Finante-Banci

TVA la incasare optional: Cum functioneaza noul sistem, valabil de la 1 ianuarie

01 Jan, 12:59 • Redactia DailyBusiness
Sistemul TVA la incasare devine optional incepand cu data de 1 ianuarie 2014, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/ 2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei din 19 decembrie.
TVA la incasare optional: Cum functioneaza noul sistem, valabil de la 1 ianuarie

Sistemul de TVA la
incasare, care se aplica de la 1 ianuarie 2013, presupune ca exigibilitatea
taxei intervine la momentul incasarii contravalorii livrarilor/prestarilor
efectuate sau, in cazul facturilor neincasate, in cea de-a 90-a zi
calendaristica de la data emiterii facturilor, scrie [url=http://www1.agerpres.ro/economie/2014/01/01/sistemul-tva-la-incasare-devine-optional-incepand-cu-1-ianuarie-2014-12-41-36]Agerpres[/url].
 

Conform
prevederilor anterioare ale Codului Fiscal, de la 1 ianuarie 2013 doua
categorii de contribuabili aplicau obligatoriu acest sistem de TVA – persoanele
impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care au sediul activitatii economice
in Romania, a caror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent nu depaseste
plafonul de 2.250.000 lei si persoanele impozabile, cu sediul activitatii
economice in Romania, care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului
calendaristic.
 

Cifra de afaceri
pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituita din valoarea totala
a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite cu
drept de deducere, precum si a operatiunilor rezultate din activitati economice
pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate,
realizate in cursul unui an calendaristic.
 
Prin OUG 111/2013
se instituie optiunea privind aplicarea sistemului TVA la incasare pentru
persoanele impozabile a caror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent
nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei.

Ce drepturi si obligatii au contribuabilii

Potrivit site-ului
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Valcea
, persoanele impozabile care
la data de 1 ianuarie 2014 aplica sistemul TVA la incasare vor proceda astfel – pot continua aplicarea sistemului TVA la incasare, fara depunerea vreunei
notificari, daca sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem, caz in care se
considera ca au optat pentru continuarea aplicarii sistemului; pot solicita
oricand in cursul anului 2014 sa fie radiate din Registrul persoanelor
impozabile care aplica sistemul TVA la incasare prin depunerea unei notificari
la organele fiscale competente, chiar daca sunt eligibile pentru aplicarea
sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an in care au optat pentru
aplicarea sistemului TVA la incasare (Aceasta prevedere nu se aplica in situatia
persoanelor impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153
din Codul Fiscal in cursul anului 2014 si care opteaza pentru aplicarea sistemului
TVA la incasare, care sunt obligate sa aplice sistemul respectiv cel putin pana
la finele anului 2014, cu exceptia cazului in care depasesc plafonul de
2.250.000 lei); au obligatia sa depuna la organele fiscale competente pana la
data de 25 ianuarie 2014 o notificare in situatia in care au depasit plafonul
de 2.250.000 lei, in ultima perioada fiscala a anului 2013, in vederea radierii
din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare.
 

Unitatile fiscale
competente opereaza radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplica
sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 a perioadei fiscale urmatoare
celei in care a fost depusa notificarea. Pana la data radierii persoanele
impozabile trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare.
 

Atat in cazul
persoanelor impozabile care continua aplicarea sistemului TVA la incasare, cat si
al celor care ies din sistem, pentru operatiunile al caror fapt generator de
taxa a intervenit pana la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, precum si pentru facturile
emise inainte de aceasta data, in situatia in care cea de-a 90-a zi
calendaristica de la data emiterii facturii sau de la termenul limita prevazut
de lege pentru emiterea facturii este ulterioara datei de 31 decembrie 2013,
exigibilitatea taxei intervine la data incasarii totale sau partiale a
contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate.
 

Persoana impozabila
care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare este obligata sa
aplice sistemul respectiv cel putin pana la sfarsitul anului calendaristic in
care a optat pentru aplicarea sistemului, cu exceptia situatiei in care in
cursul aceluiasi an cifra de afaceri depaseste plafonul de 2.250.000 lei, caz in
care sistemul se aplica pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in
care plafonul a fost depasit.
 

Cine nu se califica pentru sistem

Nu sunt eligibile
pentru aplicarea sistemului TVA la incasare: persoanele impozabile care fac
parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8) din
Codul Fiscal; persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania conform
art. 125 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal; persoanele impozabile care in anul
precedent au depasit plafonul de 2.250.000 lei; persoanele impozabile care se inregistreaza
in scopuri de TVA conform art. 153 in cursul anului si care au depasit plafonul
de 2.250.000 lei in anul precedent sau in anul calendaristic in curs, calculat in
functie de operatiunile realizate in perioada in care respectiva persoana a
avut un cod valabil de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal.
 

Persoanele impozabile
care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare aplica sistemul
respectiv numai pentru operatiuni pentru care locul livrarii sau locul prestarii
se considera a fi in Romania, dar nu aplica sistemul respectiv pentru urmatoarele
operatiuni care intra sub incidenta regulilor generale privind exigibilitatea
TVA: livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru care beneficiarul este
persoana obligata la plata taxei, livrarile de bunuri/prestarile de servicii
care sunt scutite de TVA, operatiunile supuse regimurilor speciale, livrarile
de bunuri/prestarile de servicii pentru care beneficiarul este o persoana
afiliata furnizorului/prestatorului.
 

Persoana impozabila
care opteaza sa aplice sistemul TVA la incasare trebuie sa depuna la organele
fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care
sa rezulte ca cifra de afaceri din anul calendaristic precedent nu depaseste
plafonul de 2.250.000 lei si ca opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare.
Se considera ca persoana impozabila a optat in mod tacit pentru continuarea
aplicarii sistemului TVA la incasare, neavand obligatia sa depuna notificarea,
daca in anul precedent a aplicat sistemul TVA la incasare si cifra sa de
afaceri nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei.

[b]Cititi si:[/b]
TVA, impozite, redevente. Modificarile
Codului Fiscal, in vigoare din 1 ianuarie