- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Guvernul modifică sistemul pensiilor private! Cum „îi încurcă” modificările pe administratori. Românii vor plăti comision unic de administrare

30 Oct, 12:01 • Cornel Ghimeșan
Guvernul urmează să decidă care vor fi modificările legislației în ceea ce privește reglementarea sistemului de pensii private obligatorii și facultative ( Pilonul II și Pilonul III). Executivul urmează să stabilească un comision unic de administrare.
Guvernul modifică sistemul pensiilor private! Cum „îi încurcă” modificările pe administratori. Românii vor plăti comision unic de administrare

Guvernul a amânat, în ședința de vineri, pentru o reuniune viitoare, o decizie în privința modificării legislației primare care reglementează sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul 2) și facultative (Pilonul III). Principalele măsuri pe care urmează să le ia fiind: stabilirea unui comision unic de administrare, constituirea la nivelul entității a unui comitet de investiții format din membri independenți (care va adopta decizii pentru operațiunile de investire/dezinvestire), precum și a unui comitet de remunerare.

„Comisionul de administrare se constituie prin deducerea unui procent din activul total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,07% pe lună, astfel: 0,02% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este sub nivelul ratei inflaţiei; 0,03% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la un punct procentual peste rata inflaţiei;

0,04% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 2 puncte procentuale peste rata inflaţiei; 0,05% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 3 puncte procentuale peste rata inflaţiei, 0,06% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este cu până la 4 puncte procentuale peste rata inflaţiei; 0,07% pe lună dacă rata de rentabilitate a fondului este peste 4 puncte procentuale peste rata inflaţiei”, se arată în proiectul de ordonanță.

Care sunt noile obligații ale administratorilor de pensii private

De asemenea, Executivul vrea să oblige administratorii să dețină permanent un nivel adecvat de lichiditate, a cărui valoare acoperă activitatea curentă pentru o perioadă de cel puțin 6 luni, alături de segregarea atribuțiilor și responsabilităților diferitelor structuri de conducere, supraveghere și control, după caz, astfel încât să fie evitate eventualele conflicte de interese și să fie acordată autoritatea și independența necesară funcțiilor de control.

Guvernul modifică sistemul pensiilor private! Cum „îi încurcă” modificările pe administratori. Românii vor plăti comision unic de administrare
Guvernul modifică sistemul pensiilor private! Cum „îi încurcă” modificările pe administratori. Românii vor plăti comision unic de administrare

Alte articole: Vârsta de pensionare naște tensiuni în coaliție! Marius Budăi: „Nu susţin o majorare a vârstei de pensionare. Eu cred că în România avem cu totul şi cu totul alte priorităţi şi anume să creştem speranţa de viaţă”

În ceea ce privește administratorul de pensii private, acesta trebuie să respecte în orice moment, pe parcursul desfăşurării activităţii, regulile de prudenţialitate stabilite prin ordonanță şi prin reglementările A.S.F. Reglementările interne ale administratorului cuprind prevederi referitoare la următoarele aspecte, fără a se limita la:

 • stabilirea direcțiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale administratorului;
 • stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;
 • stabilirea unor proceduri administrative şi contabile corespunzătoare, de control şi siguranţă pentru procesarea electronică a datelor, precum şi mecanisme adecvate de control intern;
 • stabilirea de proceduri adecvate care să asigure separarea activelor şi pasivelor administratorului şi ale fiecărui fond de pensii private administrat;
 • stabilirea unor proceduri cu privire la mecanismele de adoptare a deciziilor, la modalitățile de raportare internă şi la administrarea conflictului de interese;
 • stabilirea unor proceduri adecvate care să asigure posibilitatea ca operațiunile efectuate de administrator să fie reconstituite, inclusiv în ceea ce priveşte părțile implicate, timpul şi locul în care au fost efectuate;
 • stabilirea de politici scrise în ceea ce priveşte gestionarea riscurilor, auditul intern şi, dacă este cazul, activitățile actuariale şi cele externalizate;
 • păstrarea înregistrărilor tranzacțiilor desfășurate, pentru a permite verificarea respectării regulilor prudențiale, regulilor de guvernanță corporativă, precum şi a altor cerinţe legale.

În scopul protejării intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor şi a integrităţii sistemului de pensii administrate privat, administratorul are următoarele obligaţii:

 • să acționeze cu onestitate, corectitudine şi diligență profesională;
 • să evite conflictele de interese;
 • să asigure participanţilor şi beneficiarilor, un tratament corect, egal şi nediscriminatoriu.

Este pregătită și posibilitatea alocării activelor fondurilor de pensii Pilon II și Pilon III în investiții private de capital (private equity) sub forma acțiunilor la societăți din România, din state ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sau sub forma titlurilor de participare la fondurile de investiții private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparținând Spațiului Economic European, în procent de până la 1% din valoarea totală a activelor fondului de pensii.

În situația în care statul român are dețineri sau participații în cadrul acestor entități, administratorul poate investi în aceste instrumente financiare, în procent de până la 3%. Un procent de 5% din activele unui fond de pensii pot fi investite într-un sigur emitent sau în fiecare categorie de active ale acestuia, fără a depăși în total 5%; în cazul în care statul român deține, direct sau indirect, o participație mai mare de 50% din capitalul social al unui emitent, administratorul poate investi 10% din activele unui fond de pensii în respectivul emitent sau în fiecare categorie de active ale acestuia, fără a depăși 10%, decizie pregătită inclusv în contextul viitoarei listări a Hidroelectrica.

În plus, regimul sancționatoriu va fi completat și clarificat, iar Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va putea, în cazul declanșării procedurii de administrare specială, să desemneze Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul Pensii drept administrator special, pentru asigurarea unui nivel suplimentar de siguranță a sistemului de pensii private în cazul în care niciun alt administrator nu îndeplinește cerințele legale în acest sens.

Citește și: România riscă să piardă peste 9 miliarde de euro din fonduri europene, avertizează ministrul Boloș! Ce procent din fondurile europene a reușit să atragă țara noastră în 2014-2020.

Trăim în secolul vitezei, în secolul în care ORICE este la un click distanța, iar diferențele sunt dictate de calitatea “ambalajului”. Trăim în secolul în care suntem victimele dezinformării ... citește mai mult