COMPANII

Scrisoarea trimisa de Operatorul Portuar Constanta presedintelui Iohannis

01 aprilie 2015, ora 12:22 
Aboneaza-te la: RSS   Trimite prin: LinkedIn
constanta_port.jpg
Organizatia Patronala "Operatorul Portuar" a trimis o scrisoare deschisa in data de 30 martie catre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.

Redam mai jos principalele scrisoarea care se refera la actiunea de protest desfasurata in Portul Constanta privind „managementul defectuos practicat de actuala conducere a CN APM  Constanta SA la nivelul  Portului Constanta”:

„Va sesizam aspecte grave de nelegalitate a actului de management promovat in mod defectuos in cadrul Companiei Nationale  ,,Administrarea Porturilor Maritime”  SA (denumita in continuare ,,CN APM SA”), cu grave repercusiuni  asupra  dezvoltarii  eficiente a Portului Constanta, asupra comunitatii portuare si asupra interesului public national.

Mentionam ca exprimam opinia unitara a majoritatii operatorilor portuari care isi desfasoara activitatea in Portul Constanta, grav afectati de  managementul defectuos al actualei conduceri a CN APM SA, acesta  reflectandu-se direct asupra comunitatii portuare sub mai multe forme. Avand in vedere importanta strategica a Portului Constanta si pentru a preintampina eliminarea acestuia de pe harta porturilor europene,  intelegem sa va solicitam pe aceasta cale sprijinul in vederea deblocarii si remedierii situatiei cu care ne confruntam.

Mentionam ca o varianta extinsa a problematicii din aceasta  scrisoare deschisa se regaseste in cadrul documentului intitulat Memorandum, adresat de organizatia noastra  institutiei prezidentiale.

Cateva date privind  Portul Constanta – obiectiv de utilitate nationala;

Portul Constanta a fost construit si dezvoltat la actuala sa capacitate prin fonduri alocate in mod exclusiv de la bugetul de stat, toate investitiile in infrastructura portuara fiind sustinute si garantate de catre Statul Roman, prin Ministerul de Finante si Ministerul Transporturilor.

Datorita capacitatii si amplasarii Portului Constanta, acesta face parte din reteaua comunitara a porturilor maritime TEN-T, cu rol semnificativ pentru realizarea unui cadru general unificat al pietei interne, motiv pentru care autoritatile administratiei publice centrale din Romania au obligatia de a promova cadrul legal necesar asigurarii functionalitatii, dezvoltarii si cresterii atractivitatii celui mai mare port al Romaniei de la Marea Neagra, in vederea integrarii sale in sistemul de transport european.

Acesta se situeaza pe locul sase in Europa din punct de vedere al volumului de marfa operata si este la concurenta cu celelalte porturi europene in atragerea fluxurilor de marfa. Pentru a deveni cat mai atractiv, portul trebuie sa ofere facilitati moderne si sigure si sa dezvolte si sa intretina o infrastructura adecvata unui flux de marfa ridicat. Traficul ridicat de marfuri si infrastructura dezvoltata fac absolut necesara o politica tarifara competitiva care sa faca portul mai ieftin (deci mai atractiv) in comparatie cu porturile concurente. 

Toate aceste investitii se pot realiza printr-un amplu program de dezvoltare, a carui realizare implica investitii de valoare foarte mare. Dimensiunea acestor investitii atrage de la sine necesitatea existentei unei garantii solide si sigure care sa aiba la baza o strategie  guvernamentala  ce se reflecta  intr-un management performant realizat de CN APM SA -  in calitate de autoritate portuara  - si nicidecum unul defectuos manifestat in prezent.

Astfel, precizam ca, in  perioada in care Consiliului Local al Municipiului Constanta a fost actionar al CN APM SA, strategia de management a fost aceea de a sustine in mod vadit interesele apropiatilor administratiei publice locale  si de a ignora interesele majore ale intregii comunitatii portuare care erau in deplin acord cu principiul eficientizarii economice a Portului Constanta.

