- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Cariere

Romancele, campioane europene la deschiderea de afaceri in agricultura

14 Sep, 12:44 • Redactia DailyBusiness
La nivel mondial, activitatea antreprenorială a femeilor este în creștere cu 10%, comparativ cu 2014, conform ultimului Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2016/17 Women''s Report. În România, această creștere depășește media globală este de aproape 14%, în schimb dorința femeilor de a înființa o afacere a scăzut cu 7%. 
Romancele, campioane europene la deschiderea de afaceri in agricultura


Directorul
Executiv al GEM, Mike Herrington, afirmă că politicile și inițiativele pentru
susținerea antrerepnoriatului feminin trebuie adaptate și personalizate în
funcție de fiecare economie.

În ultimul an, 163 de milioane de femei au înființat
afaceri în 74 de țări din întreaga lume, în timp ce 111 de milioane conduceau întreprinderi
deja consacrate.

Antreprenoriatul feminin este în creștere la nivel global,
arată Global Entrepreneurship Monitor
(GEM) 2016/17 Women”s Report
, un raport publicat cu ajutorul mai multor
instituții : Babson College, Smith College, Korea Entrepreneurship Foundation,
Tecnológico de Monterrey, Universidad Del Desarrollo și Universiti Tun Abdul
Razak.

Acest
raport nu numai că arată amploarea impactului pe care femeile antreprenor le au
în întreaga lume, ci evidențiază și contribuția lor la creșterea și bunăstarea
societăților în care trăiesc.”
a declarat Donna Kelley, profesoară
la Babson College și co-autoare a raportului.

„Femeile antreprenor oferă
venituri familiilor lor și locuri de muncă membrilor comunității, crează produse
și servicii care dau o valoare nouă lumii din jurul lor”.
Rata
antreprenoriatului feminin variază semnificativ în economiile care au fost
analizate. GEM grupează economiile în cinci niveluri de dezvoltare economică
(folosind criteriile identificate de Forumul Economic Mondial) și șase regiuni
geografice: Asia de Est și de Sud și Pacific, Europa și Asia Centrală, America
Latină și Caraibe, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, America de Nord, Africa
sub-sahariană.

În Europa, femeile
percep din ce în ce mai mult antreprenoriatul ca o oportunitate

Comparând
datele obținute în cele 63 de economii care au făcut obiectul ​​acestui raport
dar și al celui elaborat în 2015, GEM a constatat că activitatea
antreprenorială totală în stadiu incipient, monitorizată prin indicatorul TEA (Total
Entrepreneurial Activity), a crescut în rândul femeilor cu 10%, iar diferența
de gen (raportul dintre numărul femeilor și cel al bărbaților antreprenori) a
scăzut cu 5%.

În România, creșterea TEA
este de aproape 14%
, în condițiile în care țări precum Franța, Germania și
Ungaria înregistrează o scădere, iar Polonia o creștere de 36% și Irlanda de 72%.
România se detașează în ceea ce privește proporția de femei care își deschid o
afacere în sectorul agriculturii : 20%, de două ori mai mult decât media
europeană, dar totuși mai puțin decât în Italia.

Rata
TEA a femeilor variază de la 3% în Germania, Iordania, Italia și Franța până la
37% în Senegal. În doar cinci economii din două regiuni (Indonezia, Filipine și
Vietnam în Asia și Mexic și Brazilia în America Latină), femeile întreprind în
proporții egale sau mai mari decât bărbații.

În ciuda ratelor scăzute ale TEA, Europa se remarcă prin
faptul că are mai multe femei antreprenor cu studii decât bărbați, în medie cu
22% mai mult.

Participarea femeilor la crearea de afaceri în Europa rămâne
scăzută, dar percepția antreprenoriatului ca pe o oportunitate este în
creștere. În timp ce femeile din Europa sunt mai puțin susceptibile de a începe
afaceri decât cele din economiile cu un nivel de dezvoltare economică scăzut, s-a
înregistrat o creștere de 10% a numărului de femei care consideră că există
oportunități interesante pentru a începe o afacere în regiune.

10% din femeile antreprenor intervievate își desfășoară activitatea
singure
și nu au intenția de a angaja în
următorii cinci ani. Europa are cea mai mare frecvență de femei care lucrează
pe cont propriu.

Cum trebuie orientate politicile
pentru o mai bună susținere a femeilor antreprenor

„GEM,
acum în al 18-lea an, a câștigat recunoașterea internațională ca fiind cel mai
important studiu longitudinal privind antreprenoriatului din lume, oferind
astfel recomandări de valorare pentru a
ghida viitoarele cercetări, deciziile politice
, precum și intervențiile
care ar putea dezvolta spiritul întreprinzător al femeilor. „, declară Directorul
Executiv al GEM, Mike Herrington.

„Datele din acest ultim raport
evidențiază câteva tendințe cheie și paradoxuri, adaugă el. Odată cu creșterea
nivelului de dezvoltare economică și a nivelului educațional, participarea
antreprenorială a femeilor scade, iar decalajul dintre femeile și bărbații care
inițiază o afacere crește, însă și fenomenul de desființare a afacerilor se
reduce. În timp ce rata femeilor care pun capăt unei afaceri este mai mare cu
10% decât cea a bărbaților în economiile din primele trei niveluri de
dezvoltare, mai puține femei din economiile puternic dezvoltate, bazate pe
inovare, au ieșit din afaceri – o cifră ce reprezintă doar două treimi din
procentul bărbaților care renunță la businessul lor „.

Factorii
de decizie politică pot remarca de exemplu și faptul că, în medie, probabilitatea
ca femeile să invoce necesitatea ca motiv pentru crearea unei afaceri este cu
20% mai mare, comparativ cu bărbații – în special în economiile mai puțin
dezvoltate. În schimb, o constatare pozitivă este că femeile antreprenor prezintă o predispoziție pentru inovare cu 5% mai
mare decât bărbații
.

Chiar
dacă în raport nu există răspunsuri clare, datele oferă o bază importantă
pentru sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului feminin și crearea de valoare
economică și socială în întreaga lume, comentează Herrington.

„În multe
privințe, acest raport arată că femeile antreprenor din întreaga lume sunt mai degrabă
diferite din punct de vedere demografic, al atitudinii și al tipurilor de afaceri
pe care le conduc”, spune el. „Acest lucru sugerează că inițiativele de sprijin pentru femeile
antreprenor trebuie să fie adaptate și personalizate în funcție de economie, în
loc să propună o abordare unică pentru toți
„.