- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Profesorii vor fi testaţi psihiatric şi medical. Lista analizelor obligatorii din anul şcolar 2024-2025

14 Jun, 20:03 • Dobran Viorel
Profesorii sunt obligați să prezinte un certificat medical, cazierul juridic și certificatul de integritate comportamentală, pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie. Refuzul personalului didactic, de a se prezenta la controlul medical, "constituie abatere disciplinară și poate duce la desfacerea contractului individual de muncă".
Profesorii vor fi testaţi psihiatric şi medical. Lista analizelor obligatorii din anul şcolar 2024-2025

Profesorii vor trece anual printr-un examen clinic, general și psihiatric, în vederea obținerii avizului medical pentru încadrarea /menținerea într-o funcție didactică de predare sau didactică auxiliară, din învățământul superior.

Reglementările privind sănătatea fizică și psihică a cadrelor didactice au fost până acum destul și au suferit de o problemă esențială, anume lipsa unor măsuri coercitive în cazul în care unii profesori refuză să se supună unei noi examinări psihologice, după cea făcută la angajare.
Profesorii vor trece anual printr-un examen clinic, general și psihiatric, în vederea obținerii avizului medical pentru încadrarea /menținerea într-o funcție didactică de predare sau didactică auxiliară, din învățământul superior.

Cu cât vor fi plătiţi profesorii care participă la evaluarea şi supravegherea examenelor naţionale

Problema a devenit evidentă în martie 2018 când o educatoare din Timiș, cu vechime de 15 ani în învățământ, și-a ucis fetița de 4 ani, după ce soțul o anunțase că intenționează să divorțeze. Șefa inspectoratului școlar din județ de atunci, Aura Danielescu, reclama, într-o declarație pentru News.ro, lipsa pârghiilor legale pentru prevenirea acestor situații. Şi, de atunci, cazurile s-au înmulţit ca ciupercile după ploaie.

În situații temeinic justificate, „la sesizarea oricărui factor implicat în procesul educațional, prin hotărâre a consiliului de administrație, personalul angajat într-o instituție de învățământ superior poate fi supus unui nou examen medical complet”.

Profesorii au obligația să prezinte prezinte un certificat medical, eliberat de medicul specializat de medicina muncii, precum și cazierul judiciar și certificatul de integritate comportamentală, potrivit unui document pus în consultare publică de Ministerul Educației. Este vorba depre proiectul privind ​Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 2024, anunţă Edupedu

În proiect se arată că certificatul medical atestă că profesorul respectiv este apt pentru prestarea activităţii în învățământ:

Art. 45 – „Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat medical, eliberat de medicul specializat de medicina muncii, care atestă că este apt pentru prestarea activităţii în învățământ, precum și cazierul judiciar și certificatul de integritate comportamentală.”

În prezent, personalul didactic are obligația să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, conform Regulamentului-cadru din 4 iulie 2022 de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar:

Documentul propus de Ministerul Educației are 84 de pagini și ar fi trebuit să intre în vigoare pe 2 mai 2024, în urmă cu o lună și 11 zile, conform calendarului aprobat de ministra Ligia Deca, care și-a încălcat astfel propriul ordin de ministru, după cum am semnalat de mai multe ori.

Titularizare 2024. Cum se calculează media de repartizare pentru profesorii titulari și pentru suplinitori

O analiză a Edupedu.ro a arătat că peste 80 de cazuri de agresiuni asupra elevilor, din partea profesorilor, din 2021 și până în martie 2023, se află în evidența Avocatului Poporului, potrivit unui document obținut de Edupedu.ro.

Iată ce prevede Hotărârea de Guvern nr. 355/2007 pentru personalul didactic:

Fişa 138. Personal didactic din instituţii de învăţământ

Examen medical la angajare:

– examen clinic general

– examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii

– examen coproparazitologic – pentru personalul educativ (educatori)

Proiect_Min_Edu_ROFUIP_2024

Examen medical periodic:

– examen clinic general – anual

– examen psihiatric – la indicaţia medicului de medicina muncii

– examen coproparazitologic – pentru personalul educativ (educatori) – anual

Contraindicaţii:

– leziuni tuberculoase pleuropulmonare evolutive

– tulburări psihice de orice natură

– balbism, disartrie

– tulburări de comportament

– boli infectocontagioase în evoluţie

– alcoolism cronic”

Articolul 162 – „(2) Din categoria personalului didactic fac parte persoanele care îndeplinesc condițiile de studii prevăzute de lege, care au capacitate de exercițiu deplină, o conduită morală conformă cu deontologia profesională, sunt apte din punct de vedere medical și psihologic pentru îndeplinirea funcției și nu se află în situația prevăzută la art. 168 alin. (7).”

Profesorii vor fi testaţi psihiatric şi medical.

Articolul 168 – (1) Încadrarea și menținerea într-o funcție didactică, didactică auxiliară sau administrativă, precum și într-o funcție de conducere, de îndrumare și control sunt condiționate de prezentarea unui certificat medical, eliberat de medicul specializat de medicina muncii, care atestă că este apt pentru prestarea activității.

Proiect_Min_Edu_Statut_Elev_2024

(2) Avizele pentru exercitarea profesiei sunt stabilite prin ordin comun al ministrului educației și ministrului sănătății.

(3) În situații de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală a personalului angajat într-o unitate de învățământ/unitate de educație extrașcolară sau în cadrul instituțiilor publice aflate în subordinea și/sau coordonarea Ministerului Educației, angajatorul poate solicita, la sesizarea oricărui factor implicat în procesul educațional, prin hotărâre a consiliului de administrație al instituției/unității de învățământ în cauză, un nou examen medical complet.

(4) Situațiile de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală sunt analizate și stabilite de către o comisie formată din 3-5 membri, medici specialiști și psihologi, constituită la nivel județean în baza unui ordin comun al ministrului educației și ministrului sănătății, care realizează expertiza capacității de muncă în domeniul educației.

 

(5) Hotărârea consiliului de administrație nu este publică până la obținerea rezultatului de la comisia prevăzută la alin. (4).

(6) Nu pot ocupa funcții în învățământul preuniversitar, precum și funcții de conducere sau de îndrumare și control persoanele care desfășoară activități cum sunt:

a) prestarea oricărei activități comerciale în incinta unității de învățământ sau în zona limitrofă – minimum 300 m;

b) comerțul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale, cu droguri sau substanțe psihotrope;

c) practicarea, în public, a unor activități cu componentă lubrică sau altele care implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului.

(7) Nu poate ocupa/exercita o funcție didactică de predare, de îndrumare și control, didactică auxiliară, administrativă sau orice activitate didactică sau de conducere în sistemul de învățământ preuniversitar persoana care a fost condamnată penal definitiv pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni contra vieții, integrității corporale sau sănătății, contra libertății persoanei, rele tratamente aplicate minorului, hărțuire, trafic de minori, proxenetism, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, luare și dare de mită, trafic de influență, fals și uz de fals, furt calificat, pentru care nu a intervenit reabilitarea.”