Marius Vicentiu Coltuc: Juridic: Juridic

Noua lege care guverneaza comerciantii din Romania

09 noiembrie 2007, ora 14:04 | 2.652 afisari | in Juridic
Aboneaza-te la: RSS   Trimite prin: LinkedIn
OUG nr.119/2007 - combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale

Domeniul de aplicare
Prezenta ordonanta de urgenta se aplica creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte comerciale.
Nu sunt incluse in sfera de aplicare a prezentei ordonante de urgenta:
a) creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa;
b) contractele incheiate intre comercianti si consumatori.

In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. contract comercial reprezinta contractul incheiat intre comercianti ori intre acestia si o autoritate contractanta, avand ca obiect furnizarea unor bunuri sau prestarea de servicii contra unui pret constand intr-o suma de bani;

2. autoritate contractanta reprezinta:
a) orice autoritate publica a statului roman sau a unui stat membru al Uniunii Europene, care actioneaza la nivel central, regional ori local;

b) orice organism de drept public, altul decat cele prevazute la lit. a), cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general, fara caracter comercial, si care se afla in cel putin una dintre urmatoarele situatii: - este finantat, in majoritate, de catre o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a);
- se afla in subordinea sau este supusa controlului unei autoritati contractante, astfel cum este definita la lit. a);
- in componenta consiliului de administratie ori, dupa caz, a consiliului de supraveghere si directoratului, mai mult de jumatate din numarul membrilor sunt numiti de o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a);

c) orice asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele prevazute la lit. a) sau b);

3. intarzierea platii reprezinta depasirea termenului contractual sau legal stabilit pentru executarea obligatiei de plata a pretului;

4. titlu executoriu reprezinta hotararea pronuntata de o instanta judecatoreasca sau decizia de plata emisa de alta autoritate competenta, prin care s-a dispus fie plata imediata, fie plata in rate, care permite creditorului sa recupereze creantele de la debitor prin mijloace de executare silita.


Dispozitii procedurale
Cererea privind creanta de plata a pretului se depune la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta.

In cazul litigiilor privitoare la obligatii de plata rezultand din contracte comerciale nu este necesara parcurgerea, in prealabil, a etapei concilierii directe prevazute la art. 7201 din Codul de procedura civila.

Cererea introdusa potrivit prevederilor art. 5 cuprinde:
a) numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul creditorului;
b) numele si domiciliul debitorului persoana fizica, iar in cazul debitorului persoana juridica, denumirea si sediul, precum si, dupa caz, numarul certificatului de inmatriculare in registrul comertului, codul fiscal si contul bancar;
c) suma ce face obiectul creantei, temeiul de fapt si de drept al obligatiilor de plata, perioada la care se refera acestea, termenul la care trebuia facuta plata si orice element necesar pentru determinarea datoriei;
d) semnatura creditorului.

La cerere se anexeaza inscrisurile ce atesta cuantumul sumei datorate si orice alte inscrisuri doveditoare ale acesteia.
Cererea si actele anexate la aceasta se depun in copie in atatea exemplare cate parti sunt, plus unul pentru instanta.

Pentru solutionarea cererii, judecatorul dispune citarea partilor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii si lamuriri, precum si pentru a starui in efectuarea platii sumei datorate de debitor ori pentru a se ajunge la o intelegere a partilor asupra modalitatilor de plata. Citatia va fi inmanata partii cu 3 zile inaintea termenului de judecata.
(2) Cand creditorul invedereaza ca, desi a facut tot ce i-a stat in putinta, nu a izbutit sa afle domiciliul sau sediul paratului, presedintele instantei va dispune citarea acestuia prin publicitate. Afisarea, precum si publicarea citatiei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, sau intr-un ziar de larga circulatie se fac cu 5 zile inainte de data fixata pentru judecata.
(3) La citatia pentru debitor se vor anexa, in copie, cererea creditorului si actele depuse de acesta in dovedirea pretentiilor.
(4) In citatie se va preciza ca pana cel mai tarziu in ziua fixata pentru infatisare, debitorul este obligat sa depuna intampinare, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, in afara celor de ordine publica. In cazul nedepunerii intampinarii, instanta poate considera aceasta ca o recunoastere a pretentiilor creditorului.

In cazul in care creditorul declara ca a primit plata sumei datorate, instanta ia act de aceasta imprejurare printr-o incheiere irevocabila.

Daca creditorul si debitorul ajung la o intelegere asupra platii, instanta ia act de aceasta, pronuntand o hotarare de expedient, potrivit art. 271 din Codul de procedura civila, care, prin exceptie de la art. 273 din acelasi cod, este irevocabila.
Hotararea de expedient constituie titlu executoriu.

