Marius Vicentiu Coltuc: Juridic: Juridic

Cum ne executa ANAF?

25 iunie 2009, ora 12:09 | 2.928 afisari | in Juridic
Aboneaza-te la: RSS   Trimite prin: LinkedIn
Vanzarea la licitatie, in conditiile Codului de procedura fiscala, reprezinta o forma a licitatiei, de tip mixt, reprezentand o combinatie intre licitatia prin oferta in plic inchis si licitatia cu strigare, care porneste de la cel mai mare pret inscris in oferte, dar nu mai mic decat pretul de pornire al licitatiei.

Publicarea anuntului privind licitatia

Pentru valorificarea bunurilor sechestrate prin vanzare la licitatie, organul de executare competent va efectua publicitatea vanzarii prin afisarea anuntului privind vanzarea intr-un cotidian national de larga circulatie, intr-un cotidian local, pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice (MFP) - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau, dupa caz, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, la sediul organului de executare, al primariei in a carei raza teritoriala se afla bunurile sechestrate, la sediul si domiciliul debitorului, la locul vanzarii, daca acesta este altul decat cel unde se afla bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vanzare, in cazul vanzarii bunurilor imobile, precum si prin alte modalitati prevazute de lege, cu cel putin 10 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea licitatiei.

Afisarea anuntului pe bunurile imobile scoase la licitatie, in cazul cladirilor se va face prin lipirea anuntului pe un zid exterior expus publicului, iar in cazul terenurilor, prin amplasarea unui stalp cu un suport plan pe care se va lipi anuntul. In acest sens, organul de executare se va deplasa la locul imobilului si va incheia un proces-verbal de afisare in prezenta a cel putin un martor.

In cazul bunurilor imobile si al bunurilor mobile corporale cu valoare de evaluare mai mare de 20.000 lei, anuntul privind vanzarea la licitatie publicat pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice - portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, va fi insotit de fotografii ale acestor bunuri.

Organul de executare competent va instiinta, printr-o notificare, despre data, ora si locul desfasurarii licitatiei, debitorul, custodele si/sau administratorul-sechestru, in cazul cand acestia sunt alte persoane decat debitorul, precum si titularii drepturilor reale si ai sarcinilor care greveaza bunul sechestrat, daca este cazul.

Organul de executare competent va verifica la locul unde se afla bunurile, starea si numarul acestora dupa procesul-verbal de sechestru, intocmind o nota in acest sens si, daca este cazul, va ridica sigiliile, va primi bunurile de la custode sau de la administratorul-sechestru.

Pentru participarea la licitatie, ofertantii vor depune, la organul de executare competent pentru executarea silita a bunurilor ce urmeaza a fi vandute, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, documentele prevazute la art.162 alin.(7) din Codul de procedura fiscala.

Comisia de licitatie va verifica si va analiza documentele depuse de ofertanti, respectiv indeplinirea conditiilor de participare la licitatie si va afisa la locul licitatiei, cu o ora inaintea inceperii acesteia, lista cuprinzand ofertantii care au depus documentatia de participare, incheind in acest sens un proces-verbal de constatare.

La data tinerii licitatitiei, executorul fiscal va verifica, in cazul platii taxei de participare la licitatie prin decontare bancara sau prin mandat postal, creditarea contului curent general al Trezoreriei Statului indicat de organul de executare pentru virarea acesteia.

Presedintele comisiei va anunta obiectul licitatiei, pasul de licitare, in cazul in care sunt mai multi participanti, care este cel mai mare pret din ofertele de cumparare scrise, daca acesta este superior pretului de pornire a licitatiei stabilit potrivit art.162 alin.(8) din Codul de procedura fiscala, precum si modul de desfasurare a acesteia.


