- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Ce tipuri de concedii medicale se decontează în 2023. Care dintre ele se recuperează integral de la stat

22 Jan, 21:04 • Bocioacă Bianca
Care categorii de persoane pot primi decontare de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru concedii medicale, în 2023.
Ce tipuri de concedii medicale se decontează în 2023. Care dintre ele se recuperează integral de la stat

Angajatorul suportă doar primele cinci zile de concediu medical pentru incapacitatea parțială de concediu medical, iar restul zilelor sunt decontate de la Casa Națională de Asigurare de Sănătate. Există o serie de concedii medicale care se recuperează integral de la stat.

În 2023, s-a adăugat un nou tip de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice.

Potrivit OUG 158/2005, „indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă se suportă după cum urmează:

A. de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă, cu excepția indemnizațiilor aferente certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020;

B. din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu:

a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, și până la data încetării incapacității temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;

b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B și C și alin. (2);

c) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020.

Citește și: Poți beneficia de concediu plătit chiar și un an! Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinești

În cazul accidentelor de muncă, numai primele trei zile sunt suportate de angajator, restul find decontate de casele teritoriale de pensii.

Concedii medicale suportate de FNUASS

FNUASS suportă o serie de concedii medicale, după cum urmează:

  • Concedii medicale pentru carantină/izolare

Potrivit Legii 55/2020, acest tip de concedii simt oferite fără  a fi îndeplinit stagiul minim de asigurare de șase luni, cuantumul indemnizației fiind de 100% din baza de calcul ce reprezintă veniturile brute lunare din ultimele 12 luni. Astfel, indemnizația aferentă unui astfel de concediu va fi oferită și celor angajați de mai puțin de șase luni în cadrul unei companii.

  • Îngrijirea copiilor cu vârstă de până la șapte ani

Concediul medical oferit pentru îngrijirea unui copil bolnav cu vârsta de până la șapte ani sau până la 18 ani în cazul copiilor cu afecțiuni recurente sau cu handicap se decontează integral de la stat.

„Indemnizațiile prevăzute la alin. (1) și (1^1) se suportă integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate”, potrivit Ordinului comun al Ministerului Sănătății şi al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017.

Durata maximă a unui astfel de concediu este de 14 zile calemdaristice pe lună, dacă este acordat de medicul de familie și de 30/31 de zile calendaristica, dacă certificatul medical este semnat de medicul de specialitate din ambulatoriu sau spital.

Citește și: Concediu de odihnă 2023. Ce s-a schimbat în legislație și care sunt noile drepturi ale angajaților

  • Concediu pentru riscul maternal

Indemnizația pentru acest tip de concedii medicale este de 75% din baza de calcul și se acordă fără stagiu de asigurare.

  • Concediu medical pentru maternitate

Această categorie de concediu este de 126 de zile și cuprinde o perioadă de 63 de zile calendaristice de sarcină, înainte de naștere, și alte 63 de zile după naștere. Se recuperează integral.

  • Concediu pentru afecțiunile oncologice

De anul trecut, și indemnizația pentru concedii medicale pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice se suportă integral de FNUASS. Acest tip de concediu se acordă celor care însoțesc pacientul cu afecțiuni oncologice la intervenții chirurgicale și tratamente prescrise de medicul specialist.

Durata acestuia este de maxim 45 de zile calendaristice.