Marius Vicentiu Coltuc: Juridic: Juridic

Ghid practic privind asocierea in participatiune

13 aprilie 2009, ora 12:19 | 29.137 afisari | in Juridic
Aboneaza-te la: RSS   Trimite prin: LinkedIn
Cred ca am auzit cu totii in lumea comerciantilor "eu aduc terenul , iar dvs. veniti cu investitia si sumele de bani"

In anii 2007-2008 s-a inmultit numarul de contracte de acest fel in Romania.

Ce inseamna asocierea in participatiune?

Asociatiunea in participatiune este definita la art. 251 din Codul Comercial ca fiind "atunci cind un comerciant sau o societate comerciala acorda uneia sau mai multor persoane ori societati o participatiune in beneficiile si pierderile uneia sau mai multor operatiuni, sau chiar asupra intregului comert.

Ce trebuie retinut este aspectul ca aceasta societate nu creaza o persoana juridica (art.253 C.com.), iar asociatii nu sunt tinuti de indeplinirea nici unei formalitati in afara de cea de a incheia contractul de asociere in scris.(art.256 C.com.)

Art.254 alin.1 C.com. dispune "Participantii nu au nici un drept de proprietate asupra lucrurilor puse in asociatiune, chiar daca au fost procurate de dansii." Tinand seama ca asocierea in participatiune nu creaza o noua persoana juridica, aceasta dispozitie este obscura, pentru ca literal nimeni nu ar mai exercita dreptul de proprietate.. Daca pentru bunurile mobile nu sunt alte probleme speciale in raport cu tertii, simpla detentiune valorand proprietate, pentru bunurile imobile aceste dispozitii intra in concurs cu dispozitiile privind publicitatea imobiliara. Cum pentru tert asocierea nu exista, el fiind obligat numai fata de cel cu care contracteaza (art.253 C.com) urmeaza ca inscrierea in cartea funciara a drepturilor privind asupra imobilului rezultate din contractul de asociere in participatiune este obligatorie pentru ca ele sa produca intr-adevar consecinte juridice, in caz contrar tertii putand sa ignore dispozitiile asocierii in participatiune.

Ce nu trebuie sa cuprinda asocierea in participatiune?

Trebuie sa fie prevazute clauze care sa descrie anume cum vor fi impartite beneficiile si pierderile. Clauza leonina, clauza prin care un asociat isi rezerva totalitatea cistigurilor sau este scutit in a suporta pierderile (art.1513 C.civ.).

Dispozitiile asocierii in participatiune
Asociatiunea in participatiune poate sa aiba loc asemenea si pentru operatiunile comerciale facute de catre necomercianti.

Asociatiunea in participatiune nu constituie, in privinta celor de al treilea, o fiinta juridica distincta de persoana interesatilor. Cei de al treilea nu au nici un drept si nu se obliga decat catre acela cu care au contractat.

Participantii nu au nici un drept de proprietate asupra lucrurilor puse in asociatiune, chiar daca au fost procurate de dansii.

Cu toate acestea, intrucat priveste raporturile lor intre dansii, asociatii pot sa stipuleze ca lucrurile ce au adus sa li se restituie in natura, avand dreptul, in caz cand restitutiunea nu s-ar putea face, la reparatiunea daunelor suferite. Afara de aceste cazuri, drepturile asociatilor se marginesc in a li se da cont de lucrurile ce au pus in asociatiune si de beneficii si pierderi.

Afara de dispozitiunile articolelor precedente, conventiunile partilor determina forma, intinderea si conditiunile asociatiunei.

Asociatiunile in participatiune sunt scutite de formalitatile stabilite pentru societati, dar ele trebuie sa fie probate prin act scris.

Asocierea in participatiune apare reglementata la art. 251-256 din Codul Comercial si in alte acte normative cu caracter subsecvent, cum sunt reglementarile in domeniul fiscal care impun un anumit regim juridic aplicabil acestui tip de contracte.

Atat practica comerciala, cat si reglementarile amintite mai sus contureaza institutia ca fiind un contract comercial in care o parte numita asociat principal sau asociat titular convine cu celelalte parti la acord sa efectueze impreuna o anumita operatiune comerciala, mai multe sau chiar intregul lor comert, impartind beneficiile si pierderile.

