- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Media & Advertising

Noua lege a publicitatii stradale. Care sunt regulile si dificultatile de implementare

10 Jul, 18:01 • adrian.mihaltianu
Legea nr. 185 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate a intrat in vigoare luni, 8 iulie, reglementand pentru prima data intr-o maniera unitara piata de publicitate stradala din Romania. Vezi care sunt elementele de noutate, dar si dificultatile de implementare.
Noua lege a publicitatii stradale. Care sunt regulile si dificultatile de implementare

Legea urmareste organizarea activitatii
de publicitate stradala, in vederea asigurarii unui cadru construit
coerent, armonios si sigur, pentru protectia valorilor mediului
natural si antropic, prezervarea calitatii peisajului si respectarea
cerintelor calitatii in constructii, precizeaza casa de avocatura bpv
Grigorescu Stefanica.

In acest scop, Legea fixeaza setul
de reguli
generale ce vor trebui respectate la amplasarea
diverselor mijloace de publicitate, fie acestea structuri cu fundatie
sau fara fundatie si stabileste formalitatile de aprobare a
amplasarii acestora. In plus, Legea reglementeaza conditiile
mentinerii pe amplasamente a
mijloacelor de
publicitate legal autorizate anterior intrarii sale in vigoare.

Legea a fost publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 405 in data de 5 iulie
2013.

Elemente de noutate

Regulamentele locale
de publicitate:
Legea prevede ca organizarea efectiva a
activitatii de publicitate in teritoriu, in limitele regulilor
generale fixate prin Lege, se va face la nivelul fiecarui municipiu,
oras si respectiv comuna cu monumente inscrise in lista patrimoniului
mondial UNESCO, pe baza unor regulamente locale de publicitate ce
urmeaza a fi adoptate de catre Consiliile Locale ale acestora,
respectiv de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

„Observam ca in anumite
municipii astfel de regulamente au fost adoptate mai inainte de
intrarea in vigoare a Legii. Pentru aceste cazuri, Legea prevede ca
acele regulamente isi mentin valabilitatea, trebuind insa modificate
si completate pentru a fi in acord cu prevederile Legii”, au spus
avocatii bpv Grigorescu Stefanica.

De principiu, termenul de
elaborare, respectiv de modificare si completare a acestor
regulamente locale de publicitate este de 60 de zile de la intrarea
in vigoare a Legii.

Prin aceste regulamente
locale de publicitate in teritoriul administrat vor fi delimitate
doua categorii de zone de publicitate, anume zonele de publicitate
largita (unde pot fi amplasate toate categoriile de mijloace de
publicitate) si, respectiv, zonele de publicitate restransa (unde se
impun restrictii speciale, privind categoriile permise de mijloace de
publicitate, mergand pana la interdictia totala de amplasare a
acestora).

In plus, prin
regulamentele locale de publicitate se vor identifica amplasamentele
din domeniul public sau privat al localitatii destinate montarii
mijloacelor de publicitate si se vor stabili detaliile privind
organizarea licitatiilor publice pentru atribuirea acestora.

Formalitati de
aprobare a amplasarii:
Amplasarea mijloacele de publicitate este
supusa unor formalitati de autorizare, respectiv de avizare, dupa cum
acestea contin structuri cu fundatie, respectiv fara fundatie.

In cazul structurilor cu
fundatie, aprobarea executarii lucrarilor pentru amplasare se face
prin autorizatia de construire, emisa in conditiile Legii 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Autorizatia
va cuprinde in mod expres obligatiile ce decurg din caracterul
provizoriu si durata de existenta limitata a structurii respective,
inclusiv termenul de incetare a functionarii acestuia.

In cazul structurilor
fara fundatie, amplasarea este permisa in cadrul unor campanii
publicitare sau activitati de promovare de maxim 30 de zile,
desfasurate pe domeniul public sau pe proprietarea privata a
persoanelor fizice sau juridice, scop in care autoritatile
administratiei publice locale vor emite, la cerere, avize pentru
publicitate temporara. Valabilitatea avizului este de maxim 30 de
zile, cu posibilitatea de a fi prelungit o singura data, cu o
perioada cel mult egala cu cea stabilita initial.

Desfiintarea
structurilor cu fundatie:
Legea stabileste reguli stricte privind
desfiintarea structurilor respective de pe amplasament la expirarea
termenului de functionare, in cazul neobtinerii prelungirii acestuia.
Astfel, in 15 zile de la expirarea termenului, proprietarul
structurii are obligatia de a o desfiinta si de a aduce imobilul in
starea initiala. in caz contrar, primarul/ primarul general al
municipiului Bucuresti va dispune desfiintarea acestuia pe cale
administrativa, fara emiterea unei autorizatii de desfiintare si fara
sesizarea instantelor judecatoresti.

Avocatii precizeaza ca
este important ca aceste masuri vor putea fi luate indiferent de
categoria de proprietate pe care sunt amplasate structurile, fie ea
domeniu public sau proprietate privata, si ca toate cheltuielile
aferente actiunilor de desfiintare revin proprietarilor structurilor
respective. Procedura de desfiintare se poate declansa din oficiu, la
sesizarea Inspectoratului de Stat in Constructii sau la cererea
detinatorului imobilului.

Dificultati de
implementare

Termen scurt de
conformare: Atentie deosebita trebuie acordata perioadei foarte
scurte in care operatorii de publicitate si celelalte persoane care
activeaza in domeniul publicitatii stradale trebuie sa se conformeze
noilor reguli impuse de Lege, anume pana cel tarziu la 1 ianuarie
2014
.

Mai exact, Legea prevede
ca mijloacele de publicitate autorizate anterior datei de intrare in
vigoare a Legii pot fi mentinute pe amplasamentele autorizate pana la
data expirarii contractelor de publicitate in curs, dar nu mai tarziu
de 1 ianuarie 2014.

Prin exceptie, pot fi
mentinute pe amplasamentele autorizate pana la expirarea contractelor
in curs (deci si ulterior datei de 1 ianuarie 2014), acele mijloace
de publicitate care respecta prevederile acestei Legi si ale
regulamentelor locale de publicitate, fapt ce urmeaza a fi confirmat
de autoritatile administratiei publice locale.

Casa de avocatura bpv
Grigorescu Stefanica subliniaza ca problema termenului de conformare
pentru aceasta situatie a fost clarificata anul trecut de Curtea
Constitutionala prin decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012 publicata in
Monitorul Oficial nr. 116 din 15.02.2012, cu ocazia verificarii
constitutionalitatii proiectului Legii, inainte de promulgare, la
solicitarea unui grup de parlamentari. Astfel, Curtea a explicat ca,
in lipsa acordarii unui termen adecvat pentru conformarea la noile
obligatii impuse de legiuitor, se incalca principiul securitatii
juridice, determinand aparitia unor situatii de incoerenta si
instabilitate legislativa.

Bbpv Grigorescu Stefanica
este o societate romaneasca independenta de avocati, cu o oferta
completa de servicii (full service) pentru proiecte si litigii.
Expertiza din ariile de practica juridica este potentata de
cunostintele sectoriale in domeniile energie, infrastructura,
utilitati, mediu inconjurator, tehnologie, farmaceutice si
agricultura.