- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Economie

Ministrul Economiei: „Vom lansa o nouă schemă de ajutor de stat pentru repornirea motoarelor industriei din România”

01 Jun, 23:21 • Russo George
Guvernul a adoptat joi Memorandumul prin care mandatează Ministerul Economiei, în calitate de autoritate publică naţională cu atribuţii în domeniul politicilor industriale, să identifice oportunităţile de finanţare printr-un mecanism de schemă de ajutor de stat pentru industria energointensivă, în acord cu prevederile Cadrului Temporar de Criză şi Tranziţie.
Ministrul Economiei: Vom lansa o nouă schemă de ajutor de stat pentru repornirea motoarelor industriei din România

„Vom lansa o nouă schemă de ajutor de stat pentru repornirea motoarelor industriei din România. Sprijinul de la stat va viza acoperirea costurilor suplimentare generate de creşterile preţurilor la energie şi gaz  şi  transformarea în producţie industrială verde prin electrificare şi/sau utilizarea hidrogenului produs din surse regenerabile de energie şi a hidrogenului electrolitic. Este o măsură necesară solicitată de marii consumatori afectaţi de crizele suprapuse din ultimii ani, crize care au dezechilibrat enorm piaţa industrială. Tocmai de aceea, în perioada imediat următoare, vom continua organizarea de întâlniri şi dezbateri cu reprezentanţii sectoarelor industriale energointensive pentru ca măsurile pe care le vom întreprinde să fie în concordanţă cu nevoile reale ale acestor mari companii. Am mizat întotdeauna pe transparenţă şi colaborare cu toţi stakeholderii din piaţă pentru ca măsurile pe care le vom lua să fie eficiente şi sustenabile”, a declarat Florin Spătaru, ministrul Economiei.

Noua schemă de ajutor de stat urmăreşte sprijinirea industriei energointensive, în contextul în care situaţia geopolitică actuală a condus la scăderea cererii, implicit întreruperea contractelor şi a proiectelor existente, perturbarea lanţurilor de aprovizionare. După doi ani grei de pandemie, industria a mai suportat un şoc negativ o dată cu creşterea fără precedent a preţurilor la energie electrică şi gaze înregistrate din cauza agresiunii Rusiei contra Ucrainei, precizează Ministerul Economiei.

În acest context, UE oferă statelor membre posibilitatea de a acorda ajutoare suplimentare pentru investiţiile directe în anumite sectoare strategice afectate.

Tipurile de ajutoare pentru industria energo-intensivă sunt:

Ajutoare pentru costuri suplimentare generate de creşterile substanţiale ale preţurilor la gazele naturale şi energia electrică.

Citeşte şi: Ministerul Economiei solicită realocarea unui buget de 1,7 miliarde de euro pentru sprijinirea companiilor mari care sunt afectate de prețurile colosale la energie

Ajutoarele se pot acorda sub formă de granturi directe, avantaje fiscale şi de plată ori sub alte forme, cum ar fi, de exemplu, avansuri rambursabile, garanţii, împrumuturi şi titluri de capital, cu condiţia ca valoarea nominală totală a acestor măsuri să nu depăşească plafoanele aplicabile în ceea ce priveşte intensitatea şi plafoanele ajutoarelor.

Ajutoare pentru decarbonizarea proceselor de producţie industrială prin electrificare şi/sau utilizarea hidrogenului produs din surse regenerabile de energie şi a hidrogenului electrolitic care îndeplinesc anumite condiţii, precum şi pentru măsuri de eficienţă energetică.

Sunt vizate ajutoarele pentru investiţii care conduc la o reducere substanţială a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de activităţile industriale, potrivit News.ro. Ajutoarele se acordă până la 31 decembrie 2025 şi sunt supuse condiţiei ca instalaţia sau echipamentele care urmează să fie finanţate prin investiţie să fie finalizate şi puse în funcţiune în termen de 36 de luni de la data acordării ajutoarelor.

Au fost evidenţiate trei categorii de întreprinderi care se regăsesc în sectoarele industriale beneficiare ale măsurilor de sprijin:

– întreprinderi care au fost închise ca urmare a impactului creşterii preţului la energia electrică şi la gazul natural, precum industria chimică, fabricarea aluminei;

– întreprinderi care încă funcţionează însă au înregistrat pierderi masive şi reducerea marjei EBITDA în proporţii semnificative, precum industria sticlei si a cimentului;

– întreprinderi al căror proces tehnologic a permis închiderea parţială de capacităţi de producţie de materii prime şi produse intermediare.

Detaliile tehnice privind condiţiile de accesare, tipurile de cheltuieli şi cuantumurile ajutoarelor de stat vor fi stabilite ulterior prin schema de ajutor de stat ce va parcurge etapele de elaborare şi aprobare conform cadrului legislativ în materie de ajutor de stat.

Citeşte şi: Proiectele generoase ale României pentru tranziția la energia verde pot duce la consecințe grave! Ce trebuie să respecte țara pentru a nu risca tarife imense la facturi