Desi intruneste aparent caracterele contractului de societate comerciala, asocierea in participatiune se distinge prin aceea ca nu are personalitate juridica si nu constituie in sine o entitate juridica incat sa poata fi angajata juridic. In acest context, singurul care va reprezenta asocierea in raporturile cu tertii va fi asociatul titular sau asociatul principal care va actiona in raporturile sale cu tertii in nume propriu, dar pe seama asocierii, raspunzand in subsidiar fata de celelalte parti la contractul de asociere.

Singura cerinta pentru constituirea unei asocieri in participatiune este incheierea unui contract de asociere in participatiune in care sa se prevada aporturile partilor, obligatiile lor contractuale, modul de administrare al asocierii, modul de repartizare al beneficiilor si pierderilor etc.

ALTERNATIVE. Lipsa formalitatilor de consitutire face din asocierea in participatiune un mod mai rapid si mai flexibil de asociere in vederea realizarii unor operatiuni comerciale. Contractul de asociere nu va da nastere, asa cum spuneam, unei entitati juridice distincte, urmand ca textul contractual sa reglementeze expres cui apartine reprezentarea si care sunt limitele responsabilitatii acestuia fata de asociati.

Aportul in cadrul asocierii in participatiune pot fi in egala masura sume de bani, folosinta unor bunuri sau chiar prestatii in natura. Aceasta face ca, in practica, asocierea in participatiune sa fie deseori folosita pentru a deghiza alte raporturi juridice, cum ar fi inchirierea de exemplu, evitand taxele aferente chiriei. Acelasi mecanism foloseste in cazul in care se incearca evitarea unor reglementari cu privire la autorizatii sau licente necesare in vederea derularii anumitor operatiuni. Astfel, o parte care detine autorizatiile sau licentele se poate asocia cu o alta parte care nu are aceste autorizatii, dar detine capacitatea de productie, aportul uneia dintre parti constand in chiar aceste autorizatii sau licente.

DISPOZITII. Cu privire la aportul in natura, trebuie aratat ca, daca in contract nu se prevede altfel, bunurile aduse aport de asociatii participanti trec automat in proprietatea asociatului titular. Efectul poate fi insa paralizat printr-o dispozitie contractuala care sa stipuleze ca bunurile se intorc in patrimoniul persoanelor care le-au aportat la incetarea asocierii.

Cat priveste aportul in prestatii trebuie aratat de asemenea ca prestatiile aduse ca aport trebuie sa fie distincte de activitatile care intra in obiectul asocierii, acelea fiind calificate ca obligatii contractuale, si nu ca aport.

In fine, partile sunt raspunzatoare una fata de alta de subscrierea aportului, putand fi stipulate in acest sens penalitati sau dobanzi.

REPREZENTARE. In vederea realizarii obiectului asocierii, asociatii participanti nu intra in raporturi directe cu tertii, reprezentarea asocierii fiind in sarcina asociatului titular care va reprezenta entitatea in raporturile cu tertii, deruland toate operatiunile economice si financiare in nume propriu, dar in contul asocierii.

Ca o consecinta a acestui fapt, toate veniturile si cheltuielile vor fi inregistrate in contabilitatea asociatului titular ca venituri si cheltuieli proprii, urmand a fi evidentiate in paralel, distinct, in contabilitatea asocierii, in baza careia se va face partajarea beneficiilor si pierderilor.

Asocierea in participatiune poate fi constituita, asa cum spuneam, atat in vederea derularii in aceste conditii a unei singure operatiuni comerciale, cat si a intregului comert, cu avantajul ca asociatii participanti pot sa nu aiba calitatea de comerciant.

PERIOADA. Durata asocierii poate fi limitata la durata estimata pentru realizarea obiectului asocierii sau poate fi nedeterminata. Specific asocierilor in participatiune este faptul ca, in cadrul acestora, un asociat actioneaza ca asociat titular, reprezentand asocierea in raporturile cu tertii si deruland in nume propriu, dar pe seama asocierii toate operatiunile comerciale, iar ceilalti asociati - asociatii participanti, care participa efectiv la asociere numai prin aport, care poate consta, asa cum spuneam, in sume de bani, bunuri, folosinta acestora sau chiar prestatii, avand in schimbul aportului lor dreptul la impartirea beneficiilor si pierderilor obtinute pe urma asocierii.

