FINANTE-BANCI, CARIERE

Ce se intampla cu concediile medicale dupa modificarile de la asigurarile sociale

16 ianuarie 2018, ora 23:48 
Aboneaza-te la: RSS   Trimite prin: LinkedIn
foto: stocksnap.io
foto: stocksnap.io
Noile norme metodologice de acordare a concediilor medicale aplicabile din luna ianuarie 2018 au fost publicate in Monitorul Oficial din data de 12 ianuarie 2018, avand in vedere modificarile fiscale ce au intervenit in legislatia asigurarilor sociale.

Consultantul fiscal Adrian Ben┼úa prezint─â┬áreglementarile semnificative din punct de vedere financiar ÔÇô contabil.

Urm─âtoarele categorii de persoane fizice sunt asigurate ├«n sistemul de asigur─âri sociale de s─ân─âtate pentru concedii ┼či indemniza┼úii de asigur─âri sociale de s─ân─âtate:

- persoanele fizice, pe perioada ├«n care au domiciliul sau re┼čedin┼úa pe teritoriul Rom├óniei, care realizeaz─â venituri din desf─â┼čurarea unei activit─â┼úi ├«n baza unui contract individual de munc─â, a unui raport de serviciu, act de deta┼čare sau a unui statut special prev─âzut de lege, precum ┼či alte venituri asimilate salariilor de la persoane fizice ┼či juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
- persoanele fizice care realizeaz─â ├«n Rom├ónia veniturile din salarii de la angajatori din statele membre ale Uniunii Europene, Spa┼úiului Economic European ┼či Confedera┼úia Elve┼úian─â;
- persoanele fizice care realizeaz─â ├«n Rom├ónia veniturile din salarii de la angajatori din state care nu intr─â sub inciden┼úa legisla┼úiei europene aplicabile ├«n domeniul securit─â┼úii sociale, precum ┼či a acordurilor privind sistemele de securitate social─â la care Rom├ónia este parte;
- persoanele fizice care beneficiaz─â de indemniza┼úie de ┼čomaj, potrivit legii;
- persoanele fizice care nu se ├«ncadreaz─â ├«n categoriile de persoane prev─âzute mai sus ┼či care se pot asigura pe baza contractului de asigurare pentru concedii ┼či indemniza┼úii de asigur─âri sociale de s─ân─âtate prev─âzut la art. 1 alin. (2) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile ┼či indemniza┼úiile de asigur─âri sociale de s─ân─âtate, cu modific─ârile ulterioare.Eviden┼úa persoanelor asigurate ├«n sistemul de asigur─âri sociale de s─ân─âtate pentru concedii ┼či indemniza┼úii, precum ┼či a certificatelor de concediu medical se realizeaz─â pe baza Declara┼úiei 112 depus─â de obicei de angajator, privind obliga┼úiile de plat─â a contribu┼úiilor sociale, impozitului pe venit ┼či eviden┼úa nominal─â a persoanelor asigurate, prev─âzut─â la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, denumit─â ├«n continuare Codul fiscal.

Pentru ca asigura┼úii afla┼úi ├«n eviden┼úa Casei Asigur─ârilor de S─ân─âtate a Ap─âr─ârii, Ordinii Publice, Siguran┼úei Na┼úionale ┼či Autorit─â┼úii Judec─âtore┼čti s─â poat─â beneficia de concedii ┼či indemniza┼úii de asigur─âri sociale de s─ân─âtate este necesar s─â se confirme c─â ace┼čtia ├«ndeplinesc condi┼úiile prev─âzute de lege pentru a beneficia de astfel de indemniza┼úii.

├Än acest sens, Casa Asigur─ârilor de S─ân─âtate a Ap─âr─ârii, Ordinii Publice, Siguran┼úei Na┼úionale ┼či Autorit─â┼úii Judec─âtore┼čti va asigura transmiterea c─âtre casele de asigur─âri de s─ân─âtate a veniturilor care constituie baza lunar─â de calcul al indemniza┼úiilor de asigur─âri sociale de s─ân─âtate, pentru persoanele men┼úionate, confirm├ónd totodat─â calitatea de asigurat pentru concedii ┼či indemniza┼úii de asigur─âri sociale de s─ân─âtate, precum ┼či stagiul minim de asigurare al acestora.

Casele de asigur─âri de s─ân─âtate au obliga┼úia de a verifica ┼či de a valida datele cuprinse ├«n declara┼úie. ├Än cazul ├«n care, dup─â validarea datelor se constat─â neconcordan┼úe care implic─â rectificarea datelor ┼či/sau a sumelor cuprinse ├«n declara┼úia ini┼úial─â, casele de asigur─âri de s─ân─âtate vor transmite angajatorilor sau asimila┼úilor acestora o notificare. ├Än termen de maximum 5 zile lucr─âtoare de la data confirm─ârii de primire a notific─ârii, angajatorii sau asimila┼úii acestora au obliga┼úia de a transmite declara┼úia rectificativ─â, ├«n condi┼úiile stabilite prin ordinul comun. ´â╝ Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prev─âzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 158/2005, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 399/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, este de 6 luni realizate ├«n ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acord─â concediul medical.

