicerea _ _ _prevenirea si combaterea evaziunii fiscale _combaterea evaziunii fiscale _combaterea evaziunii fiscale _unor drepturi _ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 1.09 _Tentativa la infractiunile prevazute la pct. 1.07 _Art. 8 alin. (3) din Legea nr _Art. 8 alin. (3) din Legea nr. _Se pedepseste conform _ _ _si 1.08 din prezenta anexa _241/2005 pentru prevenirea si _241/2005 pentru prevenirea si _legii. _ _ _ _combaterea evaziunii fiscale _combaterea evaziunii fiscale _ _ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 1.10 _Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau _Art. 9 alin. (1) lit. a) din _Art. 9 alin. (1), (2) si (3) din _Inchisoare de la 2 ani _ _ _taxabile in scopul sustragerii de la indeplinirea _Legea nr. 241/2005 pentru _Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea _la 8 ani si interzicerea _ _ _obligatiilor fiscale _prevenirea si combaterea _si combaterea evaziunii fiscale _unor drepturi. Daca prin _ _ _ _evaziunii fiscale _ _fapta s-a produs un _ _ _ _ _ _prejudiciu mai mare de _ _ _ _ _ _100.000 euro, in _ _ _ _ _ _echivalentul monedei _ _ _ _ _ _nationale, limita minima _ _ _ _ _ _a pedepsei prevazute de _ _ _ _ _ _lege si limita maxima a _ _ _ _ _ _acesteia se majoreaza _ _ _ _ _ _cu 2 ani. Daca prin fapta _ _ _ _ _ _s-a produs un prejudiciu _ _ _ _ _ _mai mare de 500.000 _ _ _ _ _ _euro, in echivalentul _ _ _ _ _ _monedei nationale, limita _ _ _ _ _ _minima a pedepsei _ _ _ _ _ _prevazute de lege si _ _ _ _ _ _limita maxima a acesteia _ _ _ _ _ _se majoreaza cu 3 ani _ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 1.11 _Omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in _Art. 9 alin. (1) lit. b) din _Art. 9 alin. (1), (2) si (3) din _Inchisoare de la 2 ani _ _ _actele contabile ori in alte documente legale, a _Legea nr. 241/2005 pentru _Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea _la 8 ani si interzicerea _ _ _operatiunilor comerciale efectuate sau a _prevenirea si combaterea _si combaterea evaziunii fiscale _unor drepturi. Daca prin _ _ _veniturilor realizate in scopul sustragerii de la _evaziunii fiscale _ _fapta s-a produs un _ _ _indeplinirea obligatiilor fiscale _ _ _prejudiciu mai mare _ _ _ _ _ _de 100.000 euro, in _ _ _ _ _ _echivalentul monedei _ _ _ _ _ _nationale, limita minima _ _ _ _ _ _a pedepsei prevazute de _ _ _ _ _ _lege si limita maxima a _ _ _ _ _ _acesteia se majoreaza cu _ _ _ _ _ _2 ani. Daca prin fapta _ _ _ _ _ _s-a produs un prejudiciu _ _ _ _ _ _mai mare de 500.000 _ _ _ _ _ _euro, in echivalentul _ _ _ _ _ _monedei nationale, limita _ _ _ _ _ _minima a pedepsei _ _ _ _ _ _prevazute de lege si _

Pe langa infractiunile si contraventiile din legile fiscale, financiare sau vamale, in cazierul fiscal vor fi inscrise si anumite date legate de insolvabilitate, precum si inactivitatea fiscala. Aceasta masura are repercusiuni in mai multe planuri, intrucat cazierul fiscal se cere la infiintarea unei intreprinderi comerciale, asociatii, fundatii, la autorizarea unei activitati independente etc. Masura a fost luata prin OUG 46/2009, insa procedurile de aplicare au fost stabilite prin Ordinul MFP 2943/2009, in vigoare din 10 noiembrie.

Cazierul fiscal este un mijloc de evidenta si urmarire a disciplinei financiare a contribuabililor. In cazierul fiscal se tine evidenta persoanelor fizice si juridice, precum si a asociatilor, actionarilor si reprezentantilor legali ai persoanelor juridice care au savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale sau cele care privesc disciplina financiara.

Potrivit noilor reglementari, pe langa aceste fapte, in cazierul fiscal al persoanelor fizice si juridice se inscriu si:
a) atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent, ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca, dupa caz;
b) inactivitatea fiscala, declarata potrivit legii. Inactivitatea fiscala se inscrie atat in cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactive, cat si al reprezentantilor legali ai acesteia.

Inscrierea raspunderii solidare

Prin inscrierea raspunderii solidare in cazierul fiscal, un numar mult mai mare de contribuabili vor trebui sa suporte consecintele "detinerii" unui asemenea cazier.

Potrivit Codului de procedura fiscala, pentru obligatiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil, raspund solidar cu acesta urmatoarele persoane:
a) persoanele fizice sau juridice care, in cei 3 ani anteriori datei declararii insolvabilitatii, cu rea-credinta, dobandesc in orice mod active de la debitorii care isi provoaca astfel insolvabilitatea;
b) administratorii, asociatii, actionarii si orice alte persoane care au provocat in-solvabilitatea persoanei juridice debitoare prin instrainarea sau ascunderea cu rea-credinta, sub orice forma, a bunurilor mobile si imobile proprietatea acesteia.
Persoana juridica raspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil sau declarat insolvent daca, direct ori indirect, controleaza, este controlata sau se afla sub control comun cu debitorul, daca desfasoara efectiv aceeasi activitate sau aceleasi activitati ca si debitorul si daca sunt indeplinite anumite conditii stabilite de lege.
Comentariile acestui material
 
Numele complet:*
ex: Ion Popescu
Adresa de email:*
Site personal:
ex: http://www.dailybusiness.ro/
Comentariul tau:*
ATENTIE! Camp obligatoriu.
 
 
 
Marius Vicentiu Coltuc
avocat titular Casa de avocatura Coltuc
Marius Vicentiu Coltuc
CASA DE AVOCATURA COLTUC "Pentru noi succesul a devenit o obligatie"-Coltuc Marius Fondata in anul... vezi profilul »
Categoriile blogului
Arhiva blogului
KeyJobs - Job-uri premium
portal sustinut de adevolution
Luni, 25 Mai 2020, 23:00
Alegeti frecventa cu care doriti sa primiti newsletterul:
Adresa dvs. de email:
Abonati-va la newsletter