Sub sanctiunea decaderii, debitorul poate contesta creanta prin intampinare.
In cazul in care debitorul contesta creanta, instanta verifica daca aceasta contestatie este intemeiata.

In cazul in care contestatia este intemeiata, instanta va respinge cererea creditorului printr-o incheiere irevocabila. In aceasta situatie, creditorul poate introduce cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun.

In cazul in care, ca urmare a verificarii cererii pe baza inscrisurilor depuse, a declaratiilor partilor, precum si a celorlalte probe administrate, constata ca cererea este intemeiata, instanta emite o ordonanta de plata, in care se precizeaza suma si termenul de plata.
(2) Daca debitorul recunoaste o parte a pretentiilor creditorului, instanta emite o ordonanta de plata partiala pentru suma ce corespunde partii necontestate a creantei, stabilind termenul de plata.
(3) Termenul de plata nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depasi 30 de zile de la data comunicarii ordonantei de plata.
Judecatorul nu va putea stabili alt termen de plata decat daca partile se inteleg in acest sens.
(4) Ordonanta de plata se va comunica fiecarei parti de indata, potrivit prevederilor Codului de procedura civila.

In cazul in care instanta, examinand probele cauzei, pronunta o ordonanta de plata numai pentru o parte din creanta pretinsa, creditorul poate formula cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun pentru a obtine obligarea debitorului la plata restului datoriei.

Procedura prevazuta la art. 5
-8 si la art. 11 nu va depasi 90 de zile de la data introducerii cererii creditorului.
(2) Termenul prevazut la alin. (2) nu include perioadele de intarziere ce sunt in culpa creditorului.

Impotriva ordonantei de plata debitorul poate formula cerere in anulare.
(2) Cererea in anulare se solutioneaza de catre instanta care a emis ordonanta de plata.
(3) Cererea in anulare nu suspenda executarea.
Suspendarea va putea fi insa incuviintata, la cererea debitorului, numai cu dare de cautiune, al carei cuantum va fi fixat de instanta.
(4) Daca instanta investita admite cererea in anulare, aceasta va anula ordonanta de plata, pronuntand o hotarare irevocabila. Prevederile art. 9 alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
(5) Hotararea prin care a fost respinsa cererea in anulare este irevocabila.

Ordonanta de plata, devenita irevocabila ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii in anulare, constituie titlu executoriu.
(2) Impotriva executarii silite a ordonantei de plata debitorul poate face contestatie la executare, potrivit dreptului comun. In cadrul contestatiei nu se pot invoca decat aspecte legate de procedura de executare

In legatura cu dobanzile si daunele interese care sunt reglementate explicit, dipozitiile legale sunt laudabile. Exista insa o dispozitie care mi se pare foarte periculoasa: Daca creanta este contestata de catre debitor, prin intampinare, cererea este respinsa prin incheiere irevocabila, creditorul urmand a introduce cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun. Ce sa intelegem? Daca un dator face intampinare si contesta creanta, judecatorul ope legis dispune respingerea cererii de judecata. Eu cred ca fiecare dator va face acest lucru. Care este justificarea: este mai rau decat reglementarile OG 51, care mai judecau ceva fie si necontencios. Justificarea o vad in plata taxelor la valoare si umplerea bugetului public. Legea nu precizeaza de asemenea ce se intampla daca se depaseste termenul de 90 de zile pentru judecarea cauzei. Esential, noua lege speciala comerciala mi se pare un esec.

Av. Coltuc Marius Vicentiu
Comentariile acestui material
 
Numele complet:*
ex: Ion Popescu
Adresa de email:*
Site personal:
ex: http://www.dailybusiness.ro/
Comentariul tau:*
ATENTIE! Camp obligatoriu.
 
 
 
Tony a spus:
31/01/2008 18:02
"Daca creanta este contestata de catre debitor, prin intampinare, cererea este respinsa prin incheiere irevocabila, creditorul urmand a introduce cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun."

Nu toate cererile pot fi respinse pt simplu motiv ca se cotesta suma .... trebuie sa fie si intemeiate ...
 
01/02/2008 08:38
Da , ati remarcat corect

Textul este interpretabil si poate nastere la multe abuzuri

Deocamdata nu exista o jurisprudenta care sa rezolve aceasta problema

 
Marius Vicentiu Coltuc
avocat titular Casa de avocatura Coltuc
Marius Vicentiu Coltuc
CASA DE AVOCATURA COLTUC "Pentru noi succesul a devenit o obligatie"-Coltuc Marius Fondata in anul... vezi profilul »
Categoriile blogului
Arhiva blogului
KeyJobs - Job-uri premium
portal sustinut de adevolution
Luni, 25 Mai 2020, 22:42
Alegeti frecventa cu care doriti sa primiti newsletterul:
Adresa dvs. de email:
Abonati-va la newsletter