Finante-Banci

Aproape 8.000 de romani vor fi verificati de ANAF, din cauza riscului fiscal ridicat

06 Aug, 15:54 • Redactia DailyBusiness
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat verificarea persoanelor fizice cu venituri mari care prezintă risc fiscal, respectiv a celor care au o avere ce nu poate fi justificată de veniturile declarate.
Aproape 8.000 de romani vor fi verificati de ANAF, din cauza riscului fiscal ridicat

Potrivit unui comunicat al instituției, remis, joi,
Agerpres, programul de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu
risc fiscal (PFRF) vizează verificarea veniturilor și a declarării acestora
începând cu anul 2011, întrucât doar pentru acestea se poate aplica atât regula
de impozitare a veniturilor a căror sursă nu a fost identificată, cât și
procedura de verificare, conform normelor stabilite de legiuitor.

Durata efectuării verificării fiscale este de maximum 6
luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informații din
străinătate. 
Într-o primă etapă vor fi identificați aceia care au
cheltuieli semnificative, respectiv asociați/acționari care au împrumutat firma
cu sume mai mari de 200.000 de lei, persoane fizice care cumpără bunuri sau
case în valoare de peste 70.000 de euro
, persoane fizice cu depozite anuale mai
mari de 500.000 lei
și persoane fizice care au cumpărat mașini mai scumpe de
25.000 de euro
.

În urma aplicării acestui prim filtru, dintre cei peste
14,36 milioane de contribuabili, 29.253 sunt persoanele care intră în
eșantionul supus analizei de risc
. Analiza de risc este efectuată pornind de la
veniturile personale declarate în perioada 2011—2013, dar se va ține cont și de
veniturile declarate în perioada anterioară, până în 2006. Ulterior sunt
verificate achizițiile de locuințe și terenuri, constituirea de depozite
bancare, împrumuturile către firme și achiziția de mașini, nave și aeronave.

În urma analizelor efectuate de autorități, în cazul unui
număr de 132.246 persoane s-a constatat o diferență mai mare de 10%, dar nu mai
puțin de 50.000 de lei, între veniturile estimate de Fisc și cele declarate.
Dintre aceștia, 5.884 sunt persoane fizice cu grad ridicat de risc fiscal,
respectiv au realizat achiziții de proprietăți imobiliare în intervalul 2011 —
2013 de minimum 700.000 lei (circa 150.000 euro), au cumpărat autoturisme de
minimum 350.000 lei (circa 75.000 euro) în aceeași perioadă sau prezintă un
risc de nedeclarare mai mare de un milion de lei (circa 200.000 euro).

Din cele
5.884 persoane au fost eliminate 1.161 persoane pentru care riscul de
nedeclarare era acoperit din veniturile soților. Celor 4.723 de contribuabili
cu grad ridicat de risc fiscal li s-au adăugat încă 3.156 de persoane (rude sau
afini până la gradul II) identificați cu risc fiscal, astfel încât 7.879 de
persoane sunt propuse pentru verificare amănunțită. 

În urma analizelor efectuate de autorități au fost
identificate patru grupe de riscuri. Din prima grupă fac parte ‘patroni bogați
de firme sărace’ respectiv cei care dețin un patrimoniu semnificativ (case,
mașini, împrumuturi către firme) care nu corespunde cu veniturile declarate
care sunt mult mai mici sau dețin firme cu cifre de afaceri viabile, dar cu
rezultate proaste (fie sunt tot timpul de pierdere fie au un profit mult mai
mic decât cifra de afaceri).

În cea de-a doua grupă de risc intră persoanele
care au un patrimoniu semnificativ, dar nu au activități economice cunoscute,
în grupa trei sunt încadrate persoanele cu venituri volatile, respectiv aceia
care activează în showbiz, iar în grupa patru de risc sunt incluse alte
persoane care nu pot fi încadrate în cele trei grupe anterioare însă prezintă
riscuri semnificative.

Potrivit ANAF, un număr de 5.399 de contribuabili sunt
vizați pentru prima serie de verificări fiind înființate 8 servicii distincte
de verificări fiscale dedicate acestui program pentru care au fost alocate 100
de posturi. Aceste servicii sunt în Cluj, Timișoara, Iași, Brașov, Galați,
Ploiești, Craiova și București. De asemenea, au fost selectați primii 60 de
inspectori care se ocupă exclusiv de acest program și cărora le-a fost alocat
un număr de 313 cazuri. 