Prin urmare, in ultimii ani s-a inregistrat o decadere vizibila a Portului Constanta din punct de vedere  economic (al traficului de marfuri, al cresterii interesului operatorilor straini pentru portul Constanta,etc.), motivata de  neindeplinirea obligatiei de aparare a interesului public precum si de  politica manageriala defectuoasa promovata de conducerea CN APM SA . 

Din pacate, atitudinea CN APM SA subzista in continuare, desi actionar majoritar este statul roman prin Ministerul Tranporturilor care are parghiile necesare sa traseze pana la acest moment mai multe masuri transante in scopul remedierii  situatiei existente.

Detalierea unor aspectelor  cu impact major asupra interesului public, national;

Aspectele pe care le supunem analizei dvs., reprezinta o sinteza a problematicii generale cu care se confrunta comunitatea portuara.  

1. Inchirierea terenurilor de pe platforma portuara se realizeaza preferential si ineficient, prin nerespectarea contractului de concesiune incheiat cu Ministerul Transporturilor, respectiv dispozitiile art. 5, alin 3 din contractul de concesiune. Taxele de inchiriere a domeniului portuar, pretul utilitatilor si clauzele de performanta sunt stabilite preferential, la nivel de interese personale si de grup. Nu exista coerenta in ceea ce priveste destinatia suprafetelor inchiriate referitor la utilizarea infrastructurii publice si de dezvoltare a unor investitii precum retele de apa, retele de electricitate, cai de acces rutier, feroviar, pescaje. Niciunul din studiile BERD sau ale altui organism international nu este implementat de catre CN APM SA , astfel incat managementul ramane intuitiv in absenta unei examinari serioase in ceea ce priveste analiza comerciala si performantele operatorilor portuari; astfel, contractele de inchiriere practicate sunt abuzive, nelegale si deosebit de oneroase pentru operatorii portuari,  echilibrul contractual fiind grav afectat; actuala forma a contractelor  de inchiriere practicata de CN APM SA reprezinta in esenta un contract de adeziune, fundamentat pe clauze abuzive care consacra companiei o pozitie discretionara si privilegiata, in care aceasta are practic numai drepturi, obligatiile contractuale revenind in exclusivitate operatorilor portuari. 

2. Neexecutarea lucrarilor de mentenanta si/sau de imbunatatire a infrastructurii domeniului portuar, respectiv neasigurarea facilitatilor contractuale pentru agentii economici care opereaza in Portul Constanta, raportat la nivelul ridicat al taxelor si tarifelor percepute .

3. Perceperea unor tarife nejustificat de mari pentru asigurarea utilitatilor (energie electrica, apa etc.), in masura in care CN APM SA achizitioneaza aceste servicii de utilitati de la agenti economici de drept privat, la un pret preferential. 

4. Refuzul nejustificat in ceea ce priveste analizarea si aprobarea proiectelor de investitii propuse de catre agentii economici, pentru dezvoltarea infrastructurii portuare si diversificarea serviciilor ce pot fi asigurate prin Portul Constanta .

5. Lipsa oricarei viziuni de ansamblu referitoare la potentialul de dezvoltare al Portului Constanta, respectiv:

Lucrari de infrastructura realizate haotic si fara a tine cont de strategia reala de dezvoltare a Portului Constanta;

Refuzul avizarii initiativei private de realizare a unor lucrari de suprastructura importante ce ar putea atrage capital strain si trafic de marfa suplimentar, pe criterii subiective ce nu tin de dezvoltarea si interesul mediului de afaceri portuar;

Dezvoltarea de terminale specializate fara a tine cont de capacitatea pietei de absorbtie;

Neadaptarea politicii de dezvoltare a infrastructurii si suprastructurii Portului Constanta, prin raportare la realitatea exploatarilor de hidrocarburi din Marea Neagra, ceea ce poate determina ca detinatorii de licente de exploatare sa se indrepte catre alte porturi riverane Marii Negre;

