- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Media & Advertising

57 de IMM-uri și-au înscris angajații la cursuri gratuite de dezvoltare a competențelor digitale

16 Nov, 14:25 • Oprea Alina
57 de IMM-uri și-au înscris angajații la cursuri gratuite de dezvoltare a competențelor digitale

Strategia pentru ocuparea forței de muncă 2021-2027 are o serie de obiective strategice sau specifice care pot fi corelate cu cele ale strategiei pentru inteligența artificială: (OS3) Dezvoltarea unei resurse umane cu un nivel înalt de calificare și competențe adaptate la cerințele pieței muncii; (OS2) Dezvoltarea competențelor forței de muncă în vederea asigurării unei ocupări de calitate în sectoarele competitive, generatoare de locuri de muncă verzi; (OS4) Consolidarea sistemului de formare profesională a adulților pentru o mai bună conectare la cerințele pieței muncii. Obiectivul OS4 menționează un raport al PwC care estimează că adoptarea noilor tehnologii în România va afecta 275 mii de angajați, deoarece automatizarea și IA vor elimina treptat activitățile repetitive. Obiectivul urmărește încurajarea utilizării instrumentelor care cresc accesibilitatea și eficiența formării adulților: simulatoare, realitate virtuală, realitate augmentată.1 ( Cadrul strategic național în domeniul inteligenței artificiale 2023-2027).

Piața muncii din România se află în plină transformare odată cu avansul tehnologic și digitalizarea din ultimele decenii. Impactul digitalizării se face simțit în diverse moduri asupra forței de muncă și a economiei în ansamblu. Se impune dezvoltarea de noi abilități: programarea, analiza datelor, inteligența artificială și cunoștințe în tehnologia informației. Adaptarea la aceste schimbări este esențială pentru ca angajații să rămână competitivi pe piața muncii și pentru a-și crește productivitatea. Automatizarea și inteligența artificială: În anumite industrii, automatizarea și inteligența artificială au început să înlocuiască anumite joburi repetitive și cu cerințe scăzute de abilități. Acest fenomen duce la transformări majore în anumite sectoare și necesită reorientare profesională pentru lucrătorii afectați, dacă aceștia nu se adaptează.

Peste 250 de angajați din 57 de companii au beneficiat până la această dată, de cursuri gratuite de digitalizare în contextul proiectului implementat de către Asociația Centrul Român al Energiei -CRE, în parteneriat cu Best Smart Digital SRL, ”Digital4Energy”. ”Cybersecurity pentru angajați”, ”Comunicare în mediul digital”, ”Social media pentru afaceri”, ”Protecția Datelor cu Caracter Personal” sunt câteva dintre cursurile pe care le-au parcurs angajații din domenii precum: turism, IT, medical, educație, auto, etc.

CRE și-a propus ca în cadrul proiectului Digital4Energy să ofere formare angajaților din 35 de IMM-uri. Cererea a fost mult mai mare, în acest moment am ajuns la 57 de companii și încă primim cereri de înscriere. Dintre cele 57 de companii, 10 primesc consultanță în introducerea de programe de formare relevante specifice domeniului din care fac parte. Feedback-ul legat de calitatea cursurilor este unul foarte bun. Vom organiza ultimele grupe de curs în luna noiembrie. Cei interesați pot urmări site-ul https://crenerg.org/Digital4Energy/.” ne-a declarat Mihai Mladin, manager de proiect Digital4Energy.

Contact: [email protected]

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020