- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Economie

Reguli noi pentru accesarea subvenţiilor APIA. Ce trebuie să ştie fermierii. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial

30 Jun, 22:46 • Russo George
Reguli noi pentru subvenții au intrat în vigoare după ce Ordinul ministrului Agriculturii nr.279/2023 a fost publicat în Monitorul Oficial nr.596 de joi, 29 iunie. Modificările se aplică pentru campania de subvenții APIA 2023, atât pentru sectorul vegetal cât și pentru zootehnie.
Reguli noi pentru accesarea subvenţiilor APIA. Ce trebuie să ştie fermierii. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial

Ordinul de ministru nr.279/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 80/2023 se află în vigoare după ce a fost publicat în Monitorul Oficial de joi, 29 iunie. Documentul aduce modificări pentru subvenții, care se aplică în primul rând condițiilor privind ”fermierul activ” dar și pentru o serie de scheme din sectorul vegetal. În plus, prin noul ordin li se dă posibilitatea crescătorilor de ovine să depună la APIA adeverința obligatorie eliberată de Registrele Genealogice sau Oficiile pentru Zootehnie, până la 31 iulie.

O primă modificare care se află în vigoare de la 29 iunie se referă la respectarea condiției de ”fermier activ”, care se aplică pentru toate tipurile de subvenții. Iată schimbările care se vor aplica pentru cererea de plată din campania 2023:

1. La articolul 16, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: „(7) În sensul alin. (6), persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care nu au avut dreptul de plată în anul anterior sunt cele care nu au depus cerere de plată la APIA anul anterior sau care au depus cerere de plată în anul anterior, dar nu au avut dreptul la plată, neîndeplinind toate condițiile de eligibilitate sau care au transferat exploatația în anul de cerere anterior.”
2. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins: „(3) În vederea verificării condiției de la art. 16 alin. (2) lit. c), pentru fermierii care au venituri potrivit documentelor furnizate conform alin. (1) și (2), APIA verifică în baza de date IACS dacă aceștia au beneficiat de plăți directe, în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile”.

E oficial: crescătorii de oi au termen până la 31 iulie să depună adeverința la APIA

O altă modificare importantă îi vizează pe crescătorii de ovine care pot depune adeverința eliberată de Registrul Genealogic, dacă animalele înscrise, până la 31 iulie în loc de 1 iulie cum era termenul inițial, potrivit Agrointel. Vârsta berbecilor care sunt folosiți la reproducție și care trebuie să respecte paritatea de 1 mascul la 35 de femele trebuie să aibă și maximum 6 ani la data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări.

Citeşte şi: Veşti excelente pentru agricultori! Banii din subvenţiile APIA intră pe carduri săptămâna aceasta

În plus, termenul de 31 iulie este valabil și pentru efectivul de femele ovine neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic pentru care se solicită SCVZ și se respectă raportul de sexe de minimum un berbec de reproducție cu certificat de origine/zootehnic, cu vârsta de minimum 1 an la data de 31 martie a anului de solicitare și maximum 8 ani la data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări, la 35 de femele ovine. În acest caz adeverințele sunt eliberate de Oficiile Județene pentru Zootehnie (OJZ).

Anunț important pentru fermieri! Modalitatea prin care pot afla dacă primesc subvenții APIA!

Concret, prin ordinul de ministru se modifică articolul 82, alineatul (3) și va avea următorul cuprins: „(3) Condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 73 alin. (1) lit. g) și h) și la art. 75 lit. h) și i) trebuie să fie îndeplinite până în data de 1 iulie inclusiv a anului de cerere, iar documentele specifice care atestă îndeplinirea acestora, prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b), se atașează la cererea de plată până în data de 31 iulie inclusiv a anului de cerere.”

Noi reguli APIA pentru crescătorii de vaci de lapte care încasează Sprijinul Cuplat și Ajutorul Național Tranzitoriu

O altă modificare importantă vizează crescătorii de vaci de lapte care fac procesare în unitățile proprii și au depus cererea de plată la APIA pentru Sprijinul Cuplat pentru Venit Zootehnic și Ajutorul Național Tranzitoriu. Astfel, prin noul ordin de ministru, crescătorilor li se permite să depună la APIA un document care va deveni eligibil pentru subvenții.

Este vorba despre, un ”document însușit prin semnătură de către beneficiar din care să rezulte cantitatea de lapte produsă și procesată la unitatea proprie însoțit de înregistrarea sanitară veterinară pentru procesare în cazul persoanelor fizice.

