Finante-Banci

ASF a adoptat trei norme care reglementeaza piata asigurarilor

06 Nov, 14:43 • Redactia DailyBusiness
Autoritatea de Supraveghere Financiara a adoptat un set de masuri prudentiale cu impact direct asupra intaririi soliditatii industriei asigurarilor, predictibilitatii tarifelor RCA si a protectiei consumatorilor de servicii financiare non-bancare.
ASF a adoptat trei norme care reglementeaza piata asigurarilor

Setul de masuri se
refera la modificarea normelor RCA, imbunatatirea procedurii de
solutionare a petitiilor din sectorul asigurari si ajustarea, in scop
prudential, a cerintelor minime referitoare la calitatea activelor
admise sa acopere rezervele tehnice brute ale asiguratorilor. 

I. In privinta
Normei RCA, care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2015, modificarile
au impact asupra activitatii de subscriere a politelor RCA si asupra
activitatii de constatare si lichidare a daunelor.

Impactul asupra activitatii de
subscriere a politelor RCA

a) Pentru o mai buna
transparenta a procesului de vanzare a politelor catre asigurati au
fost stabilite in sarcina asiguratorilor obligatii privind modul de
ofertare a politelor RCA, indiferent de canalul de distributie
(direct sau prin intermediar);

 • Asiguratorii RCA/intemediarii in
  asigurari nu pot oferta, promova si comercializa asigurari RCA la
  alte prime de asigurare decat cele rezultate din aplicarea tarifelor
  de prima notificate Autoritatii de Supraveghere Financiara;
 • Asiguratorii
  RCA au obligatia de a practica aceeasi prima de asigurare indiferent
  de canalul de distributie utilizat;
 • Este interzisa asiguratorilor
  RCA/intemediarilor in asigurari acordarea oricaror avantaje
  colaterale asiguratilor la incheierea unei polite de asigurare RCA;
 • Oferta
  asiguratorului trebuie sa fie valabila pentru o perioada de minimum
  3 zile si sa contina in mod obligatoriu urmatoarele informatii:
  prima de asigurare, comisionul de intermediere sau cheltuiala medie
  de achizitie directa si data pana la care oferta este valabila;
 • Oferta trebuie
  sa contina criteriile specifice clientului care sunt utilizate
  pentru determinarea primei de asigurare, inclusiv raspunsurile
  oferite de catre potentialul asigurat (spre exemplu: varsta,
  domiciliu, marca vehicul etc.).

b) Interzicerea
modificarii tarifelor de prima mai devreme de 12 luni de la ultima
modificare (notificata catre ASF);

c) Obligatia
asiguratorului RCA de a utiliza tarife de prima astfel incat sa se
acopere toate obligatiile ce decurg din incheierea contractelor de
asigurare RCA. Prevederea nu permite acoperirea pierderilor pe RCA
din alte forme de asigurare;

d) Limitarea
reducerilor comerciale ce pot fi acordate de catre asiguratori in
baza tarifului de prima;
e) Mentionarea pe
polita de asigurare a comisionului de intermediere sau a cheltuielii
medii de achizitie directa, acestea fiind incluse in prima de
asigurare totala;

f) Asiguratorii au
obligatia sa efectueze analize trimestriale privind nivelul
cheltuielilor de achizitie inregistrate si sa adopte masurile care se
impun pentru a asigura concordanta politicilor de achizitie cu
obligatiile asumate prin politele incheiate. ASF isi rezerva dreptul
ca, pe baza analizei indicatorilor raportati, in scopul protejarii
asiguratilor/pagubitilor, sa intervina prin limitarea comisionului de
intermediere;

g) Intermediarii au
obligatia de a incasa prima de asigurare pentru RCA direct in contul
asiguratorului, iar in cazul platilor in numerar sa vireze integral
in contul societatii de asigurare prima incasata aferenta politelor
RCA in cel mult 5 zile lucratoare de la data incasarii;

h) Politele RCA pot
fi incheiate cu cel mult 30 de zile inainte de data intrarii in
valabilitate a acestora;

i) Asiguratorul
trebuie sa restituie diferenta de prima de asigurare RCA in cazul
rezilierii politelor (spre exemplu transferul dreptului de
proprietate asupra vehiculului) in termen de maximum 10 zile.

