- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Finante-Banci

Platformele de schimb de criptomonede vor avea nevoie de autorizație de la Ministerul Finanțelor. MFP trebuie să publice listele entităților autorizate

23 Feb, 19:29 • Bocioacă Bianca
Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere un proiect de Hotărâre pentru aprobarea procedurii de autorizare și/sau înregistrare a furnizorilor de servicii de schimb de criptomonede.
Platformele de schimb de criptomonede vor avea nevoie de autorizație de la Ministerul Finanțelor. MFP trebuie să publice listele entităților autorizate

Platformele de schimb de criptomonede vor trebui să se autorizeze la Ministerul Finanțelor. Proiectul stabilește în sarcina Ministerului Finanțelor a obligației de a publica pe site-ul propriu lista cu entitățile care dețin autorizație sau certificat de înregistrare eliberat de către Comisia de autorizare a activității de schimb valutar, denumită în continuare Comisia, scrie financialintelligence.ro.

Potrivit notei de fundamnentare a proiectului, dreptul de a furniza servicii de schimb între monede fiduciare și/sau portofele digitale este condiționat de obținerea autorizației sau certificatului de înregistrare, după caz, documente cu valabilitate limitată în timp.

Citește și: Pasionații de criptomonede au parte de o veste proastă. Se vor introduce reglementări dure pentru industrie. Consumatorii nu vor mai putea folosi carduri de credit pe platformele de trading

Este interzisă desfășurarea activității de schimb între monede virtuale și monede fiduciare prin intermediul automatelor de schimb pentru alte persoane decât cele pentru care a fost parcursă procedura de cunoaștere a clientelei, conform dispozițiilor Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, pe platforma digitală cu acces la distanță.

Conform MFP, condițiile generale pentru autorizare/înregistrare sunt:

 • deținerea unei platforme digitale cu acces la distanță pentru furnizarea de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de portofele digitale conectată la cel puțin un domeniu de internet înregistrat în România;
 • serverul cu platforma digitală cu acces la distanță să fie amplasat pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru;
 • deținerea a cel puțin unui cont bancar în monede fiduciare prin care își desfășoară operațiunile, deschis în Romania.

Între condițiile specifice pentru autorizarea persoanei juridice române se numără:

 • deținerea ca obiect de activitate a codului CAEN 6499 – Alte intermedieri financiare n c a;
 • activitatea de furnizare de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau de furnizare de portofele digitale pe teritoriul României se desfășoară prin intermediul sistemului informatic al entității care conține cel puțin un sistem de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, un sistem de evaluare și gestionare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, de înregistrare, de identificare, de evaluare și monitorizare a clienților, în funcție de risc, în baza actelor de identitate/de înmatriculare ale acestora, precum și un sistem pentru păstrarea informațiilor privind: fiecare operațiune de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, fiecare comision, precum și fiecare plată/încasare făcută în monede fiduciare și/sau în monede virtuale, în/din conturile și/sau portofelele digitale ale clienților;
 • entitatea, reprezentanții legali, administratorii, acționarii semnificativi sau asociații entității care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ, conform legislației în vigoare, persoanele care dețin o funcție de conducere în cadrul entității și persoanele care sunt beneficiarii reali ai acestor entități, astfel cum sunt definiți la art. 4 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, nu au fost condamnați pe plan intern sau internațional, pentru infracțiuni de evaziune fiscală, privind regimul vamal, de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, precum și pentru cele prevăzute de art. 47 alin. (2) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 • persoanele care dețin o funcție de conducere în cadrul entității și persoanele care sunt beneficiarii reali ai acesteia, astfel cum sunt definiți la art. 4 din Legea nr. 129/2019 cu modificările și completările ulterioare, sunt persoane potrivite și competente, care pot proteja entitatea împotriva utilizării sale abuzive în scopuri infracționale, în sensul că dețin cunoștințele necesare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și au o bună reputație profesională și morală;
 • entitatea nu înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central sau datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată restante administrate de către organul fiscal central, se solicită organului fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală conform procedurii aprobate prin Ordinul Ministrului Pagina 5 din 13 Finanțelor nr. 3894/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a atribuțiilor Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, a Procedurii de solicitare și transmitere a certificatului de atestare fiscală, a modelului autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic, precum și a modelului unor declarații. Procedura reglementată prin acest act normativ se aplică tuturor situațiilor în care Comisia are competența de autorizare;
 • entitatea a obținut avizul tehnic al Autorității pentru Digitalizarea României.

Platformele de schimb de criptomonede vor avea nevoie de autoizație de la Ministerul Finanțelor

Citește și: Se lansează achiziția imobiliară cu criptomonede! North Bucharest Investments face marele anunț

Obligațiile pe care le au entitățile autorizate/înregistrate să desfășoare activități de furnizare de servicii de schimb între monede virutale și monede fiduciare și de portofele digitale:

 • să afișeze în mod vizibil pe pagina de internet unde entitatea își desfășoară activitatea de schimb între monede virtuale și monede fiduciare listele cursurilor de schimb între monede virtuale și monede fiduciare, comisionul practicat, dacă acesta există, precum și autorizația sau certificatul de înregistrare;
 • să solicite datele de identificare ale clientului prevăzute în documentele care atestă identitatea persoanei fizice respectiv în actul de înființare al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică, la crearea unui portofel digital;
 • să țină un registru electronic al deținătorilor de portofele digitale, al tranzacțiilor în care vor fi evidențiate cumpărările și vânzările de monede virtuale, pe tipuri de monede virtuale și sumele plătite/încasate sau, după caz, transferate, asociate cu informațiile de identificare ale tuturor clienților care accesează platforma digitală cu acces la distanță precum și date privind localizarea geografică a adresei IP a clientului;
 • să notifice Comisia dacă intervin modificări cu privire la datele de contact, sediul social/sediului declarat, reprezentanții legali, reprezentantul autorizat, împuterniciții, administratorii, beneficiarii reali, persoanele care dețin funcții de conducere, acționarii semnificativi sau asociații care dețin părți sociale cel puțin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acționar semnificativ;
 • să notifice clienții și Comisia, în situația în care decid să își suspende sau să înceteze activitatea