- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Lovitură puternică pentru cadrele didactice. Profesorii aflați în grevă nu-și primesc salariul. Anunț oficial de la Ministerul Educației

08 Jun, 18:24 • Lupu Alexandra
Decizie fără precedent! Profesorii greviști nu-și primesc salariul.
Lovitură puternică pentru cadrele didactice. Profesorii aflați în grevă nu-și primesc salariul. Anunț oficial de la Ministerul Educației

Anunț oficial de la Ministerul Educației! Instituția a transmis o circulară către inspectoratele școlare județene, în ceea ce privește situația salariilor din educație pentru luna mai, spune stiripesurse.ro. Prevederile legale intrate în vigoare la data declanșării conflictului de muncă arată că profesorii care fac grevă nu vor fi plătiți pentru zilele aferente de protest, astfel, nu vor beneficia de salariul întreg.

Profesorii care fac grevă nu vor fi plătiți

Profesorii care fac grevă trebuie să-și ia adio de la salariul întreg. În conformitate cu prevederile legale intrate în vigoare la data declanșării conflictului de muncă, angajații care fac grevă nu vor beneficia de plata aferentă zilelor de protest. Din acest punct de vedere, Ministerul Educației a trimis o circulară către inspectoratele școlare județene, în ceea ce privește situația salariilor din educație în luna mai a anului 2023.

În documentul menționat, Ministerul Educației transmite că drepturile salariale aferente lunii mai 2023 trebuie să fie calculate în conformitate cu prezența la unitatea de învățământ și în consens cu desfășurarea activităților prevăzute în fișa postului, conform legii. Plata profesorilor va avea la bază timpul efectiv lucrat.

Citește și: Calendarul oficial. Când vor susține elevii examenul de Bacalaureat și Evaluarea Națională în 2023

„Vă rugăm să vă asigurați că drepturile salariale aferente lunii mai 2023 sunt corect calculate și în concordanță cu documentele din care rezultă atât prezența la unitatea de învățământ, cât și desfășurarea activităților prevăzute în fișa postului, conform legii.

Astfel, statele de plată a salariilor se întocmesc având la bază timpul efectiv lucrat. Inspectoratele școlare județene/ISMB, la validarea statelor de plată a salariilor, vor verifica respectarea întocmirii corecte a acestora de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pe baza timpului efectiv lucrat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare”, transmite Ministerul Educației, potrivit circularei intrate în posesia stiripesurse.ro.

Greva profesorilor
Greva profesorilor

Ministerul Educației a luat această decizie după ce liderii sindicatelor din educație au instigat directorii de școli să trimită pontaje false, fără precizarea zilelor în care profesorii au fost în grevă. Din acest punct de vedere, unii lideri au menționat că materia va fi recuperată, odată ce cadrele didactice se vor întoarce la catedră.

Circulara transmisă de Ministerul Educației către inspectoratele școlare

„Având în vedere solicitările de clarificări privind plata drepturilor salariale aferente lunii mai 2023, facem următoarele precizări:

– Potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul muncii:

 • Art. 159 (1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă.
 • Art. 168 (2) Statele de plată, precum şi celelalte documente justificative se păstrează şi se arhivează de către angajator în aceleaşi condiţii şi termene ca în cazul actelor contabile, conform legii.

– Potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice :

 • Art. 2*) Definiţii

(1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

 1. lichidarea cheltuielilor – fază în procesul execuţiei bugetare în care ordonatorul de credite verifică existenţa dreptului creditorului, determină sau verifică realitatea şi cuantumul obligaţiei de plată şi verifică condiţiile de exigibilitate ale obligaţiei de plată pe baza documentelor justificative;
 2. ordonanţarea cheltuielilor – fază în procesul execuţiei bugetare prin care ordonatorul de credite dă dispoziţie conducătorului compartimentului financiar-contabil să efectueze plata cheltuielilor care au parcurs faza de lichidare;
 • Art. 22*) Responsabilităţile ordonatorilor de credite

alin. (2) Ordonatorii de credite răspund, potrivit legii, de:

 1. c) angajarea şi utilizarea cheltuielilor în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;

Inspectorii școlari generali au calitatea de ordonatori secundari de credite.

Directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat au calitatea de ordonatori terțiari de credite.

– Potrivit prevederilor Ordinului Nr. 4183/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar:

ANEXĂ REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

TITLUL I Dispoziţii generale

CAPITOLUL III Directorul

 • Art. 21

(4) Alte atribuţii ale directorului sunt:

….

 1. s) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi ale salariaţilor de la programul de lucru;

– Potrivit prevederilor Ordinului Nr. 4576/230/2445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat:

 • Art. 4

(2) Statele de plată a salariilor/Statele de plată a avansurilor pentru concediile de odihnă se întocmesc de unităţile de învăţământ şi se transmit, în format electronic, inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti pentru verificare şi validare, în conformitate cu statele de personal avizate.

(3) Verificarea şi validarea se fac de către compartimentul salarizare sau audit din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

(4) Statele de plată a salariilor/Statele de plată a avansurilor pentru concediile de odihnă validate electronic stau la baza întocmirii documentelor de plată către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

 • Art.. 5

(2) Directorul unităţii de învăţământ răspunde de corectitudinea datelor înscrise în situaţia centralizatoare privind plata salariilor prezentată la Trezoreria Statului în concordanţă cu codul de bare tipărit pe aceasta.

 • Art. 7

Directorii unităţilor de învăţământ şi conducerea inspectoratelor şcolare vor lua toate măsurile astfel încât validarea statelor de plată a salariilor să se facă înainte de data planificată pentru plată la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Față de cele mai sus menționate, vă rugăm să vă asigurați că drepturile salariale aferente lunii mai 2023 sunt corect calculate și în concordanță cu documentele din care rezultă atât prezența la unitatea de învățământ, cât și desfășurarea activităților prevăzute în fișa postului, conform legii. Astfel, statele de plată a salariilor se întocmesc având la bază timpul efectiv lucrat.

Inspectoratele școlare județene/ISMB, la validarea statelor de plată a salariilor, vor verifica respectarea întocmirii corecte a acestora de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pe baza timpului efectiv lucrat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

De asemenea, vă rugăm să vă asigurați că, la termenul legal stabilit, respectiv 14.06.2023, se va efectua plata drepturilor salariale aferente lunii mai 2023, conform prevederilor legale în vigoare”.

Te-ar putea interesa și: Profesorii nu cred în balivernele Guvernului și amenință cu mega-protestul din 9 iunie. Greva continuă „Nu renunțăm la proteste!”