- 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Știri interne

Ajutor social 2023. Care sunt actele necesare la dosar

25 Mar, 19:17 • Lupu Alexandra
Românii defavorizați pot beneficia și în acest an de ajutor social. Iată care sunt documentele necesare.
Ajutor social 2023. Care sunt actele necesare la dosar

Românii defavorizați pot beneficia de ajutor social chiar și în 2023, așa cum anunță spynews.ro. Persoanele care vor să primească indemnizația trebuie să știe că dosarul solicitat cuprinde o mulțime de acte relevante.

Acte pentru ajutor social 2023

Pentru început, românii care trăiesc în medii defavorizate trebuie să completeze o cerere standard pentru a beneficia de ajutor social. Pe lângă cerere, persoanele în cauză trebuie să depună la dosar o declarație pe propria răspundere, care vizează acordul cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal. Este nevoie de copia după buletin și a certificatelor de naștere copiilor.

De asemenea, se solicită copie după certificatul de rol fiscal pentru imobile, de căsătorie și a hotărârii definitive de divorț. Din dosar nu trebuie să lipsească nici copia după adeverința emisă de Asociația de locatari / proprietari în care să se specifice persoanele care locuiesc la adresa declarată, iar în cele din urmă, o copie după decizia permanentă de încuviințare a adopției, de încredințare sau plasament al minorului, acolo unde este cazul.

Citește și despre următorul subiect: Guvernul vine în ajutorul românilor sărmani înainte de Paște. După voucherele sociale, se dau pachete cu 24 de kilograme de alimente

Persoanele care sunt apte de muncă, dar care vor să beneficieze de ajutor social, trebuie să depună o copie după adeverința emisă de Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă, în care să se arate căutarea unui loc de muncă sau faptul că oamenii în cauză nu au refuzat nejustificat o ofertă. De asemenea, dosarul trebuie să cuprindă o adeverință eliberată de instituția școlară la care sunt înscriși copiii în acest caz, în care să se menționeze dacă beneficiază de bursă și care este cuantumul acesteia.

Acte pentru ajutor social 2023
Acte pentru ajutor social 2023

Lista documentelor necesare pentru ajutor social nu se termină aici, având în vedere că autoritățile împuternicite solicită și următoarele: copie a actelor din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentat sau grav, gradul I sau II de invaliditate, pentru oamenii aflați în întreținerea solicitantului; copie după actul doveditor al proprietăților sau a locuinței folosită din fondul de stat sau contractul de închiriere, dacă este cazul; certificatul medical din care să reiasă incapacitatea de muncă și gradul de invaliditate.

Nu în ultimul rând, dosarul pentru ajutor social trebuie să mai cuprindă decizia de pensionare și talonul de pensie pentru membrii familiei solicitantului; talon de pensie de urmaș; declarație pe propria răspundere din care rezultă lipsa veniturilor; declarație pe propria răspundere în ceea ce privește nefrecventarea cursurilor școlare de către copiii aflați în întreținere și vârsta acestora. La fel de bine, este nevoie de un dosar plic și de talonul de șomaj.

Vezi și: S-a modificat sistemul de asigurări sociale. Ce de întâmplă cu românii care nu au contract de muncă