- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Peste 50 de posturi de asistenți medicali scoase la concurs la unul dintre cele mai mari spitale din țară

24 Mar, 11:13 • Cornel Ghimeșan
Spitalul Județean de Urgență din Cluj se pregătește să își schimbe personalul! Unitatea spitalicească a anunțat zeci de posturi scoase la concurs. Pe lângă cele de asistenți medicali, mai sunt disponibile și alte locuri de muncă. Iată de ce acte ai nevoie.
Peste 50 de posturi de asistenți medicali scoase la concurs la unul dintre cele mai mari spitale din țară

Spitalul Județean de Urgență din Cluj

, unul dintre cele mai mari spitale din țară, a organizat un concurs de angajare uriaș. Aceștia se prgătesc să angajeze 53 de posturi de asistenți medicali. Posutile nu necesită vechime. Totuși candidații trebuie să dispună de o diplomă de licență în specialitate sau diplomă de școală sanitară postliceală.

Alte articole: Daune record primite de un pacient infectat cu nosocomiale într-un spital din România

Pe lângă posturile de asistenți medicali generaliști, Spitalul Județean de Urgență din Cluj mai scoate la concurs 39 de posturi de infirmieri, patru posturi de asistenți medicali de laborator clinic, 11 posturi de brancardieri, 52 de posturi de îngrijitoare, un post de curier, unul de moașă și două posturi de fiziokinetoterapeuți.

Spitalul Județean din Cluj schimbă personalul

Spitalul Județean din Cluj e unul dintre cele mai importante spitale din România, cu peste 1.500 de paturi. Instituția funcționează în sistem pavilionar, în zeci de clădiri.

Care sunt actele necesare pentru înscrierea în concurs:

 • Formular de înscriere la concurs eliberat de Serviciul R.U.N.O.
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea, potrivit legii, după caz
 • Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz
 • Copile documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica
 • Adeverintă de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M. R. pentru asitenții medicali, moașe, tehnicieni sau aviz anual eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. pentru anul 2023
 • Copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului
 • Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar
 • Certificatul de integritate comportamentală din care sà reiasă că nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au coms infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de câtre unitățile sanitare abilitate. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului Sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legi
 • Curriculum vitae model comun european
 • Dosar plic
 • Taxa de participare: 60 lei studii superioare, 50 lei studii postliceale, medii, 30 lei studii generale.

Citește și: Mare scandal: familia deputatului PSD cu COVID, care a murit din cauza infecțiilor din spitale, cere despăgubiri de 1 milion de euro. Explicația medicilor

Trăim în secolul vitezei, în secolul în care ORICE este la un click distanța, iar diferențele sunt dictate de calitatea “ambalajului”. Trăim în secolul în care suntem victimele dezinformării ... citește mai mult