- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Finante-Banci

Cum să dai în plată: Ghid de la avocați

31 May, 22:37 • Redactia DailyBusiness
La o lună de la intrarea în vigoare a legii dării în plată, aceasta nu este pe deplin înțeleasă de către debitorii care se află în situația deținerii unui imobil achiziționat prin credit și în imposibilitatea de a-și respecta angajamentele către instituțiile de credit. Vezi tot ce trebuie să știi despre darea în plată.
Cum să dai în plată: Ghid de la avocați

Pentru a veni în ajutorul acestora, avocatul Decalex
Legal Solutions, Roman Hamed, a întocmit ghidul
acțiunii de dare în plata
, conform legislației în vigoare.

În primul rând, Avocatul Roman Hamed, atrage atenția
asupra condițiilor ce trebuie îndeplinite pentru stingerea creanțelor izvorâte
dintr-un contract de credit și a accesoriilor sale.

1.         Părțile care fac obiectul legii sunt:
persoana fizică care a solicitat creditul și instituția de credit sau
instituția financiară nebancară sau cesionarii creanțelor deținute asupra
persoanei fizice.


2.         Este obligatoriu ca între cele două
părți să existe un contract de credit.


3.         Bunul oferit în plată trebuie să fie un
bun imobil ipotecat în favoarea instituției de credit, a celei financiare
nebancare sau a cesionarului creanței.


4.         În cazul în care creditul solicitat a
fost garantat cu mai multe bunuri, toate acestea vor fi oferite în plată
creditorului.


5.         Legea dării în plata se aplică și
pentru contractele de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în
vigoare, cât și contractelor încheiate după această dată (după 28 aprilie
2016).


Cum acționezi, dacă îndeplinești
condițiile de mai sus și vrei să oferi în plată bunul creditat?


Avocatul Roman Hamed, din cadrul Decalex Legal Solutions,
menționează pașii pe care trebuie să îi parcurgi:

1.         În primul rând, trebuie să
știi că acțiunea trebuie realizată cu ajutorul unui avocat, notar public sau
executor judecătoresc.

2.         În cadrul întâlnirii tale
cu un avocat vei primi informațiile necesare despre ce presupune
darea în plată. Acesta va fi reprezentantul tău și în cazul unei contestații
din partea instituției de credit.

3.         Ulterior discuției,  avocatul va întocmi o notificare, prin care
îl informează pe creditor despre decizia ta de a transmite dreptul de
proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din
contractul de credit ipotecar, detaliind și condițiile de admisibilitate a
cererii. În cuprinsul notificării, acesta va menționa și intervalul orar propus
de tine, pentru a se prezenta în fața unui notar public, propus tot de tine,
pentru încheierea actului translativ de proprietate. Prin acest act, orice
datorie, inclusiv dobânzi și penalități, sunt șterse, iar bunul imobil trece în
proprietatea instituției de credit.

4.         În cazul în care creditorul
nu contestă condițiile de admisibilitate, acesta este obligat să se prezinte la
notarul public în conformitate cu notificarea primită. În cazul în care acesta
formulează o contestație, urmează 10 zile în care cererea este judecată de
către judecătoria în circumscripția căreia domiciliezi tu, că debitor.

Până la
soluționarea definitivă a contestației formulate de creditor se menține
suspendarea oricărei plăți către acesta, precum și a oricărei proceduri
judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se
subrogă în drepturile acestuia împotriva ta, ca debitor.

Procedura de dare în plată nu este una dificilă și nici
de durată, însă, pentru a asigura rapiditatea demersului, prin evitarea
contestațiilor, este recomandat să lucrați cu un avocat. Acesta va întocmi
actele necesare în conformitate cu legislația în vigoare și te va ghida pe tot
parcursul procesului, astfel încât timpul implicat să fie eficientizat și să
eviți alte litigii.