Asigura┼úii beneficiaz─â de concedii ┼či indemniza┼úii, ├«n baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglement─ârilor ├«n vigoare, dac─â sunt ├«ndeplinite cumulativ urm─âtoarele condi┼úii:
a) îndeplinesc stagiul minim de asigurare;
b) prezintă adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.

Certificatele de concediu medical se completeaz─â ┼či se elibereaz─â la data la care se acord─â consulta┼úia medical─â, stabilindu-se num─ârul necesar de zile de concediu medical.

Certificatele de concediu medical se pot elibera ┼či la o dat─â ulterioar─â, numai pentru luna ├«n curs sau luna anterioar─â, pentru urm─âtoarele situa┼úii:
a) ├«n caz de sarcin─â ┼či l─âuzie (numai concediu medical pentru maternitate);
b) pentru perioada de internare în spital;
c) pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de către medicul ortoped/chirurg;
d) situaţii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile;
e) în caz de carantină;
f) pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice.

Baza de calcul al indemniza┼úiilor se determin─â ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, anterioare lunii pentru care se acord─â concediul medical, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, p├ón─â la limita a 12 salarii minime brute pe ┼úar─â lunar, potrivit art. 10 alin. (1) - (3) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 158/2005, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 399/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.

Sumele reprezent├ónd indemniza┼úii, care se pl─âtesc de c─âtre angajatori angaja┼úilor care au beneficiat de certificate de concediu medical ┼či care, potrivit prevederilor Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 158/2005, aprobat─â cu modific─âri ┼či complet─âri prin Legea nr. 399/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, se suport─â din bugetul Fondului na┼úional unic de asigur─âri sociale de s─ân─âtate, se recupereaz─â din bugetul Fondului na┼úional unic de asigur─âri sociale de s─ân─âtate din creditele bugetare prev─âzute cu aceast─â destina┼úie.

Persoanele juridice sau fizice prev─âzute la art. 5 lit. a) din Ordonan┼úa de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 158/2005, cu modific─âri ulterioare, au obliga┼úia pl─â┼úii contribu┼úiei pentru concedii ┼či indemniza┼úii, aplicat─â la fondul de salarii brute realizat.

Fondul de salarii brute realizat reprezint─â suma veniturilor brute. ├Än fondul de salarii brute realizat sunt incluse ┼či sumele reprezent├ónd indemniza┼úii de asigur─âri sociale de s─ân─âtate, acordate ├«n baza Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr. 158/2005, cu modific─ârile ulterioare, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporar─â de munc─â suportate de angajator, precum ┼či sumele reprezent├ónd indemniza┼úii de incapacitate temporar─â de munc─â ca urmare a unui accident de munc─â sau a unei boli profesionale, acordate ├«n baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc─â ┼či boli profesionale, republicat─â, cu modific─ârile ulterioare, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator, iar restul sunt suportate din bugetul asigur─ârilor de s─ân─âtate.

Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcin─â ┼či l─âuzie pe o perioad─â de 126 de zile calendaristice, perioad─â ├«n care beneficiaz─â de indemniza┼úie de maternitate, acordate de obicei ├«n mod egal ├«nainte ╚Öi dup─â na╚Öterea copilului.

Cu acordul medicului se pot modifica aceste perioade, însă concediului de lăuzie nu poate fi mai mic de 42 de zile calendaristice. Indemnizaţia de maternitate se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Pentru persoanele fizice asigurate ├«n baza contractului de munc─â, plata contribu╚Ťiei se realizeaz─â de c─âtre angajator, pe cheltuiala acestuia ╚Öi contribu╚Ťia este cuprins─â, de la 1 ianuarie 2018, ├«n contribu╚Ťia asiguratorie pentru munc─â (CAM) ÔÇô procent 2,25% conform OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal.

Persoanele fizice ce se asigur─â op╚Ťional ├«n baza contractului de asigurare achit─â o contribu╚Ťie ├«n procent de 0,85% din valoarea venitului asigurat.
Comentariile acestui material
 
Numele complet:*
ex: Ion Popescu
Adresa de email:*
Site personal:
ex: http://www.dailybusiness.ro/
Comentariul tau:*
ATENTIE! Camp obligatoriu.
 
 
 
KeyJobs - Job-uri premium
Marti, 09 Martie 2021, 11:30
Alegeti frecventa cu care doriti sa primiti newsletterul:
Adresa dvs. de email:
Abonati-va la newsletter