Pasul de licitare se va stabili de comisia de licitatie si este cuprins intre 5 - 15% din pretul de incepere a licitatiei, astfel:

a) pentru bunuri cu o valoare de pana la 10.000 lei, pasul de licitatie se stabileste la 15%;

b) pentru bunuri a caror valoare se incadreaza intre 10.001 - 50.000 lei, pasul de licitatie se stabileste la 10%;

c) pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 50.001 lei, pasul de licitatie se stabileste la 5%.

La termenele fixate pentru tinerea licitatiei executorul fiscal va da citire mai intai anuntului de vanzare si apoi ofertelor primite.

Executorul fiscal va oferi spre vanzare bunurile, prin trei strigari successive , in care se pot face optiuni si supralicitari fata de pretul cel mai mare din ofertele de cumparare scrise daca acesta este superior pretului de pornire a licitatiei sau, in lipsa unei asemenea oferte, chiar fata de acest pret.

Cele trei strigari successive se vor face la intervale de timp diferite, in functie de valoarea bunurilor licitate, astfel:

a) pentru bunuri cu o valoare de pana la 10.000 lei, la interval de 1 minut;

b) pentru bunuri a caror valoare se incadreaza intre 10.001 – 50.000 lei, la interval de 3 minute;

c) pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 50.001 lei, la interval de 5 minute.

In cazul unui singur ofertant, acesta isi va adjudeca bunurile daca ofera minim pretul de pornire

Bunul se adjudeca celui care, dupa trei strigari succesive, ofera pretul cel mai mare fata de pretul de pornire sau fata de pretul de incepere a licitatiei, dupa caz.

Daca se prezinta un singur ofertant care ofera cel putin pretul de pornire, acesta este declarat adjudecatar. Cand in cadrul unei sedinte nu au putut fi licitate toate bunurile, licitatia inceputa va continua in zilele urmatoare, la ora stabilita de comisia de licitatie si anuntata de executorul fiscal inainte de inchiderea sedintei, fara alte formalitati legate de publicitate.

Vanzarea bunurilor

Bunurile mobile corporale se vor vinde fiecare in parte sau mai multe impreuna in raport cu natura si destinatia lor, avand in vedere procesul-verbal de sechestru si raportul de evaluare.

Vanzarea la licitatie a bunurilor imobile se va tine separat pentru fiecare imobil sau corp de proprietate, avand in vedere procesul-verbal de sechestru si raportul de evaluare.

Castigatorul licitatiei, atunci cand mai multi participanti ofera acelasi pret

In cazul in care, dupa aplicarea procedurii de licitare, exista participanti la licitatie care ofera acelasi pret, adjudecatarul se va stabili dupa urmatoarele criterii:

a) are asupra bunului urmarit garantii reale inscrise in Arhiva Electronica de Garantii Reale Imobiliare;

b) a avut oferta scrisa cea mai mare;

c) alte criterii, stabilite de Comisie si comunicate participantilor inainte de inceperea licitatiei.

Dupa fiecare licitatie, se va intocmi un proces-verbal privind desfasurarea si rezultatul licitatieisi care va fi semnat de toti membrii comisiei de licitatie si de ofertantii prezenti.
Comentariile acestui material
 
Numele complet:*
ex: Ion Popescu
Adresa de email:*
Site personal:
ex: http://www.dailybusiness.ro/
Comentariul tau:*
ATENTIE! Camp obligatoriu.
 
 
 
Adrian Popescu a spus:
28/06/2009 00:25
Cu singe rece . Dar asa vor fi executati si unii dintre salariati .
 
Marius Vicentiu Coltuc
avocat titular Casa de avocatura Coltuc
Marius Vicentiu Coltuc
CASA DE AVOCATURA COLTUC "Pentru noi succesul a devenit o obligatie"-Coltuc Marius Fondata in anul... vezi profilul »
Categoriile blogului
Arhiva blogului
KeyJobs - Job-uri premium
portal sustinut de adevolution
Marti, 26 Mai 2020, 00:39
Alegeti frecventa cu care doriti sa primiti newsletterul:
Adresa dvs. de email:
Abonati-va la newsletter