CN APM SA nu a realizat niciun demers pentru a stabili obiective de performanta ce urmeaza a fi indeplinite in Port, convenite individual cu operatorii portuari si refuza sitematic o asemenea analiza care sa reflecte veniturile/tona de marfa, costuri/tona de marfa, profiturile ce pot fi obtinute din aceste operatiuni cu urmarea cuantificarii strategice a politicii sale de dezvoltare, desi aceste principii se se regasesc in OUG 22/1999 si Regulamentul 1286/2012 a caror implementare este precara;

6. Tergiversarea nejustificata si ignorarea totala a oricarei propuneri venite din partea operatorilor privati, in ceea ce priveste elaborarea si definitivarea Master Plan-ului Portului Constanta, cu consecinta adoptarii unor solutii neunitare, desprinse total de realitatea economica;

Compania promoveaza un Master Plan lipsit de viziune economica sustenabila, stabilind ca principale directii: transformarea Portului Vechi situat in apropierea Danei Militare 0 in „zona turisitica”  si desfiintarea Portului Mangalia, relocare realizata cu consecinta exproprierii fara justa si prealabila despagubire a operatorilor portuari din zona, proprietari ai elementelor de suprastructura; in elaborarea acestui document s-a pornit de la date si premise false, eronate, CN APM SA Constanta manifestand o totala lipsa de transparenta in aducerea acestui document  la cunostinta opiniei publice, in vederea supunerii unei dezbateri publice;  

7. Incheierea de contracte oneroase cu tertii, in defavoarea intereselor publice, prin favorizarea intereselor personale si ale apropiatilor conducerii CN APM SA, cu efecte negative asupra intregului mediu de afaceri zonal portuar; 

8. Lipsa de profesionalism si viziune economica si de afaceri in ceea ce priveste negocierea clauzelor contractuale care angajeaza si obliga CN APM SA, cu consecinta incheierii unor contracte comerciale, pe termen mediu si lung, cu efecte negative asupra Portului Constanta; astfel, contractele de inchiriere practicate sunt abuzive, nelegale si deosebit de oneroase pentru operatorii portuari, echilibrul contractual fiind grav afectat; actuala forma a contractelor  de inchiriere practicata de CN APM SA reprezinta in esenta un contract de adeziune, fundamentat pe clauze abuzive care consacra companiei o pozitie discretionara si privilegiata, in care aceasta are practic numai drepturi, obligatiile contractuale revenind in exclusivitate operatorilor portuari. 

9. Fraudarea dispozitiilor legale privind modalitatile de asigurare a serviciilor publice de siguranta – pilotajul si remorcajul de manevra. Organizarea unor licitatii trucate cu scopul evident de a favoriza interesele unor „firme de casa”, pentru obtinerea anumitor contracte cu CN APM SA, incalcandu-se principiul liberei concurente;

10. Neimplementarea procedurii de subconcesiune – reglementata legislativ- este de natura a genera prejudicii; in conditiile in care operatorii portuari ar fi titularii unor contracte de subconcesiune si nu de inchiriere, termenul mai lung al acestora din urma le-ar asigura siguranta dezvoltarii unei strategii de business pe termen indelungat, certitudinea amortizarii investitiilor realizate (care trec de drept in patrimoniul CN APM SA, fara despagubire prealabila) , minimalizarea riscurilor si o bancabilitate mai mare.

11. Chirii si tarife (tariful de utilizare a domeniului portuar -  UDP )  majorate unilateral, arbitrar  si nefundamentat; apreciem ca  orice propunere de modificare unilaterala  a tarifelor  - manifestata  in mod abuziv sub forma comunicarii unor acte aditionale in care se regasesc tarifele deja majorate, insotite de facturi  fiscale aferente majorarii - care nu este urmata de posibilitatea  partilor  de a negocia,  este in mod absolut  discretionara, imbracand forma unui abuz de drept; in egala masura, ne vedem nevoiti sa atragem atentia asupra nerespectarii legislatiei  relevante  in materie, respectiv a dispozitiilor OG nr. 22/1999  - modificata si actualizata - si ale Ordinul nr. 1286/2012 - Regulamentul in baza caruia CN APMC SA  poate inchiria  infrastructura de transport naval;

