Finante-Banci

Functia pe care se bazeaza decidentii in contextul de business plin de incertitudini

21 Apr, 01:56 • Redactia DailyBusiness
Cea de-a 13-a ediție a studiului anual PwC State of the Internal Audit Profession arată că jumătate dintre respondenți au nevoie ca funcția de audit intern să joace un rol mai important în cadrul organizațiilor, pentru că acest departament poate ajuta la gestionarea unor evenimente neplanificate sau imprevizibile  - turbulențe ale pieței.
Functia pe care se bazeaza decidentii in contextul de business plin de incertitudini

„Organizațiile se confruntă în continuare cu riscuri tot complexe, care pot
avea un impact semnificativ asupra derulării activităților companiilor.
Decidenții din companii se așteaptă ca funcția de audit intern să-i ajute să
navigheze în acest context de business plin de incertitudini”, a declarat
Mircea Bozga, Risk Assurance Practice Leader, PwC Europa de Sud-Est.
 
„Într-o lume într-o continuă schimbare, liderii de audit intern trebuie să realizeze
transformări de impact în cadrul organizațiilor și să-și demonstreze
capacitatea de adaptare. Ei trebuie să fie pregătiți în mod deosebit pentru a gestiona
riscurile în arii precum schimbările de legislatie, securitatea cibernetică și
schimbările în comportamentul de consum – aceștia fiind factorii care ar putea
avea cel mai puternic impact asupra mediului de afaceri în următorii trei ani”,
a adăugat Mircea Bozga.
 

Studiul s-a bazat pe răspunsurile a peste 1.900 de respondenți din
organizații din 41 de țări.
18% dintre aceștia au declarat că funcțiile de audit intern joacă un rol
important în pregătirea companiilor lor să anticipeze și să răspundă în cazul
unor potențiale perturbări ale activității – aceștia reprezintă o subcategorie
de organizații pe care le-am denumit ca fiind cele având „departamente agile de
audit intern (AI)”.

Aproape
nouă din zece factori de decizie care au în subordine departamente agile de AI sunt
de părere că auditul intern aduce o valoare adăugată semnificativă.
 
Studiul a descoperit două trăsături cheie ale departamentelor agile de
audit intern care le permit să facă față în medii disruptive – gradul de
pregătire și capacitatea de adaptare.
 

Gradul de pregătire

 
 
Departamentele agile de AI sunt orientate către viitor și capabile să
identifice factori perturbatori într-o fază incipientă și nevoile corespunzătoare
ale organizației. Acestea colaborează cu alte linii de apărare într-un mod
unitar și integrat și iau decizii împreună cu alte părți interesate din
organizație.

Pentru a îmbunătăți gradul de pregătire, auditorii interni ar
trebui să:
 
●      Integreze posibilitatea apariției unor modificări în
planificarea și evaluarea riscurilor:
84% dintre cei cu funcții agile de AI țin cont de
potențialele perturbări și includ această posibilitate ca parte a dezvoltării
planului de audit.

●      Colaboreze în mod eficient cu alte linii de apărare
din cadrul companiei:
76% dintre cei cu funcții agile de AI colaborează
într-un mod coerent cu cei cu funcții de gestionare a riscurilor și de
asigurare a conformității pentru a face față posibilelor perturbări.

●      Investească și să dezvolte IQ-ul tehnic al
afacerii:
73% dintre cei cu funcții agile de AI integrează tehnologii avansate în
funcția de audit intern și încurajează dezvoltarea tehnologiilor de analiză.
 


Capacitatea de
adaptare

 

Flexibilitatea este un element cheie al departamentelor de audit intern
agile – procesele trebuie să asigure transformarea în etapele de dezvoltare a
planului de audit intern, planificare a auditului, munca de teren și de
raportare. Aceștia ar trebui să utilizeze, de asemenea, scheme de personal inovatoare,
în funcție de nevoile organizației și să reorganizeze sau să redirecționeze specialiștii
în mod recurent în funcție de perturbările care au loc.

Pentru a se putea
adapta, auditorii interni trebuie să:
 

●      Creeze procese și mecanisme de raportare mai flexibile: 73% dintre cei cu funcții
agile de AI implementează schimbări mai des și evaluează riscul în ritmul impus
de mediul de afaceri.

●      Impulsioneze utilizarea analizelor de date și noilor tehnologii: 47% dintre cei cu funcții
agile de AI utilizează frecvent tehnologii de analiză a datelor pentru a
monitoriza continuu tendințele și impactul potențial al modificărilor din
business.

●      Implementeze modele de management al resurselor umane flexibile: 74% dintre cei cu funcții
agile de AI redirecționează/reorganizează resursele în funcție de nevoi pentru
a ajuta organizația să gestioneze sau să răspundă la modificări ale pieței.
 

„Pentru a dezvolta o funcție de audit intern performantă este nevoie de o
schimbare de percepție asupra rolului acesteia – ce face și pe ce se
concentrează. O soluție ar fi implementarea unor evaluări  mai frecvente ale riscurilor, pro-activa, tocmai
pentru putea anticipa efectul schimbărilor din mediul de business”, a declarat
Mircea Bozga. „Având o viziune inovatoare asupra potențialului funcției de
audit intern , aceasta poate furniza valoarea pe care părțile interesate o așteaptă
și de care au nevoie.”