Finante-Banci

Start concurs de planuri de afaceri pentru studenti. Premiul: finantare de 100.000 lei

03 Jul, 12:50 • Redactia DailyBusiness
În data de 1 iulie 2015 a fost lansată ce-a de-a doua rundă a concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului "Instruire si Dezvoltare Economică prin Afaceri Lucrative - IDEAL", implementat în cadrul unui parteneriat dintre Deloitte Consultanță SRL și Universitatea Politehnică București.
Start concurs de planuri de afaceri pentru studenti. Premiul: finantare de 100.000 lei

Proiectul este cofinanțat
din Fondul Social European și prin bugetul de stat prin
Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 3
– Creșterea adaptabilității
lucrătorilor și a întreprinderilor, Domeniul Major de Intervenție
3.1 –
Promovarea culturii antreprenoriale.

Concursul are ca obiectiv selectarea a
12 planuri de afaceri, planuri de afaceri dezvoltate de
catre persoane cu varsta cuprinsa între
18-25 ani, studenți participanți la cursurile de formare
organizate în cadrul proiectului.

Planurile de afaceri selectate vor primi finanțare sub forma
unor ajutoare de minimis alocate în
cadrul Schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru
antreprenori” aprobată prin Ordinul
MFE nr. 1063/20.10.2014.

În cadrul acestei scheme de
ajutor de minimis, furnizor al
ajutorului de stat este Ministerul Fondurilor Europene, prin
Autoritatea de Management pentru
POSDRU, iar administrator este SC Deloitte Consultanță
SRL.

„Suma maximă a valorii costurilor
eligibile ce fac obiectul finanțării în contextul prezentei
scheme de finanțare este de 97.075
lei. Ajutorul de minimis acordat va reprezenta maxim
95% din valoarea totală a costurilor
eligibile. Termenul-limită de depunere a planurilor de
afaceri este 6 iulie 2015, ora 10.00,
și îi încurajăm pe toți cei interesați de un demers
antreprenorial să consulte site-ul
proiectului instruiresidezvoltare.ro pentru a afla toate
detaliile privind documentația
necesară și metodologia care guvernează schema de minimis”,
explică Oana Calenciuc, Manager
Proiect.

Poate participa la concurs orice
persoană fizică în următoarele condiții care trebuie îndeplinite
cumulativ:

– Este student cu varsta cuprinsa intre
18-25 ani, participant la cursurile de initiere in
competente antreprenoriale, cursuri
organizate in cadrul proiectului.

– are domiciliul sau rezidența (viză
de flotant) în Municipiul București sau în județele
Ilfov, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și
Vâlcea
– are vârsta minimă de 18 ani la data
depunerii planului de afaceri

– are capacitate deplină de exercițiu
– nu face obiectul unor restricții
privind desfășurarea de activități economice
(incompatibilitate, decădere,
interdicție etc.), așa cum sunt acestea definite de
legislația română în vigoare

– nu este angajat al SC Deloitte
Consultanță SRL, al Universității Politehnice București,
al firmelor din grupul Deloitte și
nici rudă sau afin, până la gradul 2 inclusiv, al unor
angajați SC Deloitte Consultanță
SRL, ai Universității Politehnice București sau ai
firmelor din grupul Deloitte

– nu a avut
încheiate contracte de muncă/ prestări servicii/ drepturi de autor
în cadrul
proiectului „Instruire și dezvoltare
economică prin afaceri lucrative – IDEAL”, ID
150746.

Schema de ajutor de minimis va fi
accesată prin intermediul întreprinderilor create de către
câștigătorii concursului de planuri
de afaceri. Intreprinderile nou create trebuie sa aiba sediul
social in zona de implementare a
proiectului.

Domeniile eligibile sunt următoarele
(lista completă a codurilor CAEN eligibile sub această
schemă se găsește pe site-ul
proiectului instruiresidezvoltare.ro):
– Turism și ecoturism
– Textile și pielărie
– Lemn și mobilă
– Industrii creative
– Industria auto și componente
– Tehnologia informațiilor și
comunicațiilor
– Sănătate și produse farmaceutice
– Energie și management de mediu
– Bioeconomie (agricultură,
silvicultură), biofarmaceutică și biotehnologii.

Nu se vor acorda ajutoare în domeniul
agriculturii pentru producția primară de produse
agricole.
Publicarea rezultatelor concursului se
va face pe 9 iulie 2015, pe site-ul proiectului
instruiredezvoltare.ro.