- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Economie

Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023. Începe goana după ajutorul de 20.000 de lei de la stat

17 May, 18:49 • Dobran Viorel
Programul prin care se pot cere bani de la stat pentru instalarea de sisteme fotovoltaice destinate generării de energie electrică din surse total ecologice, numit Casa Verde Fotovoltaice 2023, va începe din 19 mai.
Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023. Începe goana după ajutorul de 20.000 de lei de la stat

Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023. Persoanele fizice se pot înscrie în noua sesiune a Programului ”Casa Verde Fotovoltaice” începând din data de 19 mai, prin intermediul aplicaţiei informatice dedicate, informează Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), într-un comunicat.

Sesiunea de finanţare destinată persoanelor fizice se va desfăşura până pe 26 iunie, la miezul nopţii. De asemenea, în perioada 27 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 23:59, se vor putea înscrie în program şi unităţile de cult.

Peste 250 de instalatori înscriși până pe 9 mai

Peste 250 de companii specializate în instalarea de panouri fotovoltaice s-au înscris până în acest moment în noua sesiune a programului „Casa Verde Fotovoltaice”, ce va demara pentru persoanele fizice pe data de 19 mai, cu etapa de înscriere în platforma informatică, a declarat, pe 9 mai, într-o conferinţă de presă, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos.

Casa Verde Fotovoltaice 2023. Când începe sesiunea de înscriere pentru persoanele fizice. Anunț oficial de la AFM

„Cetăţenii au un program care înseamnă foarte puţine documente, digitalizat complet. Nu se trimit trimit hârtii, nu se trimit dosare la Bucureşti. Totul se încarcă online într-o platformă administrată de Administraţia Fondului pentru Mediu. Această simplificare şi digitalizare reduce birocraţia, fără doar şi poate. Ne aflăm, deja, în perioada de implementare a programului, pentru că pe 2 mai a început înscrierea companiilor care vor instala panourile fotovoltaice. Acele companii care în prealabil trebuie să obţină certificatele de la ANRE.În momentul de faţă sunt peste 250 de companii înscrise în program şi mai sunt câteva sute care aşteaptă de la ANRE emiterea documentelor. Interesul din partea companiilor este unul uriaş. Acest lucru este un lucru bun, pozitiv, pentru că cetăţenii vor avea posibilitatea să aleagă dintre mai multe companii, mai multe oferte, oferte care după aceea se transformă în contracte semnate cu beneficiarii. Interesul nostru este să punem la dispoziţia cetăţenilor cât mai multe opţiuni posibile şi să aleagă cea mai bună variantă din punct de vedere financiar şi tehnic”

, a spus Tanczos, potrivi Agerpres.

Conform oficialului, pe data de 19 mai, „Casa Verde Fotovoltaice” începe pentru prima euro-regiune, Bucureşti-Ilfov.

 

Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023, buget de 1,75 miliarde de lei

„Având în vedere importanţa programului din punct de vedere al politicilor de protecţie a mediului şi interesul major manifestat de cetăţeni, Administraţia Fondului pentru Mediu a depus toate eforturile pentru simplificarea accesului persoanelor fizice la program, prin elaborarea unei noi aplicaţii informatice. Anul acesta, persoanele fizice se vor înscrie personal în cadrul programului prin intermediul aplicaţiei informatice, conform calendarului publicat pe site-ul instituţiei, fiind alocate câte trei zile lucrătoare pentru fiecare regiune, pentru a preveni un blocaj din cauza suprasolicitării aplicaţiei informatice. Ne dorim ca programul să fie un real succes şi să putem sprijini aproximativ 87.500 de gospodării în efortul lor de a-şi reduce costurile cu factura la energie, pe lângă cele 55.000 de sisteme aprobate în cele două sesiuni de finanţare organizate până acum”

, a declarat preşedintele AFM, Laurenţiu-Adrian Neculaescu.

Casa Verde Fotovoltaice 2023. Guvernul a redus bugetul alocat pentru ediția din acest an, la 2 miliarde de lei

Înscrierea solicitantului se face prin completarea unor câmpuri predefinite şi încărcarea documentelor necesare. Bugetul total alocat programului „Casa Verde Fotovoltaice” este de 1,75 miliarde de lei.

Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub condiţia suportării unei contribuţii proprii a beneficiarului de 2.000 de lei.

Nicolae Ciucă: ”Aproximativ 2 miliarde de euro vor fi alocate pentru instalarea de panouri fotovoltaice”

Nicolae Ciucă a anunțat, în luna martie, că fondurile alocate pentru programele care vizează, între altele, şi proiectele privind instalarea de panouri fotovoltaice vor fi dublate. ”Aproximativ 2 miliarde de euro vor fi alocate pentru instalarea de panouri fotovoltaice şi în felul acesta numărul de beneficiari poate să urce până la 80.000 de gospodării”, a anunțat premierul României.

Prin programul Casa Verde 2023 se finanţează următoarele sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv cele destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire, adică instalarea de panouri solare presurizate/nepresurizate sau instalarea de pompe de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.

Progamul Casa Verde Fotovoltaice 2023.
Progamul Casa Verde Fotovoltaice 2023.

Cine sunt persoanele eligibile pentru a aplica la Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023

Potrivit AFM, ste considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României;
 • este proprietar/coproprietar al imobilului-teren și al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încalzire pentru care se solicită finanţare; imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
 • nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul/bugetele local/locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă;
 • nu a mai primit finanțare în cadrul aceluiași program pentru același imobil în sesiunile derulate anterior.

Actele necesare pentru depunerea dosarului la Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023:

 • cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;
 • decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite;
 • declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completată şi semnată de către solicitant, în original;
 • actul de identitate al solicitantului, în copie;
 • actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie;
 • extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren și imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;
 • documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în original;
 • copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg;
 • pentru imobilelele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială, semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, în original;
 • certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul, în original;

Casa Verde Fotovoltaice 2023. Noi reguli pentru programul care „începe” cu o amânare

 • în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune şi certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul, în original;
Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023.
Progamul Casa Verde Fotovoltaice 2023.
 • certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original;
 • certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;
 • adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont.