- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Ai pierdut buletinul, certificatul de naştere sau cardul de sănătate? Ce trebuie să faci pentru fiecare situație în parte

20 Nov, 22:39 • Gabriela Andreescu
Pierderea actelor poate fi o problemă pentru orice persoană. Nu este cazul să intrați în panică, pentru că există soluții pentru aceste situații
Ai pierdut buletinul, certificatul de naştere sau cardul de sănătate? Ce trebuie să faci pentru fiecare situație în parte

Chiar dacă pierderea unui act important este o situație neplăcută, în fiecare caz, poți declara pierderea buletinului, certificatului de naștere sau a cardului de sănătate și cere la instituțiile abilitate, un nou act.

Ce faci dacă ai pierdut buletinul

În cazul pierderii sau deteoriorării buletinului, este necesar să mergeți la secția de poliție sau de evidența populației de care aparțineți, să anunțați pierderea sau furtul, după caz și să cereți eliberarea unei noi cărți de identitate, scrie Libertatea.

Ce acte sunt necesare pentru eliberarea unui nou buletin:

 • Cerere de eliberare buletin
 • Certificatele de naștere și de căsătorie, dacă este cazul (original și copie)
 • Certificatele de naștere a copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz ​​(original și copie);
 • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul (original și copie)
 • Certificatul de divorț, dacă este cazul (original și copie)
 • Documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu (original și copie).  Proprietarul spațiului în care se stabilește domiciliul, cu actul de identitate în original, în termen de valabilitate trebuie să fie, de asemenea, prezent, dacă solicitantul nu este proprietar
 • Un document oficial pentru certificarea identității (pașaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, cu fotografie de dată recentă) – original și copie achitarea contravalorii actului de identitate.

Taxa unică pentru eliberarea cărții de identitate este de 7 lei și se poate plăti fie la orice oficiu al Poștei Române sau CEC Bank, fie, și mai simplu, la ghișeul unde se depun actele pentru eliberarea cărții de identitate.

În cazul pierderii sau deteoriorării buletinului, este necesar să mergeți la secția de poliție sau de evidența populației de care aparțineți, să anunțați pierderea sau furtul, după caz și să cereți eliberarea unei noi cărți de identitate
În cazul pierderii sau deteoriorării buletinului, este necesar să mergeți la secția de poliție sau de evidența populației de care aparțineți, să anunțați pierderea sau furtul, după caz și să cereți eliberarea unei noi cărți de identitate

Ce faci dacă ai pierdut certificatul de naștere

Fie că ai pierdut certificatul de naștere, fie că ești sigur că a fost furat, va trebui să declari acest lucru Biroului de Evidență a Populației. Ulterior va trebui să ceri, cât mai curând posibil, o înlocuire certificată a acestui act.

Ce acte sunt necesare pentru eliberarea unui nou certificat de naștere:

 • Cerere scrisă și semnată;
 • Actul de identitate, atât în original, cât şi în copie;
 • Dovada achitării unei taxe de timbru de 2 lei (se plăteşte la Direcţia Impozite şi Taxe Locale de care aparţineţi);
 • O copie după certificatul de naştere pierdut (dacă există).

Ce faci dacă ai pierdut cardul de sănătate

Ca și în cazul pierderii buletinului sau a certificatul de naștere, atunci când ai pierdut cardul de sănătate, un nou card, duplicat, se poate elibera printr-o cerere la Casa de Asigurări de Sănătate din județul respectiv sau din București, pentru cei care au domiciliul în capitală.

Ce acte sunt necesare pentru eliberarea unui nou card de sănătate:

 • Cerere tip (disponibilă la sediul casei de asigurări de sănătate de care aparțineți sau pe pagina de internet a acesteia);
 • Copie a actului de identitate;
 • Dovada plății contravalorii cardului duplicat (15,26 lei), care poate fi achitată la casieria casei de asigurări de sănătate în evidența căreia vă aflați sau în contul indicat pe site-ul CAS.
 • Cererea va fi completată şi semnată de titular sau, după caz, de reprezentantul/ împuternicitul legal al acestuia, la cerere fiind atașată copia actului de identitate al titularului (sau, după caz, şi a împuternicitului).

Documentele necesare pentru eliberarea cardului duplicat pot fi transmise și prin poștă electronică către casa de asigurări de sănătate.

Cu mai mult de 15 ani experiență în domeniul jurnalismului și o pasiune pentru tot ce înseamnă actualități, știri, și tot ce se întâmplă relevant atât în țară, cât și pe plan extern. ... citește mai mult