- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Șefii de instituții nu mai au acest drept. Guvernul nu mai aprobă acordarea majorării salariale în afară de cele prevăzute de lege!

16 Nov, 12:27 • Oprea Alina
Ministerul Finanțelor a emis un nou proiect de ordonanță, astfel că șefii de instituții nu mai au dreptul de a acorda măriri salariale, altele față de cele prevăzute în lege!
Șefii de instituții nu mai au acest drept. Guvernul nu mai aprobă acordarea majorării salariale în afară de cele prevăzute de lege!

A fost pregătit un nou proiect de ordonanță de către Ministerul Finanțelor, care va stabili autorităților/instituțiilor publice care au calitatea de oronator de credite că nu mai pot emite acte administrative prin care să stabilească drepturi de natură salarială suplimentare față de cele stabilitate prin legislația specifică.

Guvernul are dificultăți în a controla deficitul bugetar pe final de an, de aceea va veni această măsură. Astfel că, Guvernul a luat multe decizii, în ultimele luni cu privire la mărirea salariilor unor angajați ai statului, din diferite motive. Totuși, această nouă ordonanță ar putea limita pe final de an astfel de hotărâri din partea ordonatorilor de credite. Mai mult decât atât, sumele datorate ca drepturi salariale, care au fost stabilite prin decizii ale șefilor ordnatorilor de credite vor fi înacadrate la categoria de plăți restante, nu la categoria de arierate.

Ai putea fi interesa și de: Problemele se țin lanț în sistemul de Sănătate! Medicii riscă să rămână fără salarii, chiar înainte de sărbători!

Ce prevede articolul și ce drept a fost eliminat șefilor de instituții?

Guvernul a luat acest drept șefilor de instituții!
Guvernul a luat acest drept șefilor de instituții!

Art.1

(1) Instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare nu raportează în categoria arierate astfel cum sunt acestea definite la art.2 alin.(1) pct. 31 din Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificările și completările ulterioare, și art.2 alin.(1) pct. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, eventualele drepturi de natură salarială, stabilite prin acte administrative emise de către conducătorii acestora, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică în vigoare, precum și contribuțiile aferente acestora, sumele respective raportându-se în categoria plăți restante.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență conducătorii autorităților/instituțiilor publice care au calitatea de ordonator de credite nu mai pot emite acte administrative definite conform Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin care să stabilească drepturi de natură salarială suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică în vigoare.

(3) Actele administrative emise cu încălcarea prevederilor alin.(2) sunt lovite de nulitate absolută și nu produc efecte juridice.

Art.2  Eventualele provizioane înregistrate în contabilitate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, pentru categoriile de datorii față de personal, reprezentând drepturi de natură salarială, stabilite prin acte administrative emise de către conducătorii acestora, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică în vigoare precum și contribuțiile aferente acestora, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se anulează.

Art. 3 Formularul ”Plăți restante și situația numărului de posturi”, prevăzut în Ordinul ministrului finanțelor publice nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare, anexă la situațiile financiare aferente lunii octombrie 2023, se redepune de către instituțiile publice care aplică prevederile art.1. Art.4 În aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență ministrul finanțelor emite norme metodologice aprobate prin ordin.”, se arată prevederile acestui proiect, porivit celor furnizate de profit.ro.

Ai putea fi interesat și de: MApN vrea să angajeze cât mai multe femei în armată. Ce salarii primesc soldații