Hidroelectrica inaugureaza cea mai lunga galerie de aductiune realizata in Romania dupa ’84

09 Sep, 14:54 • Redactia DailyBusiness
În data de 10 septembrie 2015, va avea loc la Portalul Galerie de acces Pruncea, care face parte din amenajarea hidroenergetică Surduc-Siriu, ceremonia de inaugurare a celei mai lungi galerii de aducțiune din România realizate după anul 1984.
Hidroelectrica inaugureaza cea mai lunga galerie de aductiune realizata in Romania dupa '84

Proiectul Amenajării hidroenergetice Surduc-Siriu se desfășoară în județele Buzău, Covasna și Vrancea, pe râurile Buzău, Bâsca Mare, Bâsca Mică și Zabala și a fost demarat în anul 1981.
 
Aducțiunea Surduc-Nehoiașu conduce apa din acumularea Surduc la centrala hidroelectrică Nehoiașu si are lungimea de aproximativ 16,6 km, un debit instalat de 40mc/s și un diametru interior de 4 metri. Din punct de vedere constructiv, galeria este de formă circulară la interior și este protejată pe toată lungimea cu o cămășuială din beton de 30-35 cm grosime.

Execuția galeriei a fost atacată pe 8 fronturi, la Bâsca Mare, Titilău, Pruncea, Trestia și Castel. În prezent, se realizează execuția și străpungerea ultimului tronson de galerie subterană (tronson Trestia-Castel), care marchează finalizarea excavației aducțiunii, asigurând întregirea acesteia pe întreaga sa lungime de 16,6 km prin masivul muntos al Buzăului.

Derivația Surduc-Nehoiașu, alcătuită din aducțiunea principală Surduc-Nehoiasu și nodul de presiune Surduc-Nehoiasu, constituie o premieră a ultimilor 20 de ani, din mai multe puncte de vedere și anume:

– are cea mai lungă galerie de aducțiune escavată pentru folosință energetică, precum si cea mai lungă galerie forțată (2.540m);
– asigură cea mai mare cădere hidraulică din investițiile în execuție ale Hidroelectrica (cca. 490 metri);
– strabate o zonă de mare complexitate geologică caracterizată de alternanța șisturilor argiloase (dure și moi) și gresii (dure și friabile), care prezintă risc mare de accidente geologice, dublată de aspectele tectonice ale zonei Vrancea-Buzău;
– reprezintă cea mai mare dintre investițiile în execuție ale Hidroelectrica.

Finalizarea derivației Surduc-Nehoiasu va permite instalarea în cadrul Centralei Hidroelectrice Nehoiașu a celei mai mari capacități de producere a energiei electrice puse în funcțiune de către Hidroelectrica de la inceputul anilor 1990, hidroagregatul având o putere instalată de 55 MW și o producție de energie electrică estimată în anul hidrologic mediu de 171,8 GWh.

Proiectul Amenajării hidroenergetice Surduc-Siriu are un caracter complex și se realizează în mai multe etape, pe trepte ale investiției, reanalizate sistematic din perspectiva optimizării tehnico-economice. Valoarea decontată până în prezent pentru realizarea treptei Surduc-Nehoiașu se ridică la aprox. 600 de milioane de lei, restul de executat pentru fiind de aprox. 250 de milioane de lei, astfel încât investiția va totaliza aproape 850 de milioane de lei.

În cadrul Amenajării hidroenergetice Surduc-Siriu este pusă în funcțiune, din anul 1988, Centrala Hidroelectrică Nehoiașu I, având instalate 2 hidroagregate cu o putere totală instalată de 42 MW și o producție medie de energie evaluată la 120,6 GWh/an. 

Menționăm că investiția în Amenajarea hidroenergetică Siriu-Surduc face parte din planul de investiții al Hidroelectrica pentru perioada 2015-2020.

Bugetul alocat de Hidroelectrica pentru realizarea lucrărilor de dezvoltare-retehnologizare-mentenanță în această perioadă este de peste 1,3 miliarde de euro, distribuit astfel:
•   Amenajări hidroenergetice noi: 450 milioane de euro în proiectele aflate în curs de execuție (Siriu-Surduc, Racovița, Bretea, Răstolița, Dumitra-Bumbești, etc);
•     Retehnologizarea amenajărilor hidroenergetice existente:  305 milioane de euro în retehnologizarea a 4 hidrocentrale de mare capacitate: Stejaru (cu o capacitate de 210MW), Vidraru (cu o capacitate instalată de 220MW), Raul Mare Retezat (cu o capacitate instalată de    335 MW), Marișelu (cu o capacitate instalată de 220 MW) și în modernizări de hidroagregate;
•    Mentenanța amenajărilor hidroenergetice existente:  240 milioane euro în lucrări de mentenanță cu capitalizare;
•      Achiziția și realizarea de capacități noi de producție din alte surse regenerabile (eolian, solar, biomasă): 300 milioane euro investiții în capacități noi de producție din surse regenerabile.