- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Economie

Lista sporurilor, primelor şi indemnizaţiilor pe care Guvernul le taie din 2023. Care sunt cei mai afectaţi români

29 Nov, 20:15 • Russo George
Guvernul trebuie să restrângă drastic cheltuielile pentru 2023, în condiţiile în care a aprobat şi va desfăşura mai multe programe sociale şi economice, care presupun un efort financiar major.
Lista sporurilor, primelor şi indemnizaţiilor pe care Guvernul le taie din 2023. Care sunt cei mai afectaţi români

Executivul pregăteşte o ordonanţă pentru a legifera restrângerea cheltuielilor în anul 2023, care va fi un nou an de criză. Astfel, Guvernul plănuieşte să facă economii prin înghețarea la nivelul din acest an a mai multor tipuri de venituri, neacordarea unor prime şi sporuri, precum și amânarea acordării anumitor ajutoare.

Măsurile pregătite de Guvern:

– prorogarea pentru 1 ianuarie 2024 a plății indemnizației pentru limită de vârstă pentru primar, viceprimar, președinte al consiliului județean și vicepreședinte al consiliului județean

– menținerea în anul 2023 a cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2022, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții

– menținerea în anul 2023 a cuantumului indemnizației de hrană la nivelul stabilit pentru anul 2022

– munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se va compensa numai cu timp liber corespunzător

– neacordarea în anul 2023 a biletelor de valoare, cu excepţia tichetelor de creşă, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, și nici a premiilor prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017; prin excepție, în anul 2023 se pot acorda premii pentru sportivi și elevi

– pentru personalul militar, poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se menţin la nivelul lunii decembrie 2022

 neacordarea de ajutoare și plăți compensatorii la pensionare. În anul 2023 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă. Prevederile nu se aplică în situaţia încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.

– acordarea cupoanelor sociale începând cu data de 1 ianuarie 2024.

– prorogarea termenului de intrare în vigoare a legii privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din învăţământul primar de stat, privat şi confesional până la data de 1 ianuarie 2024.

– măsura acordării a 500 de euro pentru educația permanentă a fiecărui nou-născut se prorogă până la data de 31 decembrie 2023.

Se vor menține în plată la nivelul din decembrie 2022 următoarele drepturi:

indemnizațiile prevăzute de Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat;

– indemnizațiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare;

– indemnizația prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată;

– cuantumul indemnizației președintelui Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice prevăzută de Legea nr. 16/2000 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice, republicată;

Citeşte şi: Criza energetică face ravagii. Celebrul accelerator de particule de la Geneva a fost oprit

– cuantumul indemnizațiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România, membrilor Academiei de Științe Medicale din România, membrilor Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și membrilor Academiei de Științe Tehnice din România;

– cuantumul sprijinului material acordat urmașilor membrilor Academiei Române și urmașilor membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România;

– ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare;

– indemnizațiile reparatorii lunare, potrivit art. 4 alin. (2) și art. 7 din Legea nr. 226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, cu modificările și completările ulterioare;

– drepturile prevăzute de Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările și completările ulterioare;

– indemnizațiile stabilite în baza Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni – august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

– rentele viagere prevăzute de Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

– indemnizațiile de merit prevăzute de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit cu modificările şi completările ulterioare.

Citeşte şi: Vouchere sociale de 250 lei pentru decembrie. Când intră banii pe card