- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Juridic

Onorariile avocaților se indexează cu rata inflației. Cât va costa un divorț sau contestarea unei amenzi

03 Jun, 15:16 • Russo George
Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, alături de președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), Traian Briciu, și procurorul general, Alex Florența, au semnat luni un act adițional pentru ajustarea onorariilor avocaților pentru asistența judiciară în funcție de rata inflației.
Onorariile avocaților se indexează cu rata inflației. Cât va costa un divorț sau contestarea unei amenzi

Începând cu 1 iunie 2024, onorariile avocaților, prevăzute în Protocolul stabilit în februarie 2024, vor fi ajustate conform indicelui prețurilor de consum total (IPC) comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioada aprilie 2023 – aprilie 2024, care este de 5,9%.

Actul adițional semnat se bazează pe prevederile Legii nr. 51/1995, care reglementează organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Această lege stipulează că onorariile pentru asistența judiciară, stabilite anual prin protocolul dintre UNBR, Ministerul Justiției și Ministerul Public, trebuie să fie ajustate în funcție de rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică.

Astfel, toate onorariile din Protocol au fost ajustate pentru a reflecta rata inflației, potrivit Digi24.

Onorariile ajustate includ cele pentru procese și cereri neevaluabile în bani, cele evaluabile, procesele și cererile în domeniul raporturilor de familie, ocrotirea persoanei și a minorilor, precum și onorariile pentru asistența extrajudiciară oferită în cadrul sistemului de ajutor public judiciar.

Protocolul privind onorariile avocaților, încheiat pe 8 februarie 2024, stabilește diverse sume ce urmează a fi achitate avocaților pentru serviciile prestate.

Onorariile avocaților, după indexare

Cele pentru procese și cereri al căror obiect este neevaluabil în bani, precum şi procese și cereri în materia raporturilor de familie, pentru ocrotirea persoanelor şi a minorilor sunt următoarele:

a) 510 lei pentru cererile privind încuviințarea purtării numelui;
b) 510 lei pentru cererile privind împărţirea provizorie a locuinţei sau stabilirea domiciliului minorului;
c) 850 lei pentru cererile privind acordarea personalitătii juridice, autorizarea funcţionării şi înregistrarea asociațiilor și fundaţiilor;
d) 1.020 lei pentru cererile privind exercitarea autorității părinteşti asupra minorului;

e) 1.020 lei pentru cererile privind obligatia de întreţinere;
f) 1.020 lei pentru cererile privitoare la dreptul copilulul de a menține relaţii personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de atasament;
g) 1.020 lei pentru cererile de instituire, prelungire înlocuire sau ridicare a consilierii judiciare ori a tutelei speciale;
h) 1.020 lei pentru cererile privind plasamentul sau orice altă măsură de protecţie a minorului;

i) 1.020 lei pentru cererile de divorț;
j) 1.020 lei pentru acţiunile în stabilirea paternității, acţiunile in contestarea recunoaşterii paternităţii şi acţiunile în tăgăduirea paternității
k) 1.020 lei pentru cererile pentru încuviințarea, nulitatea sau desfacerea adopției;
l) 1.020 lei pentru procesele şi cererile în litigiile cu profesionişti, al căror obiect este neevaluabil în bani;

Citește și: ROBOR 3 iunie 2024. BNR anunță ce se întâmplă cu creditele în lei la începutul săptămânii

m) 680 lei pentru orice alte procese și cereri în materia raporturilor de familie, pentru ocrotirea persoanei si a minorilor
n) 785 lei pentru asigurarea prestatiilor extrajudiciare şi/sau de asistenţă judiciară şi reprezentare în cauzele în care legi speciale prevăd acest drept sau în care prevederile convenţiilor la care România este parte impun acest lucru;

o) 543 lei pentru cereri având ca obiect instituirea ordinului de protecţie; onorariul se majorează cu 100% în cazurile în care asistenţa juridică este asigurată între orele 20.00-08.00 ori în zilele nelucratoare sau sărbătorile legale;
p) 423 lei pentru cereri având ca obiect internarea nevoluntară/ridicare: onorariul se majorează cu 100% în cazurile în care asistenţa juridică este asigurată între orele 20.00-08.00 ori în zilele nelucrătoare sau sărbătorile legale;

q) 510 lei pentru recunoaştere unei hotărâri emise de o instanță din străinătate;
r) 510 lei pentru plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției;
s) 1.020 lei pentru cereri care sunt întemeiate pe dispozițiile Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, în materia solicitanților de azil şi a refugiaţilor;
ș) 1.020 lei pentru cereri care sunt întemeiate pe prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul juridic al străinilor din România;

t) 423 lei pentru cereri având ca obiect carantinarea;
ț) 1.020 lei pentru cereri având ca obiect evacuarea;
u) 510 lei pentru cereri având ca obiect evacuarea din imobilele folosite sau, după caz, ocupate fără drept de către foști proprietari sau alte persoane, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă;
v) 680 lei pentru cereri având ca obiect obligaţia de a face, atunci când aceasta este neevaluabilă în bani;

Onorariile avocaţilor, majorate

w) 510 lei pentru orice alte procese și cereri al căror obiect este neevaluabil în bani;

x) un onorariu în limita unei sume echivalente cu două salarii de bază minime brute pe ţară, stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de asistenţă juridică gratuită, pe tot parcursul procesului, pentru asistenţa juridică acordată victimelor asupra cărora a fost săvârşită o tentativă de omor sau omor calificat, vătămare corporală, viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor, coruperea sexuală a minorilor.

Pentru procese şi cereri al căror obiect este evaluabil în bani tarifele sunt următoarele:

a) 680 lei pentru cererile privind ordonanţa de plată, plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 1.700 lei;
b) 1.020 lei pentru acţiunile privind cererea cu valoare redusă;

c) 1.020 lei pentru procesele și cererile în materia restituirii proprietăților imobiliare, formulate în temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 10/2001, plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 1.700 lei;

d) 1.020 lei pentru actiunile în revendicare, plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 1.700 lei;
e) 785 lei pentru asigurarea prestatiilor extrajudiciare şi/sau de asistență judiciară şi reprezentare în cauzele în care legi speciale prevăd acest drept sau în care prevederile convențiilor la care România este parte impun acest lucru;
f) 680 lei pentru orice alte procese și cereri cu caracter patrimonial, indiferent de tipul litigiului, plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 1.700 lei.

De asemenea, se aplică onorarii de 1.020 lei pentru procesele și cererile în materie de contencios administrativ, asigurări sociale, proprietate intelectuală şi proprietate industrială, plus 0,5% din valoarea solicitată, dar nu mai mult de 1.700 lei.

Același tarif se practică pentru asistarea şi/sau reprezentarea avertizorului în interes public care contestă măsurile prevăzute la art. 22 din Legea nr. 361/2022.

Onorariile se acordă o singură dată în cursul judecăţii, dar separat, pentru fiecare grad de jurisdicţie. Toate aceste sume se vor indexa cu 5,9% din 1 iunie 2024.

Citește și: Amenzi în valoare de peste 400 de euro pentru șoferii care pornesc aerul condiționat în mașină, atunci când vehiculul este staționat