Marius Vicentiu Coltuc: Juridic: Juridic

Noi reglementari privind stimularea investitiilor

03 iulie 2008, ora 11:13 | 2.279 afisari | in Juridic
Aboneaza-te la: RSS   Trimite prin: LinkedIn
Sediul materiei:

Ordonanta de urgenta nr. 85/2008 privind stimularea investitiilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 474 din 27.06.2008.

Stimularea investitiilor, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, se bazeaza pe urmatoarele principii:
a) tratament egal - aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor si mijloacelor de acordare de facilitati;
b) transparenta - aducerea la cunostinta tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la procedura de acordare de facilitati pentru investitii;
c) eficienta utilizarii facilitatilor - aplicarea unor criterii de acordare de facilitati pentru investitii si de urmarire a realizarii lor, care sa reflecte avantajele de natura economica ale proiectelor de investitii, luandu-se in considerare, dupa caz, efectele in domeniul social, in cel al protectiei mediului si promovarea unei dezvoltari economice durabile;
d) confidentialitatea - garantarea protejarii informatiilor referitoare la drepturile de proprietate intelectuala apartinand investitorilor, precum si a altor date care ar putea prejudicial interesele legitime ale acestora;
e) eligibilitatea in functie de provenienta fondurilor de finantare.

Tipurile de facilitati

In vederea stimularii investitiilor, se pot acorda diferite tipuri de facilitati de natura ajutorului de stat, care sa asigure respectarea criteriilor de acordare in mod transparent si asigurarea compatibilitatii cu legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat:
a) acordarea de sume nerambursabile la achizitionarea de active corporale si necorporale;
b) acordarea de contributii financiare de la bugetul de stat pentru locurile de munca nou-create;
c) acordarea de bonificatii de dobanda la contractarea unor credite, precum si alte tipuri de facilitati prevazute de legislatia in vigoare.

Acordarea facilitatilor

(1) Autoritatile responsabile initiaza acte normative administrative prin care se instituie scheme de ajutor de stat/ajutoare individuale pentru fiecare obiectiv prevazut la art. 4, cu respectarea prevederilor comunitare si nationale in domeniul ajutorului de stat.
(2) Actele normative/administrative prevazute la alin. (1) reglementeaza: scopul, obiectivul, durata, formele de ajutor de stat, bugetul, furnizorii de ajutor de stat, costurile eligibile si criteriile de eligibilitate aplicate investitorilor specifice obiectivului pentru care se acorda ajutorul de stat, procedurile de implementare, supraveghere, control, stopare si recuperare a ajutoarelor de stat.
(3) Schemele de ajutor de stat initiate in aplicarea prezentei ordonante de urgenta se elaboreaza avandu-se in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii in domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013.
(4) In vederea asigurarii transparentei decizionale, toate schemele de ajutor de stat se publica integral in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe pagina web oficiala a furnizorului de ajutor de stat si pe pagina web oficiala a Agentiei Romane pentru Investitii, inclusiv ordinele ministrului de resort cu relevanta in aplicarea acestora.

Actele normative/administrative initiate in baza prezentei ordonante de urgenta instituie masuri de sprijin destinate acelor investitii care:
a) sunt localizate in zone cu slaba dezvoltare economica, respectiv cu un PIB/locuitor sub media calculata la nivel national;
b) sunt localizate in judete cu o rata a somajului mai mare decat rata somajului inregistrata la nivel national;
c) contribuie la realizarea unor noi obiective de infrastructura sau la modernizarea celor existente;
d) cuprind in ansamblul lor activitati de cercetare-dezvoltare si inovare sau implica utilizarea de inalta tehnologie;
e) conduc la imbunatatirea eficientei energetice, valorificarea resurselor regenerabile de energie;
f) asigura protectia si reabilitarea mediului inconjurator;
g) asigura dezvoltarea resurselor umane si promovarea incluziunii sociale prin derularea de programe de formare si perfectionare profesionala.
(2) In functie de obiectivele urmarite prin schemele de ajutor de stat se stabilesc:
a) sectoarele de activitate in care se realizeaza investitiile, definite conform Clasificarii activitatilor din economia nationala, corespunzator domeniilor stabilite la art. 4 alin. (2);
b) categoriile de investitii, valoarea acestora, tipurile de facilitati corespunzatoare, conditiile de mentinere a investitiei, precum si alte criterii de acordare;
c) categoriile de investitii care asigura crearea de locuri de munca; contributia financiara ce se poate acorda pe fiecare loc de munca, in functie de caracteristicile investitiei si ale zonei in care aceasta este localizata; definirea in functie de rata somajului a zonelor in care investitorii ce creeaza locuri de munca beneficiaza de diferite tipuri de facilitati.
(3) Beneficiaza de facilitati investitiile si investitorii care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) contribuie la realizarea a cel putin unuia dintre obiectivele prevazute la art. 4 alin. (1), cu respectarea prevederilor actelor normative/administrative stipulate la art. 6 alin. (1);
b) activitatile desfasurate se incadreaza in sectoarele stabilite conform art. 7 alin. (2) lit. a);
c) nu au datorii restante catre bugetele componente ale bugetului general consolidat;
d) nu au solicitat Ministerului Economiei si Finantelor efectuarea platilor scadente pentru credite interne/externe contractate cu garantia statului, precum si catre fondul de risc;
e) nu au fost imprumutati cu garantia statului;
f) nu se afla in procedura de executare silita sau insolventa, dizolvare sau alte situatii reglementate de ordonanta de urgenta;
g) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care au fost emise, acestea au fost executate conform legii.
(4) Acordarea de facilitati pentru investitori este conditionata de obtinerea prealabila a acordului de principiu al autoritatii responsabile, anterior demararii investitiei. In cazul unui ajutor individual ce se intentioneaza a se acorda in afara unei scheme de ajutor de stat, supus obligatiei notificarii, autoritatea responsabila trebuie sa emita o scrisoare de intentie catre investitori, conditionata de autorizarea Comisiei Europene, privind acordarea ajutorului, inainte de demararea proiectelor.

