- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri externe

Uniunea Europeană oferă peste 4 miliarde de euro pentru România. Ce fonduri europene nerambursabile pot accesa autoritățile și antreprenorii români

12 Feb, 08:35 • Adrian Popovici
Atunci când vorbim despre fonduri europene nerambursabile trebuie subliniat că ele reprezintă o sursă vitală de finanțare pentru autoritățile centrale și locale, fiind deosebit de importante pentru românii care doresc să-și inițieze sau să-și extindă o afacere. Uniunea Europeană a pus la dispoziție aceste fonduri pentru cei din România care le necesită, aceștia având doar nevoie să depună cereri pentru accesarea lor. În contextul exercițiului bugetar al UE pentru perioada 2021-2027, România poate beneficia de aproximativ 4 miliarde de euro prin intermediul Politicii de Coeziune a Uniunii Europene.
Uniunea Europeană oferă peste 4 miliarde de euro pentru România. Ce fonduri europene nerambursabile pot accesa autoritățile și antreprenorii români

Atunci când vorbim despre fonduri europene nerambursabile trebuie subliniat că ele reprezintă o sursă vitală de finanțare pentru autoritățile centrale și locale, fiind deosebit de importante pentru românii care doresc să-și inițieze sau să-și extindă o afacere. Uniunea Europeană a pus la dispoziție aceste fonduri pentru cei din România care le necesită, aceștia având doar nevoie să depună cereri pentru accesarea lor. În contextul exercițiului bugetar al UE pentru perioada 2021-2027, România poate beneficia de aproximativ 4 miliarde de euro prin intermediul Politicii de Coeziune a Uniunii Europene.

Autoritățile comunitare oferă fonduri europene nerambursabile pentru a promova dezvoltarea regională și sectorială în statele membre. Aceste fonduri sunt utilizate pentru a reduce decalajele de dezvoltare între diferitele regiuni și sectoare economice din Europa. Ele sunt gestionate în comun de către Comisia Europeană și statele membre, cu obiective precise în domenii precum infrastructura, cercetarea și inovarea, protecția mediului, ocuparea forței de muncă, educația și multe altele.

În contextul României, aceste fonduri sunt gestionate de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și instituțiile subordonate acestuia. Alocarea și implementarea fondurilor europene nerambursabile sunt esențiale pentru stimularea creșterii economice și a coeziunii sociale în țară. Prin intermediul acestor fonduri, România poate beneficia de investiții semnificative în infrastructură, inovare, educație și alte domenii cheie, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă și la îmbunătățirea calității vieții pentru cetățenii săi.

Cum accesezi fonduri europene nerambursabile?

Pentru a aplica pentru fonduri europene nerambursabile, fiecare cerere de propuneri are criterii și etape specifice, acestea variind în funcție de domeniul ales. Asigurați-vă că sunteți eligibil conform cererii și că urmați pașii indicați pentru înregistrare în baza de date, dacă este necesar. Pentru unele cereri, poate fi util să găsiți un partener și să depuneți o propunere comună. Asigurați-vă că începeți pregătirea din timp și respectați cu strictețe documentele și modelele specificate în orientările cererii. Respectarea normelor și procedurilor este esențială pentru a fi luat în considerare pentru finanțare, iar dosarul trebuie să fie complet, concis și transmis la timp prin sistemul electronic de depunere.

Din fericire pentru cei care vor fonduri europene nerambursabile, de la finalul anului 2023, statul român le pune la dispoziție o platformă care îi ajută să scrie proiectele necesare.

Platforma oportunități-ue.gov.ro adună toate sursele de finanțare din fonduri europene nerambursabile, inclusiv programe gestionate de Comisia Europeană, PNRR și programele elvețiene și norvegiene. Pentru a facilita accesul la informații, site-ul este echipat cu un motor de căutare. Acesta permite utilizatorilor să găsească liniile de finanțare potrivite pentru ideile lor sau afacerile existente, folosind cuvinte cheie, domenii de interes, programe sau stadiul apelului. În plus, platforma oferă acces la mai multe proiecte europene, astfel încât cei interesați să poată beneficia de finanțare din diverse surse.

Fonduri europene nerambursabile, imagine ilustrativă. Foto: Freepik
Fonduri europene nerambursabile, imagine ilustrativă. Foto: Freepik

Citește și: Companiile româneşti pot beneficia de fonduri europene de până la 300.000 de euro pentru listarea pe piaţa de capital. Creşteri de 60% faţă de anul trecut

Ce fonduri europene nerambursabile pot primi românii?

