- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Toți banii românilor vor fi verificați de ANAF. Guvernul a dat ordin. Au început primele confiscări

16 May, 08:28 • Bumbeneci Diana
Banii românilor sunt verificați. A venit ordin de la vârful Guvernului. Au început confiscările în rândul celor care nu respectă regulile.
Toți banii românilor vor fi verificați de ANAF. Guvernul a dat ordin. Au început primele confiscări

Ministerul Finanțelor

și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) au publicat raportul pentru luna aprilie cu privire la acțiunile întreprinse de direcțiile specializate din cadrul ANAF și rezultatele obținute ca urmare a acestora. Și în luna mai, instituția promite o serie de

ANAF organizează două mari acțiuni

În vederea creșterii conformării la declarare a contribuabililor, ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală), prin structurile de control fiscal, desfășoară și în luna mai, două tipuri de acțiuni care presupun interacțiunea cu contribuabilul de la distanță:

 • emiterea Notificării de conformare, care reprezintă un document prin care organul de inspecție fiscală transmite contribuabililor/plătitorilor prezumtivi a fi selectați pentru efectuarea inspecției fiscale riscurile fiscale identificate, în scopul reanalizării situației fiscale și îndeplinirii obligațiilor fiscale conform prevederilor legale, ori a clarifica riscurile fiscale notificate, după caz.
 • efectuarea de acțiuni de verificare documentară, care constau în realizarea unei analize a situației fiscale pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, precum şi pe baza oricăror informații şi documente transmise de terți sau deținute de organul fiscal, care au relevanță pentru determinarea situației fiscale.

Contribuabilii cu risc fiscal ridicat sunt supuși acțiunilor de control fiscal, respectiv:

 • inspecția fiscală a contribuabililor care nu corectează și nu clarifică riscurile fiscale pentru care au fost notificați;
  controlul antifraudă în cazul contribuabililor pentru care există indicii de evaziune fiscală.
 • Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale trebuie intensificate

Ministrul Marcel Boloș a comunicat că există două principii care trebuie să îndrume abordarea activității de control fiscal. El a subliniat că primul principiu este de a încuraja creșterea conformării voluntare și de a informa contribuabilul, iar al doilea principiu este de a preveni și combate evaziunea fiscală.

Ai mai putea citi și: Se dă startul ajutoarelor financiare umflate de la stat! Cine primește 50.000 de euro fonduri nerambursabile

ANAF
ANAF

Procesul amplu de digitalizare deja a început să dea primele rezultate, precum aproape o mie de notificări de conformitate comunicate pentru neconcordanțele înregistrate în raportarea TVA între diferite sisteme electronice.

„De asemenea, au fost emise zeci de notificări punctuale de către organele de control antifraudă fiscală, referitoare la datele inexacte înregistrate în aplicația RO e-Transport, și o mie de notificări către contribuabili care au obligația de a depune Formularul 395.

Acestea sunt doar câteva dintre măsurile incipiente care indică o schimbare în managementul riscului fiscal. Ministrul a menționat că se va discuta despre o altă paradigmă atunci când modulele antifraudă vor fi pe deplin operaționale. În ciuda acestor provocări, în luna aprilie, ANAF a înregistrat o creștere a veniturilor bugetare brute cu 11,1%.

În luna aprilie 2024, în vederea creșterii conformării voluntare la declarare au fost comunicate contribuabililor 2.946 notificări, pentru riscuri fiscale prezumate de 1.988.992.031 lei. Riscurile fiscale notificate au vizat, în principal, Taxa pe Valoarea Adăugată și impozitul pe profit”, anunță ANAF.

Structurile cu atribuții de control fiscal din ANAF au realizat:

 • 923 acțiuni de control fiscal (inspecții fiscale și verificări documentare), fiind înregistrată o creștere cu 44,45%, comparativ cu luna aprilie 2023, când au fost finalizate 3.408 acțiuni de control fiscal (inspecții fiscale și verificări documentare). Astfel, au fost stabilite obligații fiscale suplimentare prin decizii de impunere de 364.833.125 lei, fiind înregistrată o creștere cu 47,79%, comparativ cu luna aprilie 2023, când au fost stabilite obligații fiscale suplimentare prin decizii de impunere de 246.864.854 lei. Pierderea fiscală s-a diminuat cu suma de 430.699.073 lei, comparativ cu luna aprilie 2023, când pierderea fiscală înregistrată a fost de 358.707.097 lei.
 • 390 controale antifraudă, prin aceste acțiuni de control antifraudă au fost estimate implicații fiscale în valoare de
 • 318.232.285 lei, respectiv au fost aplicate sancțiuni contravenționale (amenzi şi confiscări) în valoare de 35.950.400 lei, în creștere cu 36,86% comparativ cu luna aprilie 2023, când au fost aplicate sancțiuni contravenționale (amenzi şi confiscări) în valoare de 15.177.672 lei.

Încasările din valorificarea bunurilor sechestrate, acestea au fost în sumă de 8.974.301 lei.

Încasările Direcției Generale Executări Silite și Cazuri Speciale au fost în sumă totală de 7.928.180 lei, astfel:

 • valorificare bunuri mobile și imobile sechestrate – 6.048.324 lei.
 • licitație publică, magazin propriu, consignație, vânzare directă – 1.879.856 lei.

Citește și: Se construiește cea mai mare autostradă din România de după comunism! Va uni două provincii istorice. Ciolacu: „Toate contractele au fost semnate”

Într-o mare de oameni care merg în direcții simple, seci sau poate chiar absurde, o lume grăbită și gata mereu să alerge pentru îndeplinirea unui scop, eu am ales să mă opresc în loc și să ... citește mai mult