„Acum a venit momentul, după doi ani de pregătiri laborioase, să apăsăm și mai
tare pedala luptei împotriva evaziunii, inclusiv pe segmentul persoanelor
fizice. Fie ele personalități ale vieții publice, maneliști, cămătari etc, cu
toții fiind pentru noi doar contribuabili cu obligații declarative. Cu toții
vor trebui, mai devreme sau mai târziu, să facă dovada fiscalizării veniturilor
cu care și-au construit averile”, a afirmat Gelu Ștefan Diaconu, președintele
ANAF.

Decizia de verificare a persoanelor fizice cu risc fiscal a
fost luată de conducerea ANAF ca urmare a analizelor de risc fiscal efectuate
de Direcția Verificări Fiscale asupra persoanelor fizice, în cadrul programului
de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari (PFAM),
pe baza datelor disponibile privind veniturile declarate și alocările de
fonduri (creșteri patrimoniale, achiziții, creanțe, cheltuieli etc.), în urma
cărora au fost identificate și alte persoane fizice decât cele din grupul PFAM
care prezintă risc de nedeclarare a unor venituri semnificative și sustragere
de la plata impozitelor aferente.

În eșantionul de risc PFRF intră persoanele fizice cu
avere afișată semnificativă (imobile, autoturisme de lux, alte bunuri de
mare valoare, creanțe din creditări acordate companiilor și/sau persoanelor
fizice, depuneri semnificative în conturi bancare din România sau din
străinătate, cheltuieli personale ridicate) nejustificată de veniturile
declarate. 

Potrivit Codului de procedură fiscală, verificarea situației fiscale personale
a persoanelor fizice presupune parcurgerea unei serii de etape, respectiv:
analiza de risc fiscal; selectarea persoanelor care vor fi supuse verificărilor
fiscale prealabile documentare; verificarea prealabilă documentară efectuată
asupra persoanelor selectate — se desfășoară la sediul organului fiscal, fără
notificarea contribuabilului, pe baza informațiilor și documentelor deținute
sau obținute de administrația fiscală; verificarea fiscală a persoanelor pentru
care verificarea fiscală prealabilă documentară a constatat existența
diferenței semnificative, în sensul legii, între veniturile estimate pe baza
situației fiscale personale și veniturile declarate administrației fiscale — se
desfășoară împreună cu contribuabilul și cu colaborarea acestuia.

Prin verificarea fiscală prealabilă documentară (VFPD) se
estimează nivelul veniturilor realizate de persoana fizică controlată, care se
compară cu veniturile din declarațiile fiscale și se stabilește dacă verificarea
fiscală continuă sau încetează.

Dacă între venitul estimat în VFPD și venitul
declarat este o diferență semnificativă, respectiv de 10%, dar nu mai puțin de
50.000 de lei, verificarea continuă și se emite persoanei în cauză avizul de
verificare. Persoana verificată are la dispoziție 60 de zile pentru a prezenta
organelor de verificare documente justificative sau alte clarificări relevante
pentru situația sa fiscală.

Perioada poate fi prelungită cu 30 de zile, o
singură dată, la solicitarea scrisă și temeinic justificată a persoanei fizice,
cu acordul fiscului. În același termen, persoana fizică verificată trebuie să
depună și declarația de patrimoniu și venituri. Nerespectarea obligației de
depunere a declarației constituie potrivit Codului de procedură fiscală
contravenție și se sancționează cu amenda de la 10.000 la 50.000 lei.

Persoana fizică supusă verificării situației fiscale
personale poate solicita o singură dată, în scris, amânarea datei începerii
verificării, pentru motive justificate.
Orice venituri constatate de organele fiscale, a căror sursă
nu a fost identificată, se impun cu cotă de 16%, iar prin decizia de impunere
se calculează și obligațiile fiscale accesorii (penalități, dobânzi). 

În cazul constatării de indicii care ar putea întruni elementele constitutive
ale unei infracțiuni se sesizează organele de urmărire penală competente.