- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

ANRE a elaborat un nou regulament de furnizare care e în fază de proiect: la cererea clienților, furnizorii de energie electrică vor fi obligați să accepte plata în rate a facturii

25 Nov, 18:22 • Cassano Sabrina
Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a conceput un nou un nou regulament de furnizare. Una dinte noutăți prevede ca furnizorii de energie electrică să accepte plata în rate a facturilor la cererea clientului.
ANRE a elaborat un nou regulament de furnizare care e în fază de proiect: la cererea clienților, furnizorii de energie electrică vor fi obligați să accepte plata în rate a facturii

Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a conceput un nou un nou regulament de furnizare. Momentant acest regulament este în fază de proiect.

Ce prevderi sunt stipulate în noul regulament

Este menționat faptul că pentru toți clienții casnici perioada de facturare este obligatoriu lunară.

,,Factura pentru energia electrică furnizată la locul de consum al clientului se emite de către furnizor pentru fiecare perioadă de facturare şi în intervalul de timp comunicat de către furnizor prin intermediul facturii. Perioada de facturare nu poate fi mai mare de 3 luni şi se stabileste prin contractul de furnizare. Prin derogare de la prevederile alin. (3) în cazul clienţilor casnici precum şi în cazul clienţilor preluaţi de către furnizorul de ultimă instanţă perioada de facturare este lunară”, se stipulează în contract.

De asemenea, în regulamemt mai este specificat și faptul că dacă furnizorul emite facturi la intervale de timp mai mari, și le trimite clientului pe toate odată, clientul are dreptul să ceară plata în rata, iar furnizorul este obligat să accepte cererea. Ce se precizează în regulament:

,,În cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, acesta, la cererea clientului, este obligat să eşaloneze la plată sumele datorate de clientul final, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura”

Tot în regulament mai sunt stipulate și formulele de calcul al preţului de furnizare a energiei electrice, cu defalcarea componentelor. De asemenea, se mai arată în regulament introducerea noţiunii de client activ cu detalierea drepturilor, obligaţiilor, modului de certificare şi de vânzare a energiei electrice produse, regulilor de comercializare a energiei electrice pentru clienții cu pricina.

Clientul nu este obligat să achite factura pentru care a înaintat o plângere furnizorului până la soluţionarea plângerii, iar furnizorul este obligat să analizeze plângerea clientului referitoare la factura emisă indiferent dacă factura a fost sau nu achitată şi să transmită acestuia rezultatul analizei efectuate, în termenele prevăzute în Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, în vigoare”,  mai subliniază ANRE.