Marius Vicentiu Coltuc: Juridic: Juridic

Dorim infiintarea Avocatului contribuabilului dupa modelul american Taxpayer Advocate

13 iunie 2014, ora 15:45 | 407 afisari | in Juridic
Aboneaza-te la: RSS   Trimite prin: LinkedIn

Avocatul contribuabilului, numit de asemenea Serviciul Avocatul Contribuabilului (Taxpayer Advocate Service - TAS), este un birou independent in cadrul Internal Revenue Service (IRS - Fiscul american).

Acest birou a fost creat  in urma unui act al Congresului Statelor Unite care a devenit lege la 30 iulie 1996. Biroul a inlocuit Oficiul Ombudsmanului. 

Biroul Avocatul Contribuabilului este format din aproximativ 2.000 de angajati. Aproximativ 1.400 din acestia sunt avocati de caz, care asista contribuabilii in rezolvarea problemelor lor cu Fiscul.

Cum poate fi infiintat in Romania? 

In SUA, institutia este creata de guvern si este o institutie publica asemeni Avocatului Poporului. In Romania este aproape imposibil sa avem o initiativa din partea Guvernului pe aceste aspecte.

Se pune intrebarea : de ce ne trebuie institutia Avocatului Contribuabilului daca avem Avocatul Poporului?

Ce face Avocatul Poporului?

Institutia Avocatul Poporului este autoritate publica autonoma si independenta fata de orice alta autoritate publica si are drept scop apararea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice in raporturile acestora cu autoritatile publice.

Principalele atributii ale Avocatului Poporului:
1. activitatea de solutionare a petitiilor;
2. activitatea privind contenciosul constitutional:
formuleaza puncte de vedere, la cererea Curtii Constitutionale;
b. poate sesiza Curtea Constitutionala cu privire la neconstitutionalitatea legilor, inainte de promulgarea acestora;
poate sesiza direct Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a legilor si ordonantelor;
3. activitatea privind contenciosul administrativ: poate sesiza instanta de contencios administrativ, in conditiile legii contenciosului administrativ;
4. promovarea recursului in interesul legii in fata inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu privire la problemele de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecatoresti, prin hotarari judecatoresti irevocabile;
5. prezinta celor doua Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora; rapoartele pot contine recomandari privind modificarea legislatiei sau masuri de alta natura pentru ocrotirea drepturilor si libertatilor cetatenilor;
6. prezinta rapoarte presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului sau, dupa caz, primului – ministru, in cazurile in care constata, cu prilejul cercetarilor intreprinse, lacune in legislatie sau cazuri grave de coruptie ori de nerespectare a legilor tarii;
7. Avocatul Poporului poate fi consultat de initiatorii proiectelor de legi si ordonante, care, prin continutul reglementarilor, privesc drepturile si libertatile cetatenilor, prevazute de Constitutia Romaniei, de pactele si celelalte tratate internationale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte.

SE POATE OBSERVA CA AVOCATULUI POPORULUI NU REZOLVA ASTFEL DE PROBLEME


Ce face efectiv AVOCATUL CONTRIBUABILULUI?

Apara toate drepturile contribuabilului

DREPTURI CONTRIBUABIL PERSOANA FIZICA
1. Dreptul de a fi instiintat despre actiunea de inspectie fiscala

Avizul de inspectie fiscala. Inaintea desfasurarii inspectiei fiscale veti fi instiintat despre aceasta actiune printr-un aviz de inspectie fiscala, care va fi transmis, in scris, de organul fiscal, astfel:
- cu 30 de zile inainte de inceperea actiunii de inspectie fiscala, pentru marii contribuabili;
- cu 15 zile inainte de inceperea actiunii de inspectie fiscala, pentru ceilalti contribuabili.

Prin avizul de inspectie fiscala veti fi instiintat cu privire la:
a) organul de inspectie fiscala care va efectua inspectia fiscala;
b) temeiul juridic al inspectiei fiscale;
c) data de incepere a inspectiei fiscale;
d) obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale;
e) posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale.

In cazul in care inspectia fiscala are un caracter inopinat, se desfasoara in vederea solutionarii unor cereri facute de contribuabil sau in cazul unor actiuni indeplinite ca urmare a solicitarii unor autoritati, potrivit legii, transmiterea avizului de inspectie fiscala nu este obligatorie.

2. Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele si contributiile sociale aflate in cadrul termenului de prescriptie.

Organul de inspectie fiscala poate verifica situatia dumneavoastra in cadrul termenului de prescriptie. Termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale este de 5 ani, cu exceptia cazului cand legea dispune altfel.