Citeşte şi: Ce profit pot avea anual românii care investesc în titluri de stat Tezaur? Achiziţia se poate face până la jumătatea lui iulie

Iată care sunt modificările așa cum apar ele în Monitorul Oficial:

La articolul 82 alineatul (5) litera c), punctul (iv) se modifică și va avea următorul cuprins: „(iv) copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă livrarea și de pe notele de intrare-recepție în unitatea de procesare/document contabil, din care să rezulte livrarea și recepția laptelui, la unitatea proprie de procesare, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte, sau un document însușit prin semnătură de către beneficiar din care să rezulte cantitatea de lapte produsă și procesată la unitatea proprie însoțit de înregistrarea sanitară veterinară pentru procesare în cazul persoanelor fizice.”

La articolul 102 litera b), punctul (iv) se modifică și va avea următorul cuprins: „(iv) în cazul valorificării laptelui, de către producători, prin unități de procesare proprii, în perioada de referință: copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă livrarea și de pe notele de intrare—recepție la unitatea proprie de procesare sau documente contabile, din care să rezulte cantitatea de lapte livrată și recepționată, în perioada de referință, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte, sau un document însușit prin semnătură de către beneficiar din care să rezulte cantitatea de lapte produsă și procesată la unitatea proprie însoțit de înregistrarea sanitară veterinară pentru procesare în cazul persoanelor fizice.

Termen nou pentru subvenția la viței 

Un nou termen este prevăzut și pentru subvenția la viței. Ordinul de ministru modifică articolul 53 din OM 80/2023, și introduce după alineatul (2) un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins: „Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru anul de cerere 2023, decontul/deconturile şi documentele specifice prevăzute la alin. (1) se depun în luna ianuarie 2024, pentru activitatea de creştere şi îngrăşare desfăşurată în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023”.

Anterior, regulile prevedeau că decontul și documentele specifice prevăzute la alin. (1) se depun semestrial, respectiv în luna iulie pentru activitatea de creștere și îngrășare desfășurată în perioada 1 ianuarie-30 iunie, în luna ianuarie a anului următor anului de angajament pentru care se solicită sprijin, pentru activitatea de creștere și îngrășare desfășurată în perioada 1 iulie-31 decembrie.

Documentele specifice menționate, care atestă îndeplinirea cerințelor specifice și care se depun împreună cu decontul justificativ sunt:

a) documente de intrare, în funcție de proveniență: copii de pe facturi de achiziție, documente de circulație, certificate sanitar-veterinare, filă/file din carnetul de comercializare împreună cu copia atestatului de producător, acte de mutație, acte fătări, după caz;

b) documente de ieșire, după caz:
(i) copia documentului/documentelor de livrare către abator/terți, copia avizului de însoțire a animalelor de la exploatația cu cod ANSVSA la destinația de livrare/ abator;
(ii) copia documentelor care dovedesc moartea animalelor;

c) copiile rapoartelor de clasificare;

d) documente pentru sacrificare în regim de prestare de servicii:
(i) copia avizului de livrare de la crescător la abator;
(ii) copia facturii de prestare a serviciului de abatorizare;
(iii) copiile rapoartelor de clasificare;

e) situația centralizatoare a intrărilor și ieșirilor pentru perioada aferentă decontului întocmită pe baza documentelor de intrare-ieșire din care rezultă trasabilitatea de la intrarea în exploatație până la livrarea către abator și îndeplinirea cerințelor referitoare la perioada de 6 luni, livrarea către abator la o greutate de minimum 450 kg în viu și vârsta la data livrării către abator. Această situație centralizatoare se depune la APIA atât pe suport electronic, cât și pe suport hârtie;

f) documentul din care rezultă că este îndeplinită cerința prevăzută la art. 51 alin. (2) lit. a) este situația centralizatoare a evidențelor privind respectarea spațiului disponibil alocat fiecărui animal mai mare cu 15% față de standardul minim.

g) documentele care atestă îndeplinirea cerinței prevăzute la art. 51 alin. (2) lit. b), privind așternutul vițeilor,  sunt:

(i) copie a facturii/facturilor de achiziționare/a documentelor de intrare a materialelor folosite sub formă de așternut;
(ii) copia fișei de magazie, dacă există materiale folosite pentru așternut pe stoc la data de 1 ianuarie a anului;
(iii) copii ale bonurilor de consum;

(iv) copie a registrului de evidență de aplicare a materialelor din care să reiasă: data (ziua) aplicării, cantitatea și locul în care au fost utilizate materialele sub formă de așternut, nr. de animale existent la momentul aplicării din care să rezulte cantitatea de 3 kg/cap/zi.

Citeşte şi: Guvernul introduce taxe noi pentru mai multe categorii de români. De când intră în vigoare restructurarea facilităţilor fiscale