- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Finante-Banci

Trei acte adoptate de Romania cu impact major asupra legislatiei fiscale

17 Jul, 00:02 • Redactia DailyBusiness
România a semnat pe 7 iunie 2017, alături de alte 67 de state, Convenția multilaterală pentru implementarea măsurilor legate de evitarea dublei impuneri, prevenirea erodării bazei de impozitare și transferul profiturilor. Află care sunt cele mai importante aspecte ale acestui demers.
Trei acte adoptate de Romania cu impact major asupra legislatiei fiscale
 •         
  Cele 91 de convenții de evitare a dublei impuneri la care România este parte
  au fost desemnate ca fiind tratate fiscale acoperite de Convenție, dar urmează
  a fi incluse într-un proces de
  actualizare și modificare ca urmare a adoptării Convenției
  .
 •         
  România este una dintre
  puținele state membre ale Uniunii Europene care a adoptat integral Articolele
  12 și 13 ale Convenției, privitoare la sediul permanent, ceea ce demonstrează
  interesul autorităților române de a impozita profitul multinaționalelor acolo
  unde se produce valoarea adăugată
  .
 • Prin adoptarea Legii 124 din 9 iunie 2017, România devine membru asociat al planului
  BEPS
  (Base Erosion and Profit Shifting), propunându-și astfel să fie parte
  a unui demers internațional de limitare și contracarare a utilizării de către
  multinaționale a neconcordanțelor legislative dintre state, cu scopul de a
  alege taxarea profiturilor în jurisdicțiile mai favorabile.
   

  În data de 13 iunie 2017 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
  42/2017
  care cuprinde modificări la Codul de procedură fiscală, mai precis introduce Raportul de la țară la țară (CbC
  Report)
  ca obligatoriu pentru grupurile de întreprinderi multinaționale.
  Această Ordonanță transpune în legislația națională, prevederile Directivei EU
  2016/881 din 25 mai 2016.
   

  Conform
  prevederilor OUG 42/2017, un grup de întreprinderi multinaționale cu un venit
  consolidat al grupului de peste 750 milioane EUR, trebuie să depună anual CbC
  report.

  Raportul va conține următoarele informații:

  a.    
  Pentru
  fiecare stat în care grupul își desfășoară activitatea, informații privind
  venitul, căștigurile înainte de impozitare, impozitul pe venit plătit,
  impozitul pe venit acumulat, capitalul declarat, câștigurile acumulate, numărul
  de salariați și activele corporale, altele decât numerarul și echivalentele de
  numerar.

  b.   
  O descriere a fiecărei
  entități a grupului, cu menționarea jurisdicției fiscale, sau dacă aceasta este
  diferită, jurisdicția în care este stabilită entitatea, precum și natura
  principalei activități desfășurate.

  Implementarea acestor acte
  normative va avea un efect major asupra legislației fiscale din România. Acțiunile
  din planul BEPS fac și recomandări pentru modificarea legislației curente de
  prețuri de transfer și vor conduce la o mai mare transparență între
  autoritățile fiscale ale statelor semnatare, dar și între contribuabili și
  autoritățile fiscale autohtone”, spune Florentina Șușnea, Managing Partner, PKF
  Finconta.

  Cele mai importante
  efecte ale acestor acte normative vor fi următoarele:

  •        
   Revizuirea activității privind
   practicile fiscale dăunătoare, concentrându-se pe îmbunătățirea transparenței,
   inclusiv pe schimbul spontan obligatoriu privind hotărârile legate de
   regimurile preferențiale.
  •        
   Rezultatele obținute în
   materie de prețuri de transfer trebuie să fie în concordanță cu crearea de
   valori pentru imobilizările necorporale, inclusiv pentru cele dificil de
   evaluat.
  •         
   Elaborarea regulilor
   obligatorii de prezentare a informațiilor pentru sistemele de planificare
   fiscală agresivă, luând în considerare costurile administrative ale
   administrațiilor fiscale și ale întreprinderilor și pe baza experiențelor
   acumulate în țările care au astfel de reguli.