- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Finante-Banci

Care sunt clauzele abuzive din contractele de credit

03 Jul, 11:49 • adrian.mihaltianu
Potrivit articolul 4 din Legea 193/2000, o clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.
Care sunt clauzele abuzive din contractele de credit

Potrivit avocatului Coltuc Marius
Vicentiu, sunt considerate clauze abuzive acele prevederi
contractuale care:

1) dau dreptul bancii de a modifica
unilateral clauzele contractului, fara a avea un motiv intemeiat care
sa fie precizat in contract;

2) obliga consumatorul sa se supuna
unor conditii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reala
sa ia cunostinta la data semnarii contractului;

3) obliga consumatorul sa isi
indeplineasca obligatiile contractuale, chiar si in situatiile in
care banca nu si le-a indeplinit pe ale sale;

4) dau dreptul bancii sa prelungeasca
automat un contract incheiat pentru o perioada determinata prin
acordul tacit al consumatorului, daca perioada-limita la care acesta
putea sa isi exprime optiunea a fost insuficienta;

5) dau dreptul bancii sa modifice
unilateral, fara acordul consumatorului, clauzele privind
caracteristicile produselor si serviciilor care urmeaza sa fie
furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de
executare a unui serviciu;

6) dau dreptul bancii sa constate
unilateral conformitatea produselor si serviciilor furnizate cu
prevederile contractuale;

7) dau dreptul exclusiv bancii sa
interpreteze clauzele contractuale;

8) restrang sau anuleaza dreptul
consumatorului sa pretinda despagubiri in cazurile in care
profesionistul nu isi indeplineste obligatiile contractuale;

9) obliga consumatorul la plata unor
sume disproportionat de mari in cazul neindeplinirii obligatiilor
contractuale de catre acesta, comparativ cu pagubele suferite de
banca;

10) restrang sau anuleaza dreptul
consumatorului de a denunta sau de a rezilia unilateral contractul,
in cazurile in care:
– banca modificat unilateral clauzele
prevazute la clauza 5);
– banca nu si-a indeplinit obligatiile
contractuale;
– banca a impus consumatorului, prin
contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe in cazul
denuntarii unilaterale;

11) exclud sau limiteaza raspunderea
legala a profesionistului in cazul vatamarii sau decesului
consumatorului, ca rezultat al unei actiuni sau omisiuni a banciii
privind utilizarea produselor si serviciilor;

12) exclud dreptul consumatorului de a
intreprinde o actiune legalaa sau de a exercita un alt remediu legal,
solicitandu-i in acelasi timp rezolvarea disputelor in special prin
arbitraj;

13) permit in mod nejustificat
impunerea unor restrictii in administrarea probelor evidente de care
dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii,
fac obiectul unei alte parti din contract;

14) dau dreptul profesionistului sa
transfere obligatiile contractuale unei terte persoane ? agent,
mandatar etc. -, fara acordul consumatorului, daca acest transfer
serveste la reducerea garantiilor sau a altor raspunderi fata de
consumator;

15) interzic consumatorului sa
compenseze o datorie catre banca cu o creanta pe care el ar avea-o
asupra bancii;

16) prevad ca pretul produselor este
determinat la momentul livrarii sau permit vanzatorilor de produse
ori furnizorilor de servicii dreptul de a creste preturile, fara ca,
in ambele cazuri, sa acorde consumatorului dreptul de a anula
contractul in cazul in care pretul final este prea mare in raport cu
pretul convenit la momentul incheierii contractului.

17) permit bancii obtinerea unor sume
de bani de la consumator, in cazul neexecutarii sau finalizarii
contractului de catre acesta din urma, fara a prevedea existenta
compensatiilor in suma echivalenta si pentru consumator, in cazul
neexecutarii contractului de catre banca;

18) dau dreptul bancii sa anuleze
contractul in mod unilateral, fara sa prevada acelasi drept si pentru
consumator;

19) dau dreptul bancii sa inceteze
contractul incheiat pentru o durata nedeterminata fara o notificare
prealabila rezonabila, cu exceptia unor motive intemeiate.

Citeste si: Un avocat vrea sa
infiinteze o asociatie pentru „victimele” bancilor