3. Dreptul de a solicita modificarea datei de incepere a inspectiei fiscale

Amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale se poate solicita, o singura data, pentru motive justificate. In acest caz vi se va comunica data la care a fost reprogramata inspectia fiscala.

4. Dreptul de a fi verificat o singura data pentru fiecare impozit, taxa sau contributie sociala si pentru fiecare perioada supusa verificarii/impozitarii

Inspectia fiscala se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit, taxa sau contributie sociala si pentru fiecare perioada supusa verificarii/impozitarii.

Totusi, in cazul in care, de la data incheierii inspectiei fiscale si pana la data implinirii termenului de prescriptie, apar date suplimentare, necunoscute organelor de inspectie fiscala la data efectuarii verificarilor, sau erori de calcul care influenteaza rezultatele acestora, conducatorul inspectiei fiscale competent poate decide reverificarea unei anumite perioade.

Datele suplimentare pe care se fundamenteaza decizia de reverificare a unei anumite perioade pot rezulta din situatii cum sunt:
- efectuarea unui control incrucisat asupra documentelor justificative ale unui grup de contribuabili din care faceti parte
- obtinerea pe parcursul actiunilor de inspectie fiscala efectuate la alti contribuabili a unor documente sau informatii suplimentare referitoare la activitatea pe care o desfasurati, intr-o perioada care a fost deja supusa inspectiei fiscale;
- solicitari ale organelor de urmarire penala ori ale altor organe sau institutii indreptatite potrivit legii;
- informatii obtinute in orice alt mod, de natura sa modifice rezultatele inspectiei fiscale anterioare.

5. Dreptul de a solicita legitimarea organelor de inspectie fiscala

La inceperea inspectiei fiscale, organul de inspectie fiscala este obligat sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie fiscala si ordinul de serviciu semnat de conducatorul activitatii de inspectie fiscala. inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in Registrul unic de control.

6. Dreptul ca activitatea dumneavoastra sa fie cat mai putin afectata pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale

Organele de inspectie fiscala au obligatia sa exercite activitatea de inspectie fiscala in asa fel incat sa afecteze cat mai putin desfasurarea activitatilor curente si sa utilizeze eficient timpul destinat inspectiei fiscale.

7. Dreptul de a fi informat

Pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale veti fi informat asupra constatarilor rezultate din inspectia fiscala.

8. Dreptul de a fi primul solicitat pentru a furniza informatii

Organul de inspectie fiscala va solicita informatiile necesare pentru determinarea starii de fapt fiscale intai de la contribuabil sau de la alta persoana imputernicita de acesta.

Daca pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale starea de fapt fiscala nu a fost clarificata de catre contribuabila, organul de inspectie fiscala poate solicita informatii si altor persoane. Informatiile furnizate de aceste persoane vor fi luate in considerare numai in masura in care sunt confirmate si de alte mijloace de proba.

9. Dreptul de a refuza furnizarea de informatii

Sotul/sotia si rudele contribuabilului pana la gradul al 3-lea inclusiv pot refuza furnizarea de informatii, efectuarea de expertize, precum si prezentarea unor inscrisuri.

Preotii, avocatii, notarii publici, consultantii fiscali, executorii judecatoresti, auditorii, expertii contabili, medicii si psihoterapeutii pot refuza sa furnizeze informatii cu privire la datele de care au luat cunostinta in exercitarea activitatilor.

Persoanele sus-mentionate, cu exceptia preotilor, pot totusi furniza informatii, dar numai cu acordul persoanei despre care au fost solicitate informatiile.

10. Dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate

Pe toata durata exercitarii inspectiei fiscale aveti dreptul sa beneficiati de asistenta de specialitate sau juridica.

11. Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal Aveti dreptul sa fiti protejat pe linia secretului fiscal.

Informatiile pe care le furnizati organelor de inspectie fiscala, precum si cele pe care acestea le obtin pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale sunt protejate pe linia secretului fiscal.

In categoria informatiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intra datele referitoare la identitatea contribuabililor, natura si cuantumul obligatiilor fiscale, natura, sursa si suma veniturilor debitorului, plati, conturi, incasari, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informatii obtinute din declaratii ori din documente prezentate de catre contribuabil sau orice alte informatii cunoscute de organul fiscal ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.

In acest sens, functionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.

12. Dreptul de a primi dovada scrisa in cazul retinerii unor documente de catre organele de inspectie fiscala

In cazul in care, in timpul desfasurarii inspectiei fiscale, vi se retin, in scopul protejarii, documente, acte, inscrisuri, registre si documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, inregistrarii si achitarii obligatiilor fiscale de catre dumneavoastra, organul de inspectie fiscala trebuie sa intocmeasca un act in care sunt specificate toate elementele necesare individualizarii probei sau dovezii respective, precum si mentiunea ca aceasta a fost retinuta, potrivit dispozitiilor legale, de catre organul fiscal.

Daca au fost retinute inscrisuri si alte documente, in original, acestea va vor fi inapoiate, organul de inspectie fiscala retinand numai copii ale inscrisurilor relevante din punct de vedere fiscal.

13. Dreptul de a cunoaste rezultatele inspectiei fiscale

La incheierea inspectiei fiscale organul fiscal va purta o discutie finala cu contribuabilul asupra constatarilor si consecintelor lor fiscale.

Data, ora, locul si problematica discutiei va vor fi comunicate in timp util.

Aveti dreptul sa prezentati in scris punctul dumneavoastra de vedere cu privire la constatarile inspectiei fiscale.

De asemenea, dupa incheierea inspectiei fiscale, in cazul in care nu se modifica baza de impunere aferenta impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si altor sume datorate bugetului general consolidat, supuse inspectiei fiscale, acest fapt va va fi comunicat in scris.

Daca in urma inspectiei fiscale se modifica baza de impunere a obligatiilor bugetare supuse inspectiei fiscale, vi se va comunica Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala.

14. Dreptul de a contesta decizia de impunere emisa in urma inspectiei fiscale

In cazul in care va simtiti lezat de rezultatul inspectiei fiscale, aveti dreptul sa contestati decizia de impunere emisa cu aceasta ocazie de organul de inspectie fiscala.

Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:
- datele dumneavoastra de identificare;
- obiectul contestatiei;
- motivele de fapt si de drept;
- dovezile pe care se intemeiaza;
- semnatura dumneavoastra sau a persoanei imputernicite, precum si stampila, in cazul persoanelor juridice.

Contestatia se depune in scris, in termen de 30 de zile de la data comunicarii rezultatelor inspectiei fiscale, la organul fiscal al carui act este atacat.

Contestatiile formulate de dumneavoastra impotriva deciziilor de impunere si actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere se solutioneaza dupa cum urmeaza:

a) contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, precum si accesorii ale acestora, al caror cuantum este sub 5 miliarde lei, se solutioneaza de catre organele competente constituite la nivelul directiilor generale ale finantelor publice la care sunteti inregistrat ca platitor de impozite si taxe;

b) contestatiile formulate de marii contribuabili, care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, precum si accesorii ale acestora, al caror cuantum este sub 5 miliarde lei, se solutioneaza de catre organele competente constituite in cadrul respectivelor directii generale de administrare a marilor contribuabili;

c) contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, precum si accesorii ale acestora, al caror cuantum este de 5 miliarde lei sau mai mare, precum si cele formulate impotriva actelor emise de organele centrale se solutioneaza de catre organele competente de solutionare constituite la nivel central.

In solutionarea contestatiei organul competent se pronunta prin decizie sau dispozitie.

Decizia emisa in solutionarea contestatiei este definitiva in sistemul cailor administrative de atac.

Decizia privind solutionarea contestatiei se comunica in conditiile art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, precum si organului de inspectie fiscala emitent al actului administrativ atacat.

Deciziile emise in solutionarea contestatiilor pot fi atacate la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta.

De asemenea, este bine sa cunoasteti si urmatoarele prevederi:

• Termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale incepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala potrivit art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, daca legea nu dispune altfel.

• Dreptul de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 10 ani in cazul in care acestea rezulta din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala. Acest termen curge de la data savarsirii faptei ce constituie infractiune, sanctionata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.

• La contribuabilii mari, perioada supusa inspectiei fiscale incepe de la sfarsitul perioadei controlate anterior. • La celelalte categorii de contribuabili, inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii 3 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale. Inspectia fiscala se poate extinde pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, daca:
a) exista indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;
b) nu au fost depuse declaratii fiscale;
c) nu au fost indeplinite obligatiile de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.

• Durata efectuarii inspectiei fiscale este stabilita de organele de inspectie fiscala sau, dupa caz, de compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, in functie de obiectivele inspectiei, si nu poate fi mai mare de 3 luni. in cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata inspectiei nu poate fi mai mare de 6 luni.

DREPTURI CONTRIBUABIL PERSOANA JURIDICA

Dreptul de a fi instiintat despre actiunea de inspectie fiscala prin transmiterea unui aviz de inspectie fiscala care va cuprinde: temeiul juridic si data de incepere a inspectiei; obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale; posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale.

Avizul se comunica in scris, inainte de inceperea inspectiei fiscale: a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili; b) cu 15 zile pentru ceilalti contribuabili.