12. In ceea ce priveste dialogul social, actuala conducere are mari carente. Partenerii de dialog social atat la nivel sectorial cat si la nivelul activitatilor de transport naval sunt ignorati, pana la acest moment neexistand nicio intalnire cu acestia. Discriminarea este promovata la nivelul contractului colectiv de munca, prin acordarea de drepturi preferentiale acelora care nu se impotrivesc si sunt de acord cu orice. Persoanele incomode sau care nu au culoarea politica corespunzatoare sunt indepartate prin orice mijloace, expertiza si competenta profesionala nemaifiind un criteriu de ocupare a posturilor. Politica de resurse umane este guvernata de principiul apartenentei si nu de cel al competentei. In istoria ei, Administratia Porturilor nu a avut niciodata o echipa manageriala mai lipsita de competenta ca acum. 

13. Actualul Consiliu de Administratie al CN APM SA este constituit cu incalcarea prevederilor  legale inciente;  din prisma faptului ca  , actionarul Consiliul Local Constanta si-a pierdut definitiv calitatea de actionar intr-o companie a statului roman - in virtutea dispozitiilor deciziei Curtii Constitutionale nr. 574/16.10.2014  - din ratiuni de ordin juridic, acesta nu mai poate participa nici la nivel decizional  in activitatea  curenta de administrare a companiei; in considerentul  faptului ca nominalizarea doamnei Frigioiu Marcela-Mariana in calitate de membru al consiliului de administratie s-a facut in temeiul calitatii de actionar al Consiliului local Constanta pentru procentul de 20 % din actiunile statului la Compania Nationala APM S.A. Constanta si cu fraudarea prevederilor legale incidente, urmeaza sa constatati  ca  mandatul acesteia  a incetat de drept, avand in vedere faptul ca si-a pierdut aceasta calitate  ca urmare a Deciziei nr. 574/16.10.2014 a Curtii Constitutionale care - potrivit legii - are un caracter definitiv si absolut, fiind opozabila erga omnes; nu in ultimul rand, intelegem sa aratam ca impotriva actualului  Consiliul de Administratie si a actualei conduceri  executive , exista  nenumarate sesizari penale, generate de abuzurile savarsite de acestia, existand posibilitatea trimiterii in judecata;  

Cu toate acestea, autoritatea publica tutelara care exercita  in numele statului calitatea de actionar si are sub autoritatea sa CN APMC S.A. Constanta si care - potrivit legii, are competenta decizionala exclusiva atat cu privire la numirea, cat si revocarea membrilor consiliului de administratie – respectiv,  Ministerul Transporturilor nu intelege sa ia nicio masura in sensul celor mentionate, fiind intr-o pasivitate totala, in pofida chestiunilor grave sesizate. 

In concluzie, in contextul in care Portul Constanta reprezinta un obiectiv economic strategic si de importanta nationala, fiind  al saselea mare  port al Europei si principalul port national al Romaniei (poarta de intrare si iesire a marfurilor din tara, hub energetic in dezvoltare pentru Europa ), apreciem ca resuscitarea economiei portuare reprezinta mai mult decat o necesitate, putand fi considerata cu succes una din prioritatile statului roman in cadrul mandatului dvs.

Mentionam ca toate aspectele relatate pe scurt mai sus au fost detaliate in nenumarate adrese/memorii/etc dar, care au ramas fara ecou din parte autoritatilor implicate: CN APM SA Constanta si Ministerul Transporturilor.

In speranta ca veti da curs solicitarilor noastre, va asiguram de sprijinul nostru in implementarea solutiilor pe care le veti identifica si masurilor pe care le veti propune”.
Comentariile acestui material
 
Numele complet:*
ex: Ion Popescu
Adresa de email:*
Site personal:
ex: http://www.dailybusiness.ro/
Comentariul tau:*
ATENTIE! Camp obligatoriu.
 
 
 
KeyJobs - Job-uri premium
Joi, 24 Iunie 2021, 07:59
Alegeti frecventa cu care doriti sa primiti newsletterul:
Adresa dvs. de email:
Abonati-va la newsletter