- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Tabere studențești 2024. Cum poți merge la mare, la munte sau chiar în Delta Dunării

03 Jun, 19:10 • Bumbeneci Diana
Tabere studențești 2024. Sejur la munte, mare sau în Delta Dunării pentru anumite categorii de elevi începând cu a doua săptămână din iunie.
Tabere studențești 2024. Cum poți merge la mare, la munte sau chiar în Delta Dunării

Vești bune pentru studenți! Mai multe categorii de studenţi se pot înscrie până vineri, 14 iunie, la tabere studențești de vară organizate de Ministerul Familiei, potrivit unui comunicat al instituției.

Tabere studențești și în 2024

Taberele studenţeşti încep săptămâna viitoare, pe 14 iulie și țin până pe 2 septembrie, în nouă serii de câte o săptămână, conform informațiilor transmise prin intermediul comunicatului ministerului. Înscrierile pentru taberele studenţeşti se fac la secretariatele facultăților printr-o cerere tip.

Oficialii din domeniul învățământului mai anunță că, atât metodologia, cât şi regulile de organizare a taberelor sunt aceleași după care s-au desfășurat și taberele de la munte din sesiunea de iarnă 2024, din luna februarie.

Sunt 5.000 de locuri alocate pentru taberele studenţeşti din 2024, potrivit centralizatorului de locuri publicat de Facultatea de Studii Europene a Universătiții Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

Perioada de desfășurare a taberelor studențești de vară este 14.07 – 02.09.2024, structurată pe serii, astfel:

 • seria I: 14-19.07.2024
 • seria II: 19-24.07.2024
 • seria III: 24-29.07.2024
 • seria IV: 29.07 – 03.08.2024
 • seria V: 03-08.08.2024
 • seria VI: 08-13.08.2024
 • seria VII: 13-18.08.2024
 • seria VIII: 18-23.08.2024,
 • seria IX: 23-28.08.2024
 • seria X: 28.08 – 02.09.2024, conform Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de șanse.

Citește și: Prognoza meteo 3-17 iunie 2024. Cupolă de foc în România. ANM anunță unde vor lovi furtunile

Informarea, înscrierea, selecția și definitivarea listelor cu studenții beneficiari se va face după următorul calendar, potrivit MFTES:

 • transmiterea de către universități a metodologiei și documentației aferente facultăților, afișarea la loc vizibil și pe site-ul propriu: 17.05.2024
 • perioada de depunere a cererilor: 27.05 – 14.06.2024
 • desemnarea comisiei de selecție a studenților beneficiari și a comisiei de soluționare a contestațiilor și afișarea
 • componenței acestora, precum și a datelor de întrunire a acestora: 14.06.2024
 • întocmirea listelor cu studenții care au depus cerere, selectarea acestora conform art. 15 din metodologie și afișarea acestora: 17.06.2024
 • întrunirea comisiei de selecție: 18-19.06.2024
 • afișarea procesului verbal de selecție a studenților și a listelor cu studenții selectați: 20.06.2024
 • perioada de depunere a contestațiilor: 21-23.06.2024 (online pe adresele de email ale structurilor academice)
 • întrunirea comisiei de soluționare a contestațiilor și soluționarea acestora: 25-26.06.2024
 • afișarea listelor finale: 27.06.2024
 • întâlnirea comisiilor de selecție cu studenții beneficiari ai taberelor studențești: 01-02.07.2024
 • afișarea listelor de studenți beneficiari ai taberelor, listelor de rezervă, precum și locațiile și perioadele de desfășurare: 03.07.2024
 • transmiterea de către facultăți, către universități, a documentelor conform art.29 din metodologie: 03.07.2024
 • transmiterea către CCS/CCSS Tei a documentelor conform art. 31 din metodologie: 05.07.2024.
Tabere studențești
Tabere studențești

Cine sunt elevii care pot beneficia de tabere studențești în 2024

„Art. 4 (1) Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, în perioada vacanțelor de vară și de iarnă, în limita fondurilor bugetare aprobate și a numărului de locuri aferente pe universități, sunt studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii universitare de licență, la programul de studii universitare de masterat și doctorat;

b) Sunt integraliști respectiv au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I;

c) Sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit.a) din Legea nr. 350/2006 Legea Tinerilor.

(2) În cazul categoriilor de studenți cazuri sociale și studenți care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și ai Federațiilor Studențești, criteriul de student integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale, respectiv a criteriilor de selecție specifice.

(3) Studenții care se află în an terminal pot beneficia de loc gratuit în taberele studențești, chiar dacă au susținut toate examenele privind finalizarea studiilor.

Art. 5. (1) Categoriile de beneficiari ai taberelor studențești sunt:

a) cazuri sociale – studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural și cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii reprezentând minimum 20% (în limita locurilor solicitate) din locurile repartizate universităților;

b) studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști (studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare), iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs de școlarizare 2023-2024 [N. Red. în metodologia 2024 a rămas anul universitar trecut, specificat în metodologia 2023], în pondere de maxim 85%, cei care au avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat în pondere de minim 15% dintre aceștia. Procentele se aplică la numărul de locuri rămase după distribuirea locurilor pentru cazurile sociale prevăzute la lit.a);

c) studenții care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și care s-au evidențiat prin activitățile cultural – artistice desfășurate. Aceștia vor fi selectați de către CCS/CCSS Tei pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea. Din comisie vor face parte și studenții din consiliile de administrație ale CCS/CCSS Tei. Criteriile de selecție a studenților beneficiari, precum și numele beneficiarilor, facultatea și universitatea din care provin vor fi postate pe site-urile proprii ale CCS/CCSS Tei, cel târziu cu 7 zile înaintea începerii primei serii de tabără;

d) studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, științifice și sportive gestionate de federațiile studențești, legal constituite, pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea. Criteriile de selecție a studenților beneficiari, precum și numele beneficiarilor, vor fi postate pe site-urile federațiile studențești, cel târziu cu 14 zile înaintea începerii primei serii de tabără

e) în situația în care locurile aferente beneficiarilor prevăzuți la lit.a) nu se ocupă, acestea vor fi redistribui beneficiarilor prevăzuți la lit.b);

f) în situația în care locurile aferente beneficiarilor prevăzuți la lit. b) și c) nu se ocupă, după aplicarea art. 5 alin. (1), lit. e), acestea vor fi redistribuite beneficiarilor prevăzuți la lit. d)”, potrivit regulamentului.

Citește și: Atenționare de călătorie pentru milioane de români. MAE anunță schimbarea din cauza Summitului G7

Într-o mare de oameni care merg în direcții simple, seci sau poate chiar absurde, o lume grăbită și gata mereu să alerge pentru îndeplinirea unui scop, eu am ales să mă opresc în loc și să ... citește mai mult