Solicitarea facilitatilor

(1) Agentia Romana pentru Investitii asigura activitatea de promovare a investitiilor indeplinind rolul de punct de contact si de intermediar intre investitori si autoritatile centrale si locale.
(2) Agentia Romana pentru Investitii acorda investitorilor, la cerere, asistenta tehnica/indrumare cu privire la schemele existente in cadrul carora pot solicita finantare de la autoritatea responsabila.
(3) In cadrul procesului de asistenta tehnica/indrumare, Agentia Romana pentru Investitii, la solicitarea investitorilor, incheie cu acestia un protocol care cuprinde mentiuni referitoare la masurile de sprijin de care poate beneficia proiectul respectiv, autoritatile responsabile, criteriile de eligibilitate, formele concrete ale masurilor de sprijin, precum si alte mentiuni necesare demararii proiectului de investitii.
(4) Pentru a beneficia de facilitatile prevazute la art. 5 investitorul depune la autoritatea responsabila cererea de acordare a facilitatilor si planul de investitii, precum si intreaga documentatie, conform mecanismului prevazut in schema de ajutor de stat.
(5) Autoritatea responsabila analizeaza documentatia prevazuta la alin. (4) si indeplinirea conditiilor prevazute in actele normative/administrative prevazute la art. 6 alin. (1).
(6) In cazul in care autoritatea responsabila constata conformitatea documentatiei si indeplinirea conditiilor de eligibilitate, emite acordul de principiu in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data la care documentatia este completa, cu informarea Agentiei Romane pentru Investitii.
(7) Pentru proiectele de investitii care nu se incadreaza in schemele de ajutor de stat existente, autoritatea responsabila analizeaza si decide asupra proiectului de investitii si oportunitatii instituirii de ajutoare individuale, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si a legislatiei in domeniul ajutorului de stat.

Exceptii

(1) In cazul programelor cu finantare nerambursabila din partea Uniunii Europene sau din partea altor donatori, domeniile si regulile specifice de acordare a ajutorului de stat se stabilesc cu respectarea prevederilor respectivelor programe si a regulilor de implementare stabilite pentru acestea, precum si cu respectarea reglementarilor comunitare si nationale in vigoare.
(2) In cazul in care un proiect de investitii poate fi sustinut din fonduri nerambursabile provenite din partea Uniunii Europene sau din partea altor donatori, acesta nu este eligibil pentru a fi sustinut cu masuri de natura ajutorului de stat, acordate in baza schemelor elaborate conform prezentei ordonante de urgenta.

Scheme functionale

(1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, autoritatile responsabile care administreaza scheme de ajutor de stat sau ajutoare individuale, aflate in derulare, vor transmite Ministerului Economiei si Finantelor si Agentiei Romane pentru Investitii o lista cu acestea.
(2) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, autoritatile responsabile care administreaza scheme de ajutor de stat sau ajutoare individuale, aflate in derulare, vor lua masuri pentru a asigura deplina compatibilitate a acestora cu legislatia specifica in domeniul ajutorului de stat.
(3) Autoritatile responsabile informeaza Ministerul Economiei si Finantelor si Agentia Romana pentru Investitii in legatura cu adoptarea unor acte normative/administrative prin care se instituie scheme de ajutor de stat in legatura cu modificarea schemelor existente, in termen de 15 zile de la adoptarea acestora.
(4) Agentia Romana pentru Investitii, pe baza informatiilor primite de la autoritatile responsabile, publica pe site-ul sau lista continand schemele de ajutor de stat si ajutoarele individuale aflate in derulare, lista care se actualizeaza in mod permanent.

Noi scheme de ajutor de stat

(1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, autoritatile responsabile prezinta Ministerului Economiei si Finantelor o lista de propuneri de acte normative/administrative prin care se instituie scheme de ajutor de stat, corespunzator atributiilor specifice, in conformitate cu obiectivele si domeniile stabilite la art. 4.
(2) Ministerul Economiei si Finantelor va supune aprobarii Guvernului un memorandum cuprinzand propuneri de scheme de ajutor de stat si termene de emitere a acestora, elaborat pe baza documentatiei primite de la autoritatile responsabile si in functie de resursele bugetare.

Av.Coltuc Marius Vicentiu
Comentariile acestui material
 
Numele complet:*
ex: Ion Popescu
Adresa de email:*
Site personal:
ex: http://www.dailybusiness.ro/
Comentariul tau:*
ATENTIE! Camp obligatoriu.
 
 
 
liviu georgescu a spus:
03/07/2008 17:12
poate un rezumat ar fi mai indicat in loc de un cost of goods sold .
 
Marius Vicentiu Coltuc
avocat titular Casa de avocatura Coltuc
Marius Vicentiu Coltuc
CASA DE AVOCATURA COLTUC "Pentru noi succesul a devenit o obligatie"-Coltuc Marius Fondata in anul... vezi profilul »
Categoriile blogului
Arhiva blogului
KeyJobs - Job-uri premium
portal sustinut de adevolution
Marti, 26 Mai 2020, 00:44
Alegeti frecventa cu care doriti sa primiti newsletterul:
Adresa dvs. de email:
Abonati-va la newsletter