Finante-Banci

Cat a costat schimbarea identitatii vizuale a ANAF

20 Dec, 14:41 • Redactia DailyBusiness
Identitatea vizuala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost creata de prestatorul SC Gavrila si Asociatii SRL. In cadrul aceluiasi contract incheiat cu SC Gavrila si Asociatii SRL, site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost redesenat. Pretul contractului este de 28.798,90 lei la care se adauga 6.911,74 lei reprezentand TVA, a anuntat vineri ANAF.
Cat a costat schimbarea identitatii vizuale a ANAF


Precizarea ANAF a
venit dupa ce in presa s-a vehiculat suma de 7,09 milioane lei (circa
1,5 milioane euro).

Agentia Nationala de Administrare
Fiscala in calitate de beneficiar implementeaza proiectul
“Dezvoltarea unui parteneriat viabil intre Agentia Nationala de
Administrare Fiscala si beneficiarii directi ai serviciilor furnizate
de aceasta – premisa a eficientizarii sistemului de colectare a
veniturilor publice” cod SMIS 31224, proiect cofinantat din Fondul
Social European prin Programul Operational “Dezvoltarea Capacitatii
Administrative” (PODCA 2007-2013), la nivelul Axei prioritare 1 –
imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de
politici publice, Domeniul major de interventie 1.2 – Cresterea
responsabilizarii administratiei publice.

Principalele activitati ale proiectului
presupun:

 • analiza
  componentei relationale contribuabil – administratie fiscala pe baza
  unei ample cercetari sociologice incluzand realizarea a 120 de
  interviuri semistructurate cu contribuabili din toate categoriile,
  sondaj in randul contribuabililor pe un esantion reprezentativ la
  nivel teritorial si al obiectului de activitate de 13.000 subiecti,
  sondaj in randul functionarilor A.N.A.F. din sectorul front-office
  pe un esantion reprezentativ de 1.500 de subiecti, 7 focus-grupuri
  cu contribuabili, reprezentanti ai partenerilor sociali si ai
  societatii civile;
 • constientizarea
  si educarea fiscala a contribuabililor prin derularea unei ample
  campanii media incluzand difuzarea unor spoturi video pe canalele de
  televiziune, difuzarea unor spoturi audio pe posturile de radio,
  campanii directe, publicitate outdoor;
 • construirea
  unui mecanism decizional consultativ A.N.A.F. – contribuabili,
  urmand sa se desfasoare o consultare pilot cu modulul participativ
  selectat din randul contribuabililor, precum si crearea unei
  proceduri privind derularea consultarilor publice;
 • instruirea unui
  numar de 188 de functionari publici in domeniul comunicarii externe,
  al comunicarii de criza si al relatiilor publice;
 • crearea unui
  manual de identitate vizuala a A.N.A.F., inclusiv modificarea siglei
  si redesenarea site-ului A.N.A.F. si al site-urilor structurilor
  subordonate.

Valoarea totala eligibila a proiectului
(fara TVA) este de 7.090.815,63 din care:
– 6.027.193.54 lei – valoare eligibila
nerambursabila din Fondul Social European;
– 1.063.622,39 lei – cofinantarea
eligibila a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in calitate
de beneficiar.

Proiectul se desfasoara pe o perioada
de 34 luni.

Prin implementarea proiectului se are
in vedere obtinerea urmatoarelor rezultate: 5 rapoarte de analiza si
de interpretare cantitativa si calitativa de date statistice, un
manual de identitate vizuala ce va contribui la “rebranding-ul”
institutional prin reconfigurarea siglei institutiei, un concept de
portal pentru A.N.A.F, dezvoltarea unei campanii de constientizare si
educare fiscala a contribuabililor (media, directa, outdoor), o
consultare publica pilot, elaborarea de proceduri de comunicare in
vederea eficientizarii relatiei cu contribuabilii, precum si
instruirea unor functionari publici in gestionarea unei campanii
media si tehnici de comunicare.

Proiectul vizeaza atingerea
obiectivului Axei prioritare privind imbunatatirile de structura si
proces ale managementului ciclului de politici publice, prin crearea
conditiilor pentru intarirea responsabilitatii administratiei
fiscale, ca parte a administratiei publice, in raport cu cetatenii.