Marius Vicentiu Coltuc: Juridic: Juridic

Legea cea mai importanta a comerciantilor, neaplicata

05 februarie 2008, ora 11:42 | 3.158 afisari | in Juridic
Aboneaza-te la: RSS   Trimite prin: LinkedIn
Din anul 2002 exista o lege pe care multi comercianti nu o cunosc sau nu o cunosc indeajuns.Este vorba de legea nr. 469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale, care a fost modificata prin: O.U.G. nr. 112/2002 si Legea nr. 416/2006

Domeniul de aplicare:
Prezenta lege se aplica tuturor contractelor incheiate pentru realizarea actelor de comert de catre agentii economici comercianti, persoane juridice, si comercianti, persoane fizice, denumite in continuare parti contractante, indiferent de forma de proprietate.Exceptie fac contractele de privatizare.

Continutul obligatoriu al unui contract

Contractul trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu, in functie de natura sa, clauze contractuale referitoare la: obligatiile ce revin partilor in derularea contractului, conditiile de livrare si de calitate a bunurilor si/sau serviciilor, termenele, modalitatile de plata si de garantare a platii pretului, instrumentele de plata si clauzele de consolidare a pretului in conditiile inflatiei si devalorizarii, riscul contractual, precum si modul de solutionare a eventualelor litigii aparute in legatura cu derularea si executarea contractului.
(3) Partile contractante pot depune diligentele necesare in scopul obtinerii de informatii privind credibilitatea financiara si seriozitatea persoanei juridice sau a persoanei fizice cu care intra in raporturi contractuale, in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei privind organizarea si functionarea Centralei Incidentelor de Plati.

Ce se intampla daca un partener comerciant nu plateste

Partile contractante au obligatia efectuarii tuturor platilor la data scadentei, stabilita conform contractelor.
Partile contractante vor organiza evidenta obligatiilor de plata pe scadente, potrivit contractelor.

In contractele incheiate, partile pot prevedea ca, in cazul neindeplinirii pana la scadenta sau pana la un alt termen convenit a obligatiilor prevazute la art. 3 alin. (1), debitorii sa plateasca, in afara sumei datorate, penalitati pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi lucratoare dupa data scadentei. *In contractele comerciale dintre partile contractante, indiferent de forma in care acestea se incheie, in afara penalitatilor contractuale prevazute la alin. (1), pentru compensarea prejudiciului suferit de catre creditor ca urmare a indeplinirii cu intarziere sau a neindeplinirii obligatiilor asumate de debitor, se pot include si daune-interese pentru neexecutarea totala sau partiala a contractului, sub forma daunelor moratorii sau a celor compensatorii.

Totalul penalitatilor pentru intarziere in decontare, prevazute la alin. (1) si (2), nu poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate, cu exceptia cazului in care prin contract s-a stipulat contrariul.

Deci, atentie la penalitati, cum le treceti in contract.

Comerciantii, persoane fizice, care, cu rea-credinta stabilita in conditiile legii, nu isi indeplinesc obligatiile asumate prin contract, vor sista, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice achizitii de bunuri mobile sau imobile.

Cum se pot efectua platile?

Partile contractante pot realiza platile prin utilizarea urmatoarelor instrumente de plata garantate si/sau mecanisme de mobilizare a creantelor:
a) ordin de plata;
b) cec, certificat conform prevederilor Legii asupra cecului nr. 59/1934, cu modificarile ulterioare;
c) cambie si bilet la ordin, avalizate de o societate bancara si acceptate in prealabil de obligatul principal, conform prevederilor Legii asupra cambiei si biletului la ordin nr. 58/1934, cu modificarile ulterioare;
d) forfetare sau factoring

Sanctiuni

Partile contractante vor introduce cereri de chemare in judecata in vederea recuperarii creantelor, cu exceptia celor reglementate prin norme speciale.
Dupa pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive in favoarea sa, prin executorul judecatoresc, conform prevederilor legale in vigoare, creditorul va urmari patrimoniul debitorului, in urmatoarea ordine:
a) mijloace banesti, inclusiv disponibilitatile aflate in conturile bancare;
b) active financiare de orice fel;
c) produse finite, materii prime si materiale, mijloace fixe;
d) creante si alte valori patrimoniale aflate in circuitul civil

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10000 lei la 30000 lei urmatoarele fapte:
a) neefectuarea, cu rea-credinta stabilita in conditiile legii, de catre debitor a platilor la data scadentei, potrivit art. 3 alin. (1), cu exceptia celor reglementate prin norme speciale;
b) neasigurarea evidentei obligatiilor de plata pe scadente, conform art. 3 alin. (2);
c) incalcarea prevederilor art. 5.
Contraventiile prevazute la alin. (1) se constata si sanctiunile se aplica de persoane anume desemnate din organele de control fiscal ale Ministerului Finantelor Publice.
Contraventiilor prevazute de prezenta lege li se aplica dispozitiile Ordonantei de Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.

In concluzie, este o lege foarte importanta care insa nu se bucura de atentia cuvenita din partea comerciantilor.

Av.COLTUC MARIUS VICENTIU
Comentariile acestui material
 
Numele complet:*
ex: Ion Popescu
Adresa de email:*
Site personal:
ex: http://www.dailybusiness.ro/
Comentariul tau:*
ATENTIE! Camp obligatoriu.
 
 
 
Marius Vicentiu Coltuc
avocat titular Casa de avocatura Coltuc
Marius Vicentiu Coltuc
CASA DE AVOCATURA COLTUC "Pentru noi succesul a devenit o obligatie"-Coltuc Marius Fondata in anul... vezi profilul »
Categoriile blogului
Arhiva blogului
KeyJobs - Job-uri premium
portal sustinut de adevolution
Luni, 25 Mai 2020, 23:37
Alegeti frecventa cu care doriti sa primiti newsletterul:
Adresa dvs. de email:
Abonati-va la newsletter