Marius Vicentiu Coltuc: Juridic: Juridic

Ghid practic de cesiune a creantelor fiscale

02 martie 2009, ora 12:10 | 5.009 afisari | in Juridic
Aboneaza-te la: RSS   Trimite prin: LinkedIn
Procedura de cesiune a creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala are ca obiect numai creantele fiscale cuprinse in:

a) titluri executorii provenite din transformarea titlurilor de creanta fiscala (declaratii fiscale, decizii de impunere, definitive in sistemul cailor administrative de atac);
b) hotarari judecatoresti definitive sau irevocabile, dupa caz;
c) tabloul definitiv al creantelor, aprobat in conditiile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, dupa caz;
d) alte titluri executorii.

(2) Sumele pentru care se initiaza procedura de cesiune a creantelor fiscale trebuie sa fie confirmate printr-un certificat de atestare fiscala.

Pentru creantele fiscale in cuantum mai mic sau egal cu 10 milioane lei competenta pentru efectuarea procedurii de cesiune apartine comisiei constituite la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, iar pentru creantele fiscale in cuantum mai mare de 10 milioane lei, precum si pentru creantele fiscale datorate de marii contribuabili, indiferent de cuantumul acestora, competenta apartine comisiei constituite la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(2) Pentru creantele fiscale in cuantum mai mic sau egal cu 10 milioane lei initierea procedurii de cesiune a creantelor fiscale are loc dupa avizarea acesteia de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pe baza unei documentatii care va prezenta situatia juridica a debitoarei si stadiul masurilor de executare efectuate.

Procedura de atribuire a contractului de cesiune a creantelor fiscale
(1) Atribuirea contractului de cesiune a creantelor fiscale se realizeaza prin cerere de oferte sau prin licitatie, dupa caz.
(2) In cazul in care, ca urmare a anuntului publicat in cadrul procedurii de cerere de oferta, se depune o singura oferta de preluare a creantei fiscale, care indeplineste toate conditiile prevazute de prezenta procedura, aceasta oferta este declarata castigatoare.
(3) In cazul in care exista mai multi ofertanti pentru preluarea creantelor fiscale si 2 sau mai multi dintre acestia depun oferte financiare cu valoarea cea mai mare, care sunt egale, cesiunea de creanta se va realiza ca urmare a unei licitatii.

Procedura de cesiune a creantelor fiscale este organizata de comisia constituita potrivit art. 3.

Intentia de cesionare a creantei fiscale se va notifica debitorului fiscal cedat de catre comisia constituita potrivit art. 3, cu minimum 15 zile inainte de data publicarii anuntului privind cesiunea creantelor fiscale.
Nerealizarea cesiunii creantelor fiscale se va notifica debitorului fiscal de catre comisia constituita potrivit art. 3, in termen de 3 zile de la data incheierii procesului-verbal prevazut la art. 27.

In cazul in care exista mai multi ofertanti pentru preluarea creantelor fiscale care prezinta oferte financiare egale, licitatia creantelor fiscale este organizata de comisia constituita potrivit art. 3, in termen de maximum 3 zile de la data deschiderii ofertelor.

Pentru atribuirea contractului de cesiune de creante fiscale comisia este obligata sa efectueze publicitatea cesiunii cu cel putin 30 de zile inainte de data fixata pentru deschiderea ofertelor.

Procedura de cesiune a creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala incepe prin publicarea unui anunt intr-un cotidian de circulatie nationala si locala, precum si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Anuntul privind cesiunea creantelor fiscale cuprinde urmatoarele elemente:
a) denumirea organului fiscal care administreaza creantele fiscale ce urmeaza a fi cesionate;
b) data la care au fost emise titlurile executorii in care sunt individualizate creantele fiscale principale si accesorii care se intentioneaza a fi cesionate;
c) creantele fiscale principale si accesorii care urmeaza a fi cesionate si descrierea lor sumara;
d) pretul minim al cesiunii care nu poate fi mai mic decat valoarea nominala a creantelor fiscale, prevazuta la art. 5;
e) indicarea, atunci cand este cazul, daca creantele sunt garantate, cu mentionarea valorii creantelor garantate din totalul creantelor;
f) data, ora si locul la care se va tine sedinta de deschidere a ofertelor;
g) invitatia catre toti cei interesati in cumpararea creantelor fiscale de a depune la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in termenul de depunere a ofertelor si la locul fixat in acest scop, oferte de cumparare, in plic inchis, sub sanctiunea descalificarii;
h) invitatia catre toti cei interesati in cumpararea creantelor fiscale de a se prezenta, personal sau prin imputernicit, la data, ora si locul unde se va desfasura sedinta de deschidere a ofertelor;
i) mentiunea ca ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la termenul prevazut pentru depunerea ofertelor, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 2% din valoarea nominala a creantelor fiscale ce urmeaza a fi cesionate;
j) mentiunea ca cei interesati in cumpararea creantelor fiscale trebuie sa prezinte certificatul de atestare fiscala emis de organele fiscale, din care sa rezulte ca ofertantul nu are obligatii fiscale restante fata de bugetele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin intermediul organelor fiscale; ofertantii persoane fizice straine vor depune o declaratie pe propria raspundere referitoare la obligatiile pe care ofertantul le are catre bugetele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
k) mentiunea ca cei interesati in cumpararea creantelor fiscale trebuie sa prezinte documentele prevazute la art. 16 lit. j) si k).

