Finante-Banci

KPMG: Evaluarea ASF nu afectează planul de redresare al Astra

16 Jul, 16:52 • Redactia DailyBusiness
Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat ieri rezultatele procesului de evaluare a calității activelor și pasivelor societăților de asigurări, proces care a inclus și societatea de asigurări Astra S.A.
KPMG: Evaluarea ASF nu afectează planul de redresare al Astra

„Considerăm că inițiativa ASF de a efectua această
evaluare independentă a fost binevenită, fiind de natură să sporească
transparența cu privire la poziția financiară a societății și la cerințele de
capital ce îi vor fi aplicabile conform noilor reguli prudențiale ce vor intra
în vigoare începând cu anul următor”, au declarat reprezentanții KPMG
Advisory SRL, administratorul special al Astra SA.

Acestia mentioneaza ca rezultatele evaluării independente
confirmă robustețea datelor financiare publicate de Astra și auditate de
auditorul statutar, indicând un deficit de capitaluri proprii conform Solvency
I similar cu cel deja comunicat de Societate în situațiile financiare la
31 decembrie 2014.
 

Astfel, raportul publicat de ASF indică un deficit de
capitaluri proprii de 1,003 milioane lei, față de 871 milioane lei conform
situațiilor financiare auditate la 31 decembrie 2014, diferența provenind în
principal din rezerva de riscuri neexpirate calculată în cadrul exercițiului
BSR suplimentar față de prevederile reglementărilor în vigoare.

„Legislația europeană prevede măsuri tranzitorii pentru
îndeplinirea graduală a noilor cerințe de capital conform Solvency II, astfel
încât estimăm că intrarea în vigoare a noului regim prudențial de la 1 ianuarie
2016 nu este de natură să afecteze planul de redresare al Astra.
 Ulterior, este de așteptat ca societatea să își poată ajusta politicile
de subscriere, programele de reasigurare și modelele interne de gestiune a
riscurilor astfel încât să optimizeze cerințele de capital aplicabile. Aceste
aspecte urmează să fie discutate și confirmate cu Autoritatea de Supraveghere
în perioada imediat următoare”, adauga reprezentantii KPMG Advisory.
 

În același timp, rezultatele evaluării indică o cerință de
capital de solvabilitate conform regulilor Solvency II de 2,64 miliarde lei la
30 iunie 2014 pentru Astra SA.

„Societatea a făcut pași importanți în vederea alinierii la
rigorile regimului de prudențialitate Solvency II, printre aceștia numărându-se
și eliminarea unei concentrări semnificative a expunerii la riscul de terorism,
în valoare de 2,4 miliarde lei. De asemenea, am luat măsuri în sensul
consolidării și extinderii programului de reasigurare prin reducerea limitei de
reținere proprie și prin plasarea riscurilor la reasigurători cu rating cel
puțin A- acordat de agenții de rating reputabile. Astfel, la 31 decembrie 2014
cerința de capital de solvabilitate conform Solvency II estimată de societate
este de circa 300 milioane lei, indicând nivelul la care ar trebui să se
situeze fondurile proprii ale societății conform noilor cerințe prudențiale
având în vedere profilul de risc actual. Acesta corespunde unui necesar de
fonduri proprii de până la 1,1 miliarde lei, similar cu necesarul determinat
conform Solvency I și avut în vedere în cadrul planului de redresare”, au
mai declarat reprezentanții KPMG.
 

La acest moment, administratorul special al Astra derulează
a doua etapă de majorare a capitalului social prevăzută de planul de redresare,
adresată atât acționarilor existenți cât și altor investitori instituționali,
pentru suma de 425 milioane lei. Prima etapă de majorare a capitalului, adresată
numai acționarilor existenți, s-a încheiat cu succes în octombrie 2014 cu un
aport de 65 milioane lei.

Conform reprezentanților administratorului special,
în prezent se derulează negocieri cu o serie de investitori strategici
interesați în procesul de majorare a capitalului social al Astra, rezultatele
acestor negocieri urmând să fie cunoscute la încheierea operațiunii de majorare
a capitalului aflată în curs de desfășurare.