- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Burse şcolare 2023. Care elevi sunt eligibili pentru a primi bani de la stat

14 Feb, 20:51 • Cornel Ghimeșan
Elevii cu rezultate bune în anul şcolar 2022-2023 şi elevii cu situaţii financiare dificile beneficiază de burse de merit, de studiu, de performanţă sau de sociale. Pentru a putea obține această bursă, elevii trebuie să îndeplinească mai multe condiţii.
Burse şcolare 2023. Care elevi sunt eligibili pentru a primi bani de la stat

Burse şcolare 2023. Valoarea bursei de studiu pentru elevii care îndeplinesc toate condiţiile este de 150 de lei pentru anul şcolar 2022-2023.

Pentru a putea obține această sumă, elevii trebuie să îndeplinească mai multe condiţii, conform portalinvatamant.ro:

 • provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie;
 • au obținut media anuală generala de cel putin 7,50;
 • au acumulat cel mult 20 de absente nemotivate în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasele a V-a si a IX-a;
 • au obținut, în clasa a IV-a, calificativul „foarte bine” la toate disciplinele de studiu:
 • au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a V-a;
 • au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50;
 • au acumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a.

Bursa de performanță în anul şcolar 2022-2023 este de 500 de lei pe lună, pentru elevi care:

 • au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale;
 • s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competitiile internationale;
 • au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiintific.

Citeşte şi: Vești uriașe pentru români! Se dau 2000 de lei de la stat în 2023. Care sunt categoriile care vor beneficia de acest ajutor

Bursa de merit pentru anul şcolar 2022-2023 este de 200 lei pe lună pentru elevii care:

 • au obţinut media anuala generală de cel puţin 9,50 şi au acumulat cel mult 20 de absenţe nemotivate/an în anul şcolar anterior, cu excepţia elevilor din clasa a IX-a;
 • au obţinut media de admitere în învăţământul liceal sau profesional de cel puţin 9,50 si au acumulat cel mult 20 de absente nemotivate in anul scolar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a;
 • au obţinut locurile I, II sau III la etapele judetene/zonale in cazul invatamantului vocational de arta ale competitiilor scolare nationale organizate de Ministerul Educatiei;
 • au obţinut locurile I, II sau III la etapele judetene ale competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel national, organizate de Ministerul Educaţiei.

Citeşte şi: Pensii 2023. Ce categorii de vârstnici vor primi o indemnizaţie de 50% în plus din pensia cuvenită titularului

Condiţii de eligibilitate pentru burse sociale

Bursa socială pentru anul şcolar 2022-2023 este de 200 lei/ lună şi se acordă elevilor din invatamantul preuniversitar de stat inscrisi la cursurile cu frecventa, inclusiv celor scolarizati la domiciliu sau care urmeaza cursurile in scoala de spital, care se incadreaza in cel putin una dintre urmatoarele situatii:

 • elevi proveniti din familii care nu realizeaza un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. Se va lua in calcul salariul minim net pe economie in vigoare la data depunerii cererii;
 • elevi orfani, elevi aflati in intretinerea unui singur parinte (copil pentru care instanta de tutela a hotarat exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte, nefiind stabilit modul de indeplinire a obligatiei de intretinere a celuilalt parinte — pensie de intretinere; copil cu tata declarat necunoscut; copil adoptat de o singura persoana) si elevi abandonati de parinti asupra carora a fost instituita o masura de protectie speciala, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenta, acordarea bursei nefiind conditionata de venitul net lunar al familiei;
 • elevi care au deficiente/afectari functionale produse de boli, tulburari sau afectiuni ale structurilor si functiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

I. boli si tulburari ale sistemului nervos si ale functiilor mentale globale;
II. boli ale structurilor si functiilor senzoriale;
III. boli ale structurii laringelui si functiilor sale;
IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular si ale functiilor sale;
V. boli ale structurii aparatului respirator si ale functiilor sale;
VI. boli ale structurii sistemului imunitar si ale functiilor sale;
VII. boli ale structurii si functiilor sistemelor digestiv, metabolic si endocrin;
VIII. boli ale structurii functiilor aparatului urinar cu sau fara insuficienta renala cronica (IRC), indiferent de cauza;
IX. boli ale structurii si functiilor aparatului locomotor si corespunzatoare miscarii;
X. boli ale structurii pielii, anexelor si functiilor tegumentului;
XI. boala canceroasa (indiferent de localizare, inclusiv recidivele si metastazele);
XII. boli genetice;
XIII. transplantul de organe, tesuturi si celule, starile posttransplant;
XIV. orice alta boala, tulburare sau afectiune, de exemplu, cronica/genetica/care necesita tratament indelungat pentru cel putin 6 luni sau servicii de abilitare si reabilitare pentru cel putin 6 luni sau ingrijiri paliative si care se inscrie in vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I—XIII este luata in considerare;

 • elevii din invatamantul primar si gimnazial din mediul rural, care sunt scolarizati intr-o alta localitate, intrucat nu au posibilitatea sa studieze intr-o unitate de invatamant din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind conditionata de venitul net lunar al familiei; prin localitate de domiciliu se intelege comuna/orasul cu subdiviziunile sale administrative.

Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul scolar, respectiv a certificatului de incadrare in grad de handicap, fara a fi conditionata de venitul net lunar al familiei.

Lista elevilor care beneficiaza de bursele de ajutor social obtinute in baza prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b)—c) poate fi revizuita lunar, la cererea beneficiarilor, dupa cum urmeaza: se adauga listei beneficiarilor de burse sociale acei elevi care fac dovada incadrarii in conditiile prevazute.

Elevii care acumuleaza 10 sau mai multe absente nemotivate intr-o luna nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectiva. Bursele de ajutor social se acorda si pe perioada vacantelor scolare.

Trăim în secolul vitezei, în secolul în care ORICE este la un click distanța, iar diferențele sunt dictate de calitatea “ambalajului”. Trăim în secolul în care suntem victimele dezinformării ... citește mai mult