MODEL DE CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE

PARTILE CONTRACTANTE
Incheiat astazi ...................... intre (se pun datele participantilor):
Societatea Comerciala .......X........... inmatriculata la nr. ........... in Registrul comertului, cu sediul in ................., cod postal .............., telefon ............, fax ............. avind contul ................... deschis la .................., reprezentata de Presedintele Consiliului de administratie director general ...............
si
Societatea Comerciala .......Y.......... inmatriculata la nr. ........... in Registrul comertului, cu sediul in ................., cod postal .............., telefon ............, fax ............. av?nd contul ................... deschis la .................., reprezentata de Presedintele Consiliului de administratie director general ...............

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului consta in amenajarea pe cheltuiala sa de catre S.C. X a unui spatiu comercial al carui proprietar este pe care sa-l puna la dispozitia S.C. Y in vederea deschiderii de catre aceasta a unui local de alimentatie publica

4. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract intra in vigoare
- la data de ................, data asupra careia ambele parti sunt de acord, si va fi valabil pina la data de ...............................................

5. CONDITIUNILE ASOCIATIUNII

S. C. X se obliga:
- sa amenajeze spatiul comercial ce face obiectul prezentului contract potrivit destinatiei hotaraste de comun acord cu S.C. Y in termenul convenit;

S. C. X are dreptul:
- sa ceara, in cazul expirarii contractului sau a rezilierii din vina celeilalte parti, restituirea in natura a bunului cu care a contribuit la asociere sau, daca aceasta nu este posibila, repararea daunelor suferite;
- sa primeasca un procent de ..... din profitul anual net realizat de S.C. Y;
- sa ceara socoteala cu privire la bunul adus in asociere, la beneficii si pierderi.

S. C. Y se obliga:
- sa utilizeze spatiul comercial ce face obiectul prezentului contract potrivit destinatiei sale;
- sa efectueze reparatiile aparute din vina sa;
- sa restituie, la expirarea contractului sau la rezilierea acestuia din vina, spatiul comercial in stare in care i-a fost remis.

S. C. Y are dreptul:
- sa ceara S.C. X sa efectueze reparatiile ce nu au fost produse din culpa sa, in timp util. Daca acest lucru nu este posibil, este indreptatit sa reduca din procentul pe care-l datoreaza anual S.C. X, suma corespunzatoare pierderilor suferite.

6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Nerespectarea obligatiilor (sau uneia din obligatiile), prevazute mai sus, de catre una dintre parti determina rezilierea contractului de catre cealalta parte cu un preaviz prealabil de 15 zile.

7. LITIGII
Litigiile decurgind din interpretarea si executarea prezentului contract, vor fi solutionate de catre parti pe cale amiabila. In cazul nesolutionarii lor in acest mod, litigiile vor fi supuse instantelor judecatoresti competente.

8. DISPOZITII FINALE
Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor parti, sub forma unui act aditional.
Prezentul contract a fost incheiat astazi ............., in doua exemplare, cite unul pentru fiecare parte

Av.Coltuc Marius Vicentiu
Comentariile acestui material
 
Numele complet:*
ex: Ion Popescu
Adresa de email:*
Site personal:
ex: http://www.dailybusiness.ro/
Comentariul tau:*
ATENTIE! Camp obligatoriu.
 
 
 
Marioara a spus:
16/03/2011 19:22
As vrea sa stiu unde si in cat exemplare s depune Contractul de asociere in participatiune. Exista o baza de date electronica care cuprinde persoanele implicate in aceste contracte?
 
CEOBANU MIRELA a spus:
05/01/2012 15:17
as vrea sa stiu daca se intocmasc la sfarsitul exercitiului financiar,situatii financiare consolidate in cadrul asocieriiin participatiune.
 
Marius Vicentiu Coltuc
avocat titular Casa de avocatura Coltuc
Marius Vicentiu Coltuc
CASA DE AVOCATURA COLTUC "Pentru noi succesul a devenit o obligatie"-Coltuc Marius Fondata in anul... vezi profilul »
Categoriile blogului
Arhiva blogului
KeyJobs - Job-uri premium
portal sustinut de adevolution
Marti, 24 Mai 2022, 02:39
Alegeti frecventa cu care doriti sa primiti newsletterul:
Adresa dvs. de email:
Abonati-va la newsletter