Comunicarea avizului de inspectie fiscala nu este necesara insa in cazul controlului inopinat si al controlului incrucisat. (Controlul inopinat consta in activitatea de verificare faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in prealabil a contribuabilului. Controlul incrucisat consta in verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului, in corelatie cu cele detinute de alte persoane; controlul incrucisat poate fi si inopinat). 

Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele si contributiile sociale aflate in cadrul termenului de prescriptie. Termenul de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale este de 5 ani si incepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala.

Insa, in cazul in care obligatia fiscala rezulta din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, termenul de prescriptie este de 10 ani si curge de la data savarsirii faptei ce constituie infractiune sanctionata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva. 

Atentie insa ca aceste termene pot fi intrerupte la orice act incepator de executare care poate fi si o notificare, ceea ce inseamna ca prescriptia o ia de la inceput din momentul intreruperii.

La contribuabilii mari, perioada supusa inspectiei fiscale incepe de la sfarsitul perioadei controlate anterior. La celelalte categorii de contribuabili inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii 3 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale.

Dreptul de a solicita modificarea datei de incepere a inspectiei fiscale. Amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale se poate solicita, o singura data, pentru motive justificate.

Dreptul de a fi verificat o singura data pentru fiecare impozit, taxa sau contributie sociala si pentru fiecare perioada supusa verificarii/impozitarii. Prin exceptie, conducatorul inspectiei fiscale competent poate decide reverificarea unei anumite perioade daca, de la data incheierii inspectiei fiscale si pana la data implinirii termenului de prescriptie, apar date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuarii verificarilor sau erori de calcul care influenteaza rezultatele acestora.

Dreptul de a fi informat pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale asupra constatarilor rezultate din inspectia fiscala.

Dreptul de a fi primul solicitat pentru a furniza informatii. Numai daca pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale starea de fapt fiscala nu a fost clarificata de catre contribuabilul asupra caruia se desfasoara inspectia, organul poate solicita informatii si altor persoane, care vor fi luate in considerare numai in masura in care sunt confirmate si de alte mijloace de proba.

Dreptul de a refuza furnizarea de informatii. Sotul/sotia contribuabilului supus inspectiei si rudele pana la gradul al 3-lea inclusiv pot refuza furnizarea de informatii, efectuarea de expertize, precum si prezentarea unor inscrisuri.
De asemenea, preotii, avocatii, notarii publici, consultantii fiscali, executorii judecatoresti, auditorii, expertii contabili, medicii si psihoterapeutii pot refuza sa furnizeze informatii cu privire la datele de care au luat cunostinta in exercitarea activitatii lor.

Dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate pe toata durata exercitarii inspectiei.

Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal in privinta informatiilor furnizate organelor de inspectie. In categoria informatiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intra datele referitoare la identitatea contribuabililor, natura si cuantumul obligatiilor fiscale, natura, sursa si suma veniturilor debitorului, plati, conturi, incasari, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informatii obtinute din declaratii ori din documente prezentate de catre contribuabil sau orice alte informatii cunoscute de organul fiscal ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.

Dreptul de a primi dovada scrisa in cazul retinerii unor documente de catre organele de inspectie fiscala.

Dreptul de a cunoaste rezultatele inspectiei fiscale. La incheierea inspectiei fiscale organul fiscal trebuie sa poarte o discutie finala cu contribuabilul asupra constatarilor si consecintelor lor fiscale. Data, ora, locul si problematica discutiei va vor fi comunicate in timp util.

Contribuabilul are dreptul sa-si prezinte in scris punctul de vedere cu privire la constatarile inspectiei fiscale. De asemenea, dupa incheierea inspectiei fiscale, in cazul in care nu se modifica baza de impunere aferenta impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si altor sume datorate bugetului general consolidat, supuse inspectiei fiscale, acest fapt va fi comunicat in scris.

Daca in urma inspectiei fiscale se modifica baza de impunere a obligatiilor bugetare supuse inspectiei fiscale, se va comunica Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala.
Comentariile acestui material
 
Numele complet:*
ex: Ion Popescu
Adresa de email:*
Site personal:
ex: http://www.dailybusiness.ro/
Comentariul tau:*
ATENTIE! Camp obligatoriu.
 
 
 
Marius Vicentiu Coltuc
avocat titular Casa de avocatura Coltuc
Marius Vicentiu Coltuc
CASA DE AVOCATURA COLTUC "Pentru noi succesul a devenit o obligatie"-Coltuc Marius Fondata in anul... vezi profilul »
Categoriile blogului
Arhiva blogului
KeyJobs - Job-uri premium
portal sustinut de adevolution
Marti, 24 Mai 2022, 02:38
Alegeti frecventa cu care doriti sa primiti newsletterul:
Adresa dvs. de email:
Abonati-va la newsletter