- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Auto

Masura luata de CNADNR in cazul celui mai important proiect de autostrada

09 Feb, 17:06 • Redactia DailyBusiness
Începând cu data de 08 februarie 2016, directorul general al CNADNR SA a decis constituirea colectivului de lucru - Unitatea de Implementare Studiu de Fezabilitate: Revizuire/ Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru "Autostrada Sibiu - Pitești".
Masura luata de CNADNR in cazul celui mai important proiect de autostrada

 
Persoanele desemnate să facă parte din
unitatea de implementare vor avea, în principal, următoarele atribuții:
              

– colaborarea în strânsă legatură cu Proiectantul, inclusiv prin organizarea de
întâlniri de lucru/ ședințe de progres, săptămânal și ori de câte ori este
necesar, urmărind modul de îndeplinire a respectării obligațiilor contractuale
de către acesta și realizarea obiectului contractului;
             

– organizarea și participarea la întalniri lunare și ori de câte ori este
necesar cu reprezentanții agenției JASPERS;             

– urmărirea procesului de prelevare și culegere de probe/ informații din teren
în conformitate cu graficele de timp stabilite, în vederea elaborării studiilor
de specialitate;             

– verificarea în teren a efectuării studiilor geotehnice, topografice și orice
alte studii necesare realizării Studiului de Fezabilitate și prezentarea
conducerii C.N.A.D.N.R.-S.A. a stadiului acestora;             
– verificarea livrabilelor realizate de către Proiectant înainte de a fi
transmise către JASPERS sau AM POIM;
             

– exercitarea atribuțiilor specifice și luarea măsurilor necesare, în vederea
realizării Studiului de Fezabilitate, cu respectarea termenelor contractuale și
la parametri de calitate minimă impusă de Caietul de Sarcini, Propunerea
Tehnică anexă la contract, precum și de normele legale și celelalte
reglementări aplicabile;             

– întocmirea rapoartelor lunare de analiză a documentației elaborate de către
Proiectant;             
– verificarea și avizarea rapoartelor lunare de progres în conformitate cu
cerințele impuse de contractul de prestări servicii ce vor fi vizate/ aprobate
de Direcția Tehnică și aduse la cunoștința Directorului General;
             

– susținerea Cererii de Finanțare, cu suportul Proiectantului, în vederea
aprobării acesteia de către entitățiile abilitate.
 

Membrii unității de implementare, specialiști
în domeniu, au responsabilități în rezolvarea problemelor de exproprieri,
cerere de finanțare, lucrări de artă și consolidări, studii geotehnice,
siguranța rutieră, analiza cost-beneficiu, arheologie, etc.

„Autostrada Sibiu – Pitești este principalul
proiect de infrastructură al nostru și am decis să înființez această unitate de
implementare pentru a urgenta finalizarea studiului de fezabilitate și pentru a
fi siguri că acesta corespunde cu realitățile din teren, astfel încât, odată
finalizat, să putem demara licitațiile pentru lucrările de execuție. Aceată
echipă de proiect va urmări, în mod special, realizarea studiilor de
specialitate la nivel de detalii, astfel încât studiul de fezabilitate să
respecte standardele de calitate impuse de U.E.”, a declarat Directorul
General al CNADNR, Cătălin Homor.