- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Vouchere sociale pentru pensionari acordate de Crăciun. Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a beneficia de aceste tichete

12 Nov, 13:54 • Anghel Oana
O nouă categorie de vouchere sociale le sunt acordate pensionarilor din municipiul Botoșani care întrunesc mai mutle condiţii, printre care: au peste 65 de ani şi un venit net lunar provenit dintr-o singură pensie sau din pensii cumulate, dar care nu depășesc valoarea de 1.020 de lei pe lună.
Vouchere sociale pentru pensionari acordate de Crăciun. Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a beneficia de aceste tichete

Aceste vouchere sociale sunt în valoare de 100 de lei şi se acordă de două ori pe an, înaintea sărbătorilor de iarnă, respectiv a celor pascale.

Cererile pentru a benficia de aceste tichete trebuie depuse la sediul Direcției de Asistență Socială Botoșani, din strada Săvenilor nr. 12, începând cu data de 14 noiembrie 2022. Cererile trebuie să fie însoțite de copia actului de identitate și cuponul de pensie din luna anterioară.

Tichetele vor putea fi ridicate tot de la sediul Direcției de Asistență Socială Botoșani începând cu 21 noiembrie 2022.

Cum procedezi în situația în care nu te poți prezenta personal să ridici tichetele

În situația în care beneficiarul nu se poate prezenta personal pentru a ridica aceste vouchere sociale, reprezentantul său legal o poate face în locul lui. Reprezentantul legal va trebui să prezinte atât actul său de identitate, cât și al beneficiarului, în original, notează România TV

Ce categorii de pensionari pot beneficia de vouchere sociale

Pentru a beneficia de aceste tichete, pensionarii trebuie să bifeze câteva criterii de eligibilitate: au peste 65 de ani şi un venit net lunar provenit dintr-o singură pensie sau din pensii cumulate, însumate cu 1/12 din valoarea netă a dobânzii anuale aferente depozitelor bancare deținute de titular, mai mic sau cel mult egal cu nivelul indemnizației sociale stabilită anual prin legea bugetului de stat, multiplicată cu coeficientul de 1,02, respectiv 1.020 de lei.

Citeste si Ce trebuie să facă românii care au consum la curent de peste 300 kWh. Sfatul ministrului Virgil Popescu

Persoanele care solicită aceste tichete nu trebuie să aibă venituri din beneficii de asistență socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale şi nici indemnizații cuvenite persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Cu ajutorul acestor vouchere, pensionarii pot achiziţiona alimente, îmbrăcăminte, produse de igienă, medicamente și servicii medicale sau de curățenie. Menţionăm că aceste produse şi servicii nu se pot achiziţiona decât de la unitățile din lista care va fi distribuită pensionarilor odată cu înmânarea tichetelor.

Citeste si Vouchere sociale de 250 de lei. Cât timp se vor mai acorda tichetele sociale

Ajutoare pentru lemne în această iarnă

Şi pentru că, dintotdeauna, iarna cheltuielile sunt mult mai mari decât în restul anului, autorităţile din Botoşani mai întind o mână de ajutor botoşănenilor din categoriile vulnerabile şi, pe lângă voucherele de sărbători, le acordă şi ajutoare pentru achiziţionarea de lemne.

Actele necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței:

  • actele doveditoare privind componenţa familiei(copii),

acte de identitate (BI/CI, certificate de naştere pentru copiii sub 14 ani),

certificat de căsătorie (după caz),

certificat de deces (după caz),

hotărâre judecătorească de divorţ (după caz),

hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei ,

hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului pentru copii(după caz),

  • actele doveditoare privind veniturile nete, cu caracter permanent, realizate în luna anterioară depunerii cererii

adeverinţa de salariat (venitul net), cu menţiunea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă ,

talon de pensie,

talon de plată pentru diverse indemnizaţii, etc.

beneficiarii de subvenţii APIA vor prezenta decizia de acordare a plăţilor de la ultima campanie agricolă

  • acte jutificative privind bunurile mobile si imobile deţinute,

contractul de proprietate/închiriere a locuinţei, comodat, concesiune,

acte doveditoare privind bunurile deţinute în alte unităţi administrativ-teritoriale pentru toţi membrii familiei peste 18 ani (după caz),

  • ultima factură de plata de la Furnizorul de energie pentru identificarea abonatului şi a codului de abonat.
  • documente doveditoare privind debransarea de la sistemul centralizat de energie termica sau debransarea de la sistemul de alimentare cu gaze naturale (in cazul celor care solicita ajutoare cu energie electrica)

Verificarea bunurilor mobile și imobile deținute în proprietate de toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani înscriși în cerere, se va face periodic de către Direcția de Impozite și Taxe a Municipiului Botoșani, la solicitarea Directie de Asistenta Sociala Botosani.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei (anexa nr.2*) însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la sediul Directia de Asistenţă Socială din str. Săvenilor nr.12 din municipiul Botoşani.