Achizitiile publice contestate in 2012 au insumat 13,9 miliarde de euro

04 Apr, 14:34 • Redactia DailyBusiness
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) a inregistrat anul trecut un numar de 5.997 contestatii formulate de operatorii economici, valoarea totala a procedurilor fiind de 61,9 mld. euro. De la infiintarea sa in septembrie 2006 si pana la 31 decembrie 2012, la CNSC au fost inregistrate 41.541 contestatii.
Achizitiile publice contestate in 2012 au insumat 13,9 miliarde de euro

Din totalul contestatiilor formulate anul trecut, 2.448 (40,82 %) au vizat documentatia de atribuire,
in vreme ce 3.549 (59,18%) au fost indreptate impotriva rezultatului
procedurii, se arata intr-un comunicat al CNSC.

Totodata, din cele 5.997 contestatii de anul trecut, 2.295 (38,27%) au vizat
proceduri de atri­buire a contractelor de achizitie publica
finantate din fonduri europene, in timp ce 3.702 (61,73%) au fost
formulate in cadrul unor proceduri de atribuire a contractelor de
achizitie publica finantate din fonduri publice interne.

In ceea ce priveste contestatiile
formulate in 2012 in cadrul procedurilor de atribuire, acestea pot fi
clasificate in functie de obiectul contractului de achizitie publica,
astfel:

 • 2.644 (44,09%) contestatii vizand
  proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica avand ca
  obiect executia de lucrari;
 • 1.933 (32,23%) contestatii vizand
  proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica avand ca
  obiect furnizarea de produse;
 • 1.420 (23,68%) contestatii vizand
  proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica avand ca
  obiect prestarea de servicii.

Urmare a formularii celor 5.997 de
contestatii, CNSC a emis in anul 2012 un numar de 5.782 de decizii. Din totalul deciziilor emise de
Consiliu anul trecut, 1.014 (17,54%) au fost decizii de suspendare a
procedurii de atribuire pana la solutionarea pe fond a contestatiilor
(n.n. – in maximum 20 de zile), iar 4.768 au vizat fondul
contestatiilor.

Dintre acestea din urma, in cazul a 1.585 (33,24%)
decizii, Consiliul a dispus admiterea contestatiilor, iar prin 3.183
(66,76%) decizii s-a dispus respingerea acestora.
Din cele 1.585 decizii admise de CNSC
si care au vizat fondul contestatiilor, in 1.404 decizii s-a dispus
remedierea procedurilor de atribuire, in vreme ce prin 181 decizii
s-a dispus anularea procedurii de atribuire, remedierea fiind
imposibil de efectuat fara incalcarea prevederilor legale in vigoare.

Din punct de vedere valoric, pe
parcursul anului trecut, CNSC a pronuntat decizii in cadrul unor
proceduri de achizitie publica avand o valoare totala estimata de
61,9 miliarde de lei (13,9 miliarde de euro), mentioneaza comunicatul citat.

Astfel, valoarea totala estimata a
procedurilor de atribuire in care CNSC a pronuntat decizii de
admitere a contestatiilor formulate de operatorii economici a fost 18
miliarde de lei (4 miliarde de euro), in vreme ce valoarea totala
estimata a procedurilor in care C.N.S.C. a emis decizii de respingere
a contestatiilor a fost de 43,8 miliarde de lei (9,8 miliarde euro).

Din valoarea totala estimata a
procedurilor in care s-au emis decizii de admitere a contestatiilor,
valoarea estimata a procedurilor de achizitie publica in care
Consiliul a dispus anularea acestora a fost de 1,2 miliarde de lei
(282 milioane euro). Suma a scazut de peste patru ori fata de anul
precedent), iar cea a procedurilor de atribuire in care s-au dispus
masuri de remediere s-a ridicat la suma de 16,7 miliarde de lei (3,7
miliarde de euro).

Facand o comparatie intre valoarea
totala anuala estimata a procedurilor initiate in anul 2012 in SEAP
(99 miliarde de lei, echivalent a 22,2 miliarde euro) si cea totala
estimata a procedurilor de atribuire in care CNSC s-a pronuntat (61,8
miliarde de lei), rezulta ca aceasta din urma a reprezentat 62,48%
din valoarea totala estimata a procedurilor inItiate in SEAP.

Pe parcursul anului 2012, din totalul
de 5.782 de decizii emise de CNSC, numai 750 (12,97%) au fost atacate
cu plangere la Curtile de Apel competente in a carei raza se afla
sediul autoritatii contractante. In comparatie cu 2011, numarul
plangerilor formulate a scazut cu 1,70% si cu 18,21 % fata de 2010.
Urmare a plangerilor formulate la Curtile de Apel, 71 decizii
emise de CNSC au fost casate sau desfiintate in tot de catre instante
(1,23% din totalul deciziilor emise) si 39 au fost modificate in
parte (0,67%).

Rezulta ca 5.672 decizii emise in 2012
de catre Consiliu (98,10% din totalul deciziilor emise) au ramas
definitive si irevocabile. In intervalul septembrie 2006 – 31
decembrie 2012, 35.786 decizii emise CNSC, adica 98,22%, au ramas
definitive si irevocabile).