- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Finante-Banci

Cum se calculeaza impozitul pe cladiri rezidentiale, nerezidentiale si mixte in Sectorul 4

24 Aug, 16:55 • Redactia DailyBusiness
Din anul 2016 a apărut impozitul pe clădire rezidențială, nerezidențială și destinație mixtă, motiv pentru care Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 vă transmite cum să evitați majorarea chiar și de 19 ori a impozitului pe clădire nerezidențială față de impozitul pe clădire rezidențială, majorare ce apare prin nedepunerea în termen a declarației fiscale.  
Cum se calculeaza impozitul pe cladiri rezidentiale, nerezidentiale si mixte in Sectorul 4

Direcția
Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 vine în sprijinul contribuabililor
sectorului 4 printr-o campanie de informare susținută privind stabilirea
impozitului pe clădire rezidențială, nerezidențială și mixtă.
           

Astfel, pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă aflate în
proprietatea persoanelor fizice
, impozitul pe clădiri se calculează
prin aplicarea unei cote de 0,
1% asupra valorii impozabile
a clădirii
.

Prin sintagma ,,clădire
rezidențială” se înțelege
construcția alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu
dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de
locuit ale unei persoane sau familii.

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultată dintr-un
raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani
anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul
termen de plată din anul de referință;

b) valoarea finală a lucrărilor de
construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori
anului de referință;

c) valoarea clădirilor care rezultă
din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor
dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

În cazul în care valoarea clădirii
nu poate fi calculată conform celor de mai sus, impozitul pe clădire se
calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate
conform prevederilor unei clădiri rezidențiale
.  

Prin sintagma ,,clădire nerezidențială”
se înțelege orice clădire care nu
are destinația de locuință, iar sintagma ,,activitatea economică” se referă la orice
activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări pe o piață
și cuprinde activitățile de producție, comerț sau prestări de servicii,
inclusiv activitățile extractive, agricole și activitățile profesiilor liberale
sau asimilate acestora.


În cazul clădirilor cu destinație mixtă (rezidențiale și
nerezidențiale)
 aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe clădire se calculează prin însumarea
impozitului calculat pentru suprafata folosită în scop rezidențial cu impozitul
determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.

Prin
sintagma ,,clădire cu destinație mixtă” se înțelege clădire
folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial.
Impozitul pe clădirile rezidențiale,
nerezidențiale și utilizate în scop mixt este datorat pentru întregul an fiscal
de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului
fiscal anterior. 

În cazul schimbării
integrale sau parțiale a folosinței clădirii, respectiv din clădire cu
destinație rezidențială în  clădire
nerezidențială sau clădire cu destinție mixtă, proprietarul are obligația să
depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază
teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data
modificării respective, și datorează impozitul pe clădiri determinat în noile
condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Pentru orice
întrebari sau informații suplimentare contactați-ne la telefon 0733.682.579 sau
pe e-mail la adresa [email protected]