Românii au posibilitatea de a accesa fonduri europene nerambursabile prin intermediul diferitelor programe disponibile. Aceste programe reprezintă canale importante prin care Uniunea Europeană oferă sprijin financiar pentru diverse proiecte și inițiative din țara noastră.

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) reprezintă unul dintre pilonii esențiali ai politicii de coeziune europene, fiind instituit în 1975 cu obiectivul de a reduce discrepanțele de dezvoltare dintre regiunile europene și de a îmbunătăți nivelul de trai în zonele defavorizate. În perioada 2021-2027, Uniunea Europeană a alocat peste 392 de miliarde de euro pentru politica de coeziune, din care aproximativ 226 de miliarde de euro au fost direcționate către FEDR. Această sumă include 9 miliarde de euro pentru cooperarea teritorială europeană (CTE) și 1,9 miliarde de euro sub formă de alocații speciale pentru regiunile ultraperiferice și cele cu densitate redusă a populației.

Fondul Social European (FSE)

Fondul Social European (FSE) reprezintă principalul instrument prin care Uniunea Europeană sprijină crearea de noi locuri de muncă, facilitează accesul la ocuparea unor poziții mai bune și promovează oportunități profesionale echitabile pentru toți cetățenii UE. Aceste fonduri sunt orientate către investiții în capitalul uman al Europei, adresându-se angajaților, tinerilor și celor în căutarea unui loc de muncă. Anual, UE alocă 10 miliarde de euro pentru îmbunătățirea perspectivelor de angajare ale milioane de europeni, cu accent pe grupurile vulnerabile sau cei care întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă.

Fondul de Coeziune (FC)

Fondul de Coeziune, instituit în 1994, furnizează finanțare pentru proiecte legate de mediu și de rețelele transeuropene în statele membre cu un venit național brut per capita mai mic de 90% din media UE. În perioada 2021-2027, Uniunea Europeană a alocat 42,6 miliarde de euro pentru acest fond, din care 10 miliarde de euro sunt destinate Mecanismului pentru Interconectarea Europei. Cofinanțarea prin fonduri europene nerambursabile poate ajunge până la 85% din valoarea proiectelor. România urmează să primească peste 4 miliarde de euro din această sumă. Aceste fonduri trebuie utilizate pentru investiții în mediu, incluzând dezvoltarea durabilă și energia sustenabilă, infrastructura de transport a rețelelor transeuropene (TEN-T) și asistența tehnică conform specificațiilor oficiale ale Uniunii Europene pentru exercițiul bugetar din 2024 și ulterior.

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

Programul pentru Dezvoltare Rurală (PAC) reprezintă o inițiativă crucială pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare rurală stabilite de Uniunea Europeană, beneficiind de sprijinul financiar al Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care are alocat un buget de 95,5 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, inclusiv 8,1 miliarde de euro din instrumentul de redresare NextGenerationEU pentru a contracara impactul pandemiei de COVID-19 asupra sectorului agricol.

Românii care doresc să acceseze fonduri europene nerambursabile prin acest program în 2024 trebuie să țină cont că proiectele lor trebuie să contribuie la patru dintre cele șase priorități ale UE pentru dezvoltarea rurală, printre care încurajarea inovării în agricultură, sporirea competitivității sectorului agricol, promovarea lanțurilor de aprovizionare alimentară, utilizarea eficientă a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie mai durabilă, refacerea și conservarea ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură, precum și promovarea incluziunii sociale și reducerea sărăciei în mediul rural.

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM)

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) respectă Politica Comună în Domeniul Pescuitului, care stabilește reguli pentru gestionarea durabilă a flotelor europene de pescuit și pentru conservarea stocurilor de pește. În 2021, europarlamentarii au aprobat FEPAM și modalitatea sa de utilizare în cadrul bugetului UE pentru perioada 2021-2027.

Dintr-un total de 5,3 miliarde de euro alocate acestor fonduri europene nerambursabile, suma va fi destinată gestionării fermelor piscicole, acvaculturii și flotelor de pescuit, în timp ce restul fondurilor vor fi alocate pentru consilierea științifică, dispozitivele de verificare și control, colectarea informațiilor de pe piață, supravegherea și siguranța pe mare, conform informațiilor furnizate de Parlamentul European.

Te-ar putea interesa și: 11 miliarde de euro, din fonduri europene, absorbite în agricultura românească. Unde au ajuns banii