Taxa de participare in valoare de 2% din valoarea nominala a creantelor fiscale ce urmeaza a fi cesionate se plateste in lei la unitatea de trezorerie si contabilitate publica ce deserveste organul fiscal unde este inregistrat debitorul fiscal cedat. Ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma scrisorii de garantie bancara emisa in favoarea organului fiscal unde este inregistrat debitorul fiscal cedat, emisa de o institutie de credit cu sediul in Romania.

Pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de cesiune de creanta, pana la expirarea termenului de depunere a ofertelor stabilit de comisie, ofertantii vor depune urmatoarele documente:
a) o prezentare sintetica a ofertantului, care va cuprinde datele de identificare si datele de contact, inclusiv un numar de fax si o adresa de e-mail pe care pot fi facute comunicarile;
b) oferta financiara de cumparare care nu poate cuprinde un pret mai mic decat valoarea nominala a creantelor fiscale ce urmeaza a fi cesionate - oferta financiara trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele elemente: suma oferita, termenul in care se poate face plata si modalitatea de plata;
c) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, reprezentand 2% din valoarea nominala a creantelor fiscale ce urmeaza a fi cesionate;
d) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;
e) pentru persoanele juridice romane, copie certificata de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului, precum si copii certificate de pe inregistrarile existente la registrul comertului, actualizate cu cel putin 10 zile inainte de data depunerii documentatiei;
f) pentru persoanele juridice straine, copie certificata de pe actul de inmatriculare, de pe certificatul de rezidenta fiscala din tara de origine, precum si copii certificate de pe inregistrarile existente la registrul comertului sau un alt registru corespunzator in tara de origine, actualizate cu cel putin 10 zile inainte de data depunerii documentatiei - toate aceste documente vor fi prezentate in traducere autorizata;
g) pentru persoanele fizice romane, copie certificata de pe actul de identitate;
h) pentru persoanele fizice straine, copie certificata de pe pasaport;
i) certificatul de atestare fiscala, din care sa rezulte ca ofertantul nu are obligatii fiscale restante fata de bugetele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala; ofertantii persoane fizice straine vor depune o declaratie pe propria raspundere referitoare la obligatiile pe care ofertantul le are catre bugetele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
j) o scrisoare de bonitate prin care sa se ateste faptul ca ofertantul are capacitatea financiara de a cumpara creantele fiscale pentru care depune oferta;
k) declaratie pe propria raspundere cu privire la faptul ca ofertantul nu se afla in procedura insolventei.

Oferta va fi descalificata in urmatoarele situatii:
a) oferta nu cuprinde datele de contact ale ofertantului, iar acesta nu este prezent sau nu are un imputernicit in sala la sedinta de deschidere a ofertelor;
b) oferta financiara are un pret mai mic decat valoarea nominala a creantelor fiscale, este facuta pentru un termen mai mare decat cel prevazut de prezenta procedura sau se face prin alte modalitati de plata decat cele prevazute de prezenta procedura;
c) nu se face dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara ori taxa achitata, respectiv scrisoarea de garantie este pe o valoare mai mica decat cea prevazuta de prezenta procedura, este prezentata in alta forma sau nu este valabila;

Av.Coltuc Marius
Comentariile acestui material
 
Numele complet:*
ex: Ion Popescu
Adresa de email:*
Site personal:
ex: http://www.dailybusiness.ro/
Comentariul tau:*
ATENTIE! Camp obligatoriu.
 
 
 
Dragomir a spus:
07/03/2009 22:41
Stimate d-le avocat,

Avand in vedere cele expuse imi permit sa adresez o intrebare.
Societatea pe care o coordonez are de incatasat sume de pana la 10 milioane de lei vechi de la peste 200 de debitori.Pentru a le cesiona sau a le "scadea" din contabilitate am nevoie de o hotarare judecatoreasca?Cum se pot scadea din contabilitate aceste sume fara existenta unei hotarari judecatoresti deoarece un proces pentru o suma sub 10 mil este si nerentabil si ridicol?
 
Marius Vicentiu Coltuc
avocat titular Casa de avocatura Coltuc
Marius Vicentiu Coltuc
CASA DE AVOCATURA COLTUC "Pentru noi succesul a devenit o obligatie"-Coltuc Marius Fondata in anul... vezi profilul »
Categoriile blogului
Arhiva blogului
KeyJobs - Job-uri premium
portal sustinut de adevolution
Vineri, 07 August 2020, 18:37
Alegeti frecventa cu care doriti sa primiti newsletterul:
Adresa dvs. de email:
Abonati-va la newsletter