Impactul asupra
activitatii de constatare si lichidare a daunelor

 1. posibilitatea externalizarii
  activitatii de constatare si lichidare a daunelor RCA;
 2. in cazul daunelor totale,
  stabilirea valorii reale a vehiculului pe baza sistemelor de
  specialitate (eliminarea grilei de uzura);
 3. in stabilirea
  cuantumului despagubirilor, limitarea
  acoperirii politelor RCA la nivelul preturilor practicate de
  reprezentantele auto din Romania;
 4. stabilirea unor
  termene si obligatii privind constatarea daunelor (spre exemplu
  efectuarea reconstatarilor in termen de maximum 3 zile de la
  solicitare).

II. In privinta
normei privind procedura de solutionare a petitiilor referitoare la
activitatea asiguratorilor si brokerilor in asigurari, printre
modificari se regasesc:

 1. se definesc
  notiunile de „petent”, „imputernicit legal” si „petitie”
  in mod clar, pentru a stabili persoanele indreptatite sa depuna
  petitii referitoare la activitatea asiguratorilor si brokerilor de
  asigurare;
 2. Societatile de
  asigurare au obligatia de a publica lunar, pe site-ul propriu,
  informatiile pentru toate petitiile inregistrate indiferent de
  provenienta acestora (atat direct la societatea de asigurare, cat si
  petitiile inregistrate la ASF). Datele sunt actualizate in primele 7
  zile ale fiecarei luni. Trimestrial, brokerii de asigurare trebuie
  sa raporteze la ASF situatia petitiilor inregistrate;
 3. Se detaliaza modul de inregistrare
  a petitiilor in registrul electronic unic, in conditii de
  securitate. Modificarea a rezultat ca urmare a controalelor
  efectuate de catre ASF la societati, care au relevat un mod neunitar
  de inregistrare a petitiilor;
 4. Brokerii de asigurare trebuie sa
  aiba si sa transmita ASF proceduri scrise de solutionare a
  petitiilor si sa puna la dispozitia ASF, in format electronic, in
  termen de cel mult 10 zile calendaristice, documentele solicitate.
  Se detaliaza tipurile de documente care vor trebui puse la
  dispozitia ASF pentru instrumentarea unei petitii;
 5. In cazul solicitarilor intemeiate
  de prelungire a termenelor de transmitere a documentatiilor
  solicitate de catre ASF, limita temporala se reduce de la 7 zile
  lucratoare la 5 zile calendaristice;
 6. Se introduce o noua raportare
  calitativa atat pentru asiguratori, cat si pentru brokeri ca urmare
  a recomandarii nr. 5 din ghidul EIOPA.

Scopul acestor modificari este
solutionarea mai rapida si eficienta a petitiilor
asiguratilor/pagubitilor referitoare la societatile/brokerii de
asigurare.

III. In privinta modificarilor
privind activele admise sa acopere rezervele tehnice brute ale
asiguratorilor, ASF doreste sa determine asiguratorii sa reduca
ponderea activelor nelichide din portofolii in vederea cresterii
capacitatii lor de a-si onora obligatiile asumate prin contractele
de asigurare.

Modificarea este de natura
prodentiala, iar asiguratorii trebuie sa se conformeze noilor
cerinte incepand cu trimestrul IV al exercitiului financiar 2014
(situatia trebuie depusa pana la sfarsitul lunii ianuarie 2015)

Printre modificari se numara:

a) se elimina anumite tipuri de
active admise (spre exemplu terenuri agricole si extravilane);

b) se ajusteaza/introduc unele
limite de reprezentare a rezervelor tehnice pentru 3 tipuri de
active:

 1. 20% din rezervele tehnice brute
  in terenuri si constructii;
 2. 90% din rezervele tehnice brute
  in depozite si disponibilitati la institutii de credit, dar nu mai
  mult de 20% din rezerve intr-o singura institutie de credit;
 3. 5% din partea din rezervele
  tehnice aferente contractelor cedate in reasigurare la
  asiguratori/reasiguratori care nu detin un rating acordat de cel
  putin una dintre agentiile de rating inregistrate sau certificate in
  conformitate cu regulamentul Comisiei Europene (1060/2009).

c) se introduc reguli suplimentare
de evaluare a activelor in privinta creantelor de la asigurati si
intermediari.

Modificarile adoptate de catre ASF
in privinta reglementarii si supravegherii sunt derivate din
necesitatile pietei asigurarilor, transformarii cadrului general in
care se desfasoara activitatea economica generala si de nevoia unei
imbunatatiri permanente a protectiei asiguratilor/pagubitilor, prin
masuri prudentiale, preventive, in scopul cresterii stabilitatii